ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_KL (1)
14/4/2561 10:46:56
Size (KB)  :  3,199 KB
_KL (2)
14/4/2561 10:47:00
Size (KB)  :  3,240 KB
_KL (3)
14/4/2561 10:47:08
Size (KB)  :  3,029 KB
_KL (4)
14/4/2561 10:47:10
Size (KB)  :  2,964 KB
_KL (5)
14/4/2561 10:50:58
Size (KB)  :  3,869 KB
_KL (6)
14/4/2561 10:51:02
Size (KB)  :  3,509 KB
_KL (7)
14/4/2561 10:51:26
Size (KB)  :  4,059 KB
_KL (8)
14/4/2561 10:51:38
Size (KB)  :  3,536 KB
_KL (9)
14/4/2561 10:51:48
Size (KB)  :  4,297 KB
_KL (10)
14/4/2561 10:52:16
Size (KB)  :  3,572 KB
_KL (11)
14/4/2561 10:52:18
Size (KB)  :  3,086 KB
_KL (12)
14/4/2561 10:56:40
Size (KB)  :  4,244 KB
_KL (13)
14/4/2561 10:56:40
Size (KB)  :  3,775 KB
_KL (14)
14/4/2561 10:56:42
Size (KB)  :  3,696 KB
_KL (15)
14/4/2561 10:56:46
Size (KB)  :  4,284 KB
_KL (16)
14/4/2561 12:47:08
Size (KB)  :  3,385 KB
_MG_0191
14/4/2561 10:21:30
Size (KB)  :  3,825 KB
_MG_0193
14/4/2561 10:22:56
Size (KB)  :  3,971 KB
_MG_0194
14/4/2561 10:23:12
Size (KB)  :  3,979 KB
_MG_0195
14/4/2561 10:24:14
Size (KB)  :  3,099 KB
_MG_0196
14/4/2561 10:24:44
Size (KB)  :  2,051 KB
_MG_0197
14/4/2561 10:25:00
Size (KB)  :  2,044 KB
_MG_0198
14/4/2561 10:25:00
Size (KB)  :  1,802 KB
_MG_0199
14/4/2561 10:28:44
Size (KB)  :  2,950 KB
_MG_0200
14/4/2561 10:30:28
Size (KB)  :  4,194 KB
_MG_0201
14/4/2561 10:30:34
Size (KB)  :  3,118 KB
_MG_0203
14/4/2561 10:33:12
Size (KB)  :  2,647 KB
_MG_0205
14/4/2561 10:34:14
Size (KB)  :  3,607 KB
_MG_0206
14/4/2561 10:35:44
Size (KB)  :  2,968 KB
_MG_0207
14/4/2561 10:36:20
Size (KB)  :  3,275 KB
_MG_0208
14/4/2561 10:39:08
Size (KB)  :  2,043 KB
_MG_0209
14/4/2561 10:44:44
Size (KB)  :  2,967 KB
_MG_0210
14/4/2561 10:44:52
Size (KB)  :  3,121 KB
_MG_0211
14/4/2561 10:44:52
Size (KB)  :  2,607 KB
_MG_0212
14/4/2561 10:45:22
Size (KB)  :  2,929 KB
_MG_0213
14/4/2561 10:45:26
Size (KB)  :  2,551 KB
_MG_0214
14/4/2561 10:45:30
Size (KB)  :  2,370 KB
_MG_0215
14/4/2561 10:46:02
Size (KB)  :  2,587 KB
_MG_0216
14/4/2561 10:46:40
Size (KB)  :  2,813 KB
_MG_0217
14/4/2561 10:46:40
Size (KB)  :  2,276 KB
_MG_0222
14/4/2561 10:47:30
Size (KB)  :  2,822 KB
_MG_0223
14/4/2561 10:47:52
Size (KB)  :  2,866 KB
_MG_0224
14/4/2561 10:48:26
Size (KB)  :  3,386 KB
_MG_0225
14/4/2561 10:48:50
Size (KB)  :  4,037 KB
_MG_0226
14/4/2561 10:48:56
Size (KB)  :  3,122 KB
_MG_0227
14/4/2561 10:48:58
Size (KB)  :  3,742 KB
_MG_0228
14/4/2561 10:49:14
Size (KB)  :  3,991 KB
_MG_0229
14/4/2561 10:49:42
Size (KB)  :  4,066 KB
_MG_0230
14/4/2561 10:50:12
Size (KB)  :  2,486 KB
_MG_0231
14/4/2561 10:50:48
Size (KB)  :  3,430 KB
_MG_0232
14/4/2561 10:50:52
Size (KB)  :  3,585 KB
_MG_0240
14/4/2561 10:52:28
Size (KB)  :  4,742 KB
_MG_0241
14/4/2561 10:52:32
Size (KB)  :  3,748 KB
_MG_0242
14/4/2561 10:52:54
Size (KB)  :  4,141 KB
_MG_0243
14/4/2561 10:53:26
Size (KB)  :  3,827 KB
_MG_0244
14/4/2561 10:54:20
Size (KB)  :  3,378 KB
_MG_0245
14/4/2561 10:54:38
Size (KB)  :  3,645 KB
_MG_0246
14/4/2561 10:54:40
Size (KB)  :  3,918 KB
_MG_0247
14/4/2561 10:54:42
Size (KB)  :  3,626 KB
_MG_0248
14/4/2561 10:56:06
Size (KB)  :  2,699 KB
_MG_0253
14/4/2561 11:01:22
Size (KB)  :  2,628 KB
_MG_0254
14/4/2561 11:02:46
Size (KB)  :  3,040 KB
_MG_0255
14/4/2561 11:02:48
Size (KB)  :  3,043 KB
_MG_0256
14/4/2561 11:03:28
Size (KB)  :  2,811 KB
_MG_0257
14/4/2561 11:03:46
Size (KB)  :  2,904 KB
_MG_0258
14/4/2561 11:04:02
Size (KB)  :  2,789 KB
_MG_0259
14/4/2561 11:04:26
Size (KB)  :  2,583 KB
_MG_0260
14/4/2561 11:04:58
Size (KB)  :  3,443 KB
_MG_0261
14/4/2561 11:05:06
Size (KB)  :  2,683 KB
_MG_0262
14/4/2561 11:05:12
Size (KB)  :  2,664 KB
_MG_0263
14/4/2561 11:05:16
Size (KB)  :  2,851 KB
_MG_0264
14/4/2561 11:05:20
Size (KB)  :  2,571 KB
_MG_0265
14/4/2561 11:05:22
Size (KB)  :  2,882 KB
_MG_0266
14/4/2561 11:05:24
Size (KB)  :  2,525 KB
_MG_0267
14/4/2561 11:05:26
Size (KB)  :  3,067 KB
_MG_0268
14/4/2561 11:05:32
Size (KB)  :  3,396 KB
_MG_0269
14/4/2561 11:05:44
Size (KB)  :  3,238 KB
_MG_0270
14/4/2561 11:06:10
Size (KB)  :  3,649 KB
_MG_0271
14/4/2561 11:06:28
Size (KB)  :  2,362 KB
_MG_0272
14/4/2561 11:06:28
Size (KB)  :  2,895 KB
_MG_0273
14/4/2561 11:06:34
Size (KB)  :  2,855 KB
_MG_0274
14/4/2561 11:07:08
Size (KB)  :  3,012 KB
_MG_0275
14/4/2561 11:07:08
Size (KB)  :  2,761 KB
_MG_0276
14/4/2561 11:07:44
Size (KB)  :  3,815 KB
_MG_0277
14/4/2561 11:09:16
Size (KB)  :  3,166 KB
_MG_0278
14/4/2561 11:10:32
Size (KB)  :  3,559 KB
_MG_0279
14/4/2561 11:14:22
Size (KB)  :  3,092 KB
_MG_0280
14/4/2561 11:16:04
Size (KB)  :  3,320 KB
_MG_0281
14/4/2561 11:16:24
Size (KB)  :  3,082 KB
_MG_0282
14/4/2561 11:17:14
Size (KB)  :  3,113 KB
_MG_0283
14/4/2561 11:17:54
Size (KB)  :  3,576 KB
_MG_0284
14/4/2561 11:18:26
Size (KB)  :  3,474 KB
_MG_0285
14/4/2561 11:18:54
Size (KB)  :  2,521 KB
_MG_0286
14/4/2561 11:19:32
Size (KB)  :  3,420 KB
_MG_0287
14/4/2561 11:19:54
Size (KB)  :  3,270 KB
_MG_0288
14/4/2561 11:20:18
Size (KB)  :  2,725 KB
_MG_0290
14/4/2561 11:21:40
Size (KB)  :  3,094 KB
_MG_0291
14/4/2561 11:23:46
Size (KB)  :  2,948 KB
_MG_0292
14/4/2561 11:23:56
Size (KB)  :  3,002 KB
_MG_0293
14/4/2561 11:24:14
Size (KB)  :  2,921 KB
Pages:     1 2 3