ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_MG_0398
14/4/2561 12:31:40
Size (KB)  :  2,876 KB
_MG_0399
14/4/2561 12:32:14
Size (KB)  :  3,394 KB
_MG_0400
14/4/2561 12:35:36
Size (KB)  :  2,924 KB
_MG_0402
14/4/2561 12:38:38
Size (KB)  :  2,924 KB
Pages:     1 2 3