ฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯและพิธีบวชเป้นพระสงฆ์ของสังฆานุกรเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_MG_2632
8/12/2561 11:47:54
Size (KB)  :  5,784 KB
_MG_2634
8/12/2561 11:47:56
Size (KB)  :  5,889 KB
_MG_2652
8/12/2561 11:51:20
Size (KB)  :  5,466 KB
_MG_2655
8/12/2561 11:52:00
Size (KB)  :  6,127 KB
_MG_2659
8/12/2561 11:52:24
Size (KB)  :  5,986 KB
_MG_2673
8/12/2561 11:57:22
Size (KB)  :  5,934 KB
_MG_2678
8/12/2561 11:58:20
Size (KB)  :  6,314 KB
_MG_2679
8/12/2561 11:58:22
Size (KB)  :  6,318 KB
_MG_2680
8/12/2561 11:58:28
Size (KB)  :  6,363 KB
_MG_2682
8/12/2561 11:59:00
Size (KB)  :  6,300 KB
_MG_2687
8/12/2561 12:00:56
Size (KB)  :  6,290 KB
_MG_2691
8/12/2561 12:02:20
Size (KB)  :  6,193 KB
_MG_2693
8/12/2561 12:02:22
Size (KB)  :  6,131 KB
_MG_2697
8/12/2561 12:02:28
Size (KB)  :  6,148 KB
_MG_2701
8/12/2561 12:03:06
Size (KB)  :  6,494 KB
_MG_2704
8/12/2561 12:03:16
Size (KB)  :  5,904 KB
_MG_2711
8/12/2561 12:05:08
Size (KB)  :  6,281 KB
_MG_2730
8/12/2561 12:10:16
Size (KB)  :  5,735 KB
_MG_2739
8/12/2561 12:11:46
Size (KB)  :  4,932 KB
_MG_2745
8/12/2561 12:12:38
Size (KB)  :  5,681 KB
_MG_2755
8/12/2561 12:13:36
Size (KB)  :  5,320 KB
_MG_2758
8/12/2561 12:14:02
Size (KB)  :  5,539 KB
_MG_2760
8/12/2561 12:14:10
Size (KB)  :  5,488 KB
Pages:     1 2