ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_MG_0294
14/4/2561 11:25:58
Size (KB)  :  3,510 KB
_MG_0295
14/4/2561 11:26:44
Size (KB)  :  3,935 KB
_MG_0297
14/4/2561 11:30:00
Size (KB)  :  3,203 KB
_MG_0298
14/4/2561 11:30:32
Size (KB)  :  3,092 KB
_MG_0299
14/4/2561 11:35:04
Size (KB)  :  3,214 KB
_MG_0300
14/4/2561 11:36:00
Size (KB)  :  3,038 KB
_MG_0303
14/4/2561 11:39:32
Size (KB)  :  2,806 KB
_MG_0304
14/4/2561 11:39:46
Size (KB)  :  3,240 KB
_MG_0305
14/4/2561 11:40:10
Size (KB)  :  2,947 KB
_MG_0306
14/4/2561 11:41:40
Size (KB)  :  3,401 KB
_MG_0307
14/4/2561 11:44:26
Size (KB)  :  2,782 KB
_MG_0308
14/4/2561 11:44:36
Size (KB)  :  2,544 KB
_MG_0309
14/4/2561 11:44:44
Size (KB)  :  3,023 KB
_MG_0310
14/4/2561 11:45:04
Size (KB)  :  3,478 KB
_MG_0311
14/4/2561 11:45:16
Size (KB)  :  2,762 KB
_MG_0312
14/4/2561 11:45:20
Size (KB)  :  2,841 KB
_MG_0313
14/4/2561 11:45:24
Size (KB)  :  2,650 KB
_MG_0314
14/4/2561 11:45:26
Size (KB)  :  2,635 KB
_MG_0315
14/4/2561 11:45:30
Size (KB)  :  2,698 KB
_MG_0316
14/4/2561 11:45:36
Size (KB)  :  2,879 KB
_MG_0317
14/4/2561 11:45:48
Size (KB)  :  3,046 KB
_MG_0318
14/4/2561 11:45:52
Size (KB)  :  3,052 KB
_MG_0319
14/4/2561 11:46:02
Size (KB)  :  3,394 KB
_MG_0320
14/4/2561 11:46:06
Size (KB)  :  2,809 KB
_MG_0321
14/4/2561 11:46:12
Size (KB)  :  3,462 KB
_MG_0322
14/4/2561 11:46:18
Size (KB)  :  3,163 KB
_MG_0323
14/4/2561 11:46:22
Size (KB)  :  2,709 KB
_MG_0324
14/4/2561 11:46:28
Size (KB)  :  3,269 KB
_MG_0325
14/4/2561 11:46:36
Size (KB)  :  3,388 KB
_MG_0326
14/4/2561 11:46:42
Size (KB)  :  3,285 KB
_MG_0327
14/4/2561 11:46:46
Size (KB)  :  2,628 KB
_MG_0328
14/4/2561 11:46:52
Size (KB)  :  2,965 KB
_MG_0329
14/4/2561 11:46:54
Size (KB)  :  2,995 KB
_MG_0330
14/4/2561 11:47:00
Size (KB)  :  3,083 KB
_MG_0331
14/4/2561 11:47:04
Size (KB)  :  2,872 KB
_MG_0332
14/4/2561 11:47:08
Size (KB)  :  2,816 KB
_MG_0333
14/4/2561 11:47:46
Size (KB)  :  3,099 KB
_MG_0334
14/4/2561 11:54:08
Size (KB)  :  2,920 KB
_MG_0335
14/4/2561 11:54:44
Size (KB)  :  3,242 KB
_MG_0336
14/4/2561 11:54:54
Size (KB)  :  2,948 KB
_MG_0337
14/4/2561 11:56:20
Size (KB)  :  2,993 KB
_MG_0338
14/4/2561 11:56:38
Size (KB)  :  2,941 KB
_MG_0339
14/4/2561 11:57:38
Size (KB)  :  3,070 KB
_MG_0340
14/4/2561 11:57:40
Size (KB)  :  3,123 KB
_MG_0341
14/4/2561 11:57:42
Size (KB)  :  3,157 KB
_MG_0342
14/4/2561 11:58:20
Size (KB)  :  3,320 KB
_MG_0343
14/4/2561 11:59:12
Size (KB)  :  3,278 KB
_MG_0344
14/4/2561 11:59:54
Size (KB)  :  3,006 KB
_MG_0346
14/4/2561 12:02:46
Size (KB)  :  3,210 KB
_MG_0347
14/4/2561 12:04:04
Size (KB)  :  2,471 KB
_MG_0348
14/4/2561 12:04:54
Size (KB)  :  3,305 KB
_MG_0349
14/4/2561 12:05:04
Size (KB)  :  2,812 KB
_MG_0350
14/4/2561 12:05:10
Size (KB)  :  3,159 KB
_MG_0351
14/4/2561 12:05:12
Size (KB)  :  2,874 KB
_MG_0352
14/4/2561 12:05:24
Size (KB)  :  2,092 KB
_MG_0353
14/4/2561 12:05:28
Size (KB)  :  3,407 KB
_MG_0354
14/4/2561 12:05:34
Size (KB)  :  3,163 KB
_MG_0355
14/4/2561 12:06:00
Size (KB)  :  3,494 KB
_MG_0356
14/4/2561 12:06:26
Size (KB)  :  2,811 KB
_MG_0357
14/4/2561 12:06:30
Size (KB)  :  2,444 KB
_MG_0358
14/4/2561 12:06:58
Size (KB)  :  2,860 KB
_MG_0359
14/4/2561 12:07:48
Size (KB)  :  2,860 KB
_MG_0360
14/4/2561 12:13:58
Size (KB)  :  3,286 KB
_MG_0361
14/4/2561 12:14:02
Size (KB)  :  3,179 KB
_MG_0362
14/4/2561 12:14:32
Size (KB)  :  2,760 KB
_MG_0363
14/4/2561 12:14:42
Size (KB)  :  2,665 KB
_MG_0364
14/4/2561 12:18:00
Size (KB)  :  2,497 KB
_MG_0365
14/4/2561 12:18:02
Size (KB)  :  3,286 KB
_MG_0366
14/4/2561 12:18:06
Size (KB)  :  3,427 KB
_MG_0367
14/4/2561 12:18:08
Size (KB)  :  3,328 KB
_MG_0368
14/4/2561 12:18:20
Size (KB)  :  3,027 KB
_MG_0369
14/4/2561 12:18:20
Size (KB)  :  3,314 KB
_MG_0370
14/4/2561 12:18:22
Size (KB)  :  3,161 KB
_MG_0371
14/4/2561 12:19:06
Size (KB)  :  3,466 KB
_MG_0372
14/4/2561 12:20:08
Size (KB)  :  3,142 KB
_MG_0373
14/4/2561 12:20:10
Size (KB)  :  2,692 KB
_MG_0374
14/4/2561 12:20:14
Size (KB)  :  3,133 KB
_MG_0375
14/4/2561 12:20:20
Size (KB)  :  2,868 KB
_MG_0376
14/4/2561 12:20:32
Size (KB)  :  2,510 KB
_MG_0377
14/4/2561 12:20:38
Size (KB)  :  2,589 KB
_MG_0378
14/4/2561 12:20:44
Size (KB)  :  3,037 KB
_MG_0379
14/4/2561 12:20:52
Size (KB)  :  3,376 KB
_MG_0380
14/4/2561 12:21:08
Size (KB)  :  2,928 KB
_MG_0381
14/4/2561 12:21:24
Size (KB)  :  2,731 KB
_MG_0382
14/4/2561 12:22:48
Size (KB)  :  2,574 KB
_MG_0383
14/4/2561 12:22:50
Size (KB)  :  3,492 KB
_MG_0384
14/4/2561 12:22:54
Size (KB)  :  3,028 KB
_MG_0385
14/4/2561 12:23:26
Size (KB)  :  3,038 KB
_MG_0386
14/4/2561 12:23:26
Size (KB)  :  3,162 KB
_MG_0387
14/4/2561 12:23:28
Size (KB)  :  2,946 KB
_MG_0388
14/4/2561 12:24:16
Size (KB)  :  3,694 KB
_MG_0389
14/4/2561 12:27:14
Size (KB)  :  4,055 KB
_MG_0390
14/4/2561 12:29:20
Size (KB)  :  4,167 KB
_MG_0391
14/4/2561 12:30:10
Size (KB)  :  3,187 KB
_MG_0392
14/4/2561 12:30:12
Size (KB)  :  3,340 KB
_MG_0393
14/4/2561 12:30:16
Size (KB)  :  3,122 KB
_MG_0394
14/4/2561 12:30:16
Size (KB)  :  2,971 KB
_MG_0395
14/4/2561 12:30:36
Size (KB)  :  3,060 KB
_MG_0396
14/4/2561 12:30:58
Size (KB)  :  3,243 KB
_MG_0397
14/4/2561 12:31:10
Size (KB)  :  3,524 KB
Pages:     1 2 3