ฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯและพิธีบวชเป้นพระสงฆ์ของสังฆานุกร เปโตร ทองแดง แก้วประกอบ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_MG_2246
8/12/2561 9:48:02
Size (KB)  :  5,789 KB
_MG_2247
8/12/2561 9:48:04
Size (KB)  :  5,864 KB
_MG_2250
12/12/2561 15:03:40
Size (KB)  :  1,971 KB
_MG_2253
8/12/2561 9:48:36
Size (KB)  :  6,752 KB
_MG_2258
8/12/2561 9:49:46
Size (KB)  :  5,069 KB
_MG_2259
8/12/2561 9:49:58
Size (KB)  :  5,063 KB
_MG_2261
8/12/2561 9:50:14
Size (KB)  :  5,299 KB
_MG_2273
8/12/2561 9:54:12
Size (KB)  :  4,876 KB
_MG_2277
8/12/2561 9:55:40
Size (KB)  :  5,475 KB
_MG_2285
8/12/2561 10:02:02
Size (KB)  :  5,589 KB
_MG_2286
8/12/2561 10:02:26
Size (KB)  :  4,961 KB
_MG_2290
8/12/2561 10:03:14
Size (KB)  :  5,489 KB
_MG_2306
8/12/2561 10:05:44
Size (KB)  :  5,103 KB
_MG_2307
8/12/2561 10:06:42
Size (KB)  :  5,203 KB
_MG_2308
8/12/2561 10:06:52
Size (KB)  :  4,850 KB
_MG_2309
8/12/2561 10:06:58
Size (KB)  :  4,967 KB
_MG_2310
8/12/2561 10:07:56
Size (KB)  :  5,114 KB
_MG_2311
8/12/2561 10:08:10
Size (KB)  :  4,897 KB
_MG_2313
8/12/2561 10:08:48
Size (KB)  :  5,055 KB
_MG_2315
8/12/2561 10:09:26
Size (KB)  :  4,988 KB
_MG_2323
8/12/2561 10:11:46
Size (KB)  :  5,994 KB
_MG_2324
8/12/2561 10:11:48
Size (KB)  :  5,688 KB
_MG_2332
8/12/2561 10:14:52
Size (KB)  :  5,330 KB
_MG_2334
8/12/2561 10:15:18
Size (KB)  :  5,100 KB
_MG_2336
8/12/2561 10:17:44
Size (KB)  :  5,415 KB
_MG_2341
8/12/2561 10:21:42
Size (KB)  :  5,774 KB
_MG_2344
8/12/2561 10:22:02
Size (KB)  :  5,357 KB
_MG_2347
8/12/2561 10:22:32
Size (KB)  :  4,817 KB
_MG_2350
8/12/2561 10:23:22
Size (KB)  :  5,528 KB
_MG_2351
8/12/2561 10:23:32
Size (KB)  :  5,747 KB
_MG_2354
8/12/2561 10:24:14
Size (KB)  :  5,432 KB
_MG_2355
8/12/2561 10:24:32
Size (KB)  :  5,290 KB
_MG_2357
8/12/2561 10:25:04
Size (KB)  :  5,534 KB
_MG_2358
8/12/2561 10:25:36
Size (KB)  :  5,488 KB
_MG_2359
8/12/2561 10:25:40
Size (KB)  :  5,291 KB
_MG_2360
8/12/2561 10:25:44
Size (KB)  :  5,673 KB
_MG_2362
8/12/2561 10:26:40
Size (KB)  :  5,488 KB
_MG_2366
8/12/2561 10:34:24
Size (KB)  :  5,208 KB
_MG_2372
8/12/2561 10:36:10
Size (KB)  :  5,758 KB
_MG_2374
8/12/2561 10:37:04
Size (KB)  :  5,791 KB
_MG_2376
8/12/2561 10:37:14
Size (KB)  :  6,068 KB
_MG_2390
8/12/2561 10:46:40
Size (KB)  :  5,547 KB
_MG_2391
8/12/2561 10:46:48
Size (KB)  :  5,336 KB
_MG_2392
8/12/2561 10:46:58
Size (KB)  :  5,635 KB
_MG_2393
8/12/2561 10:47:12
Size (KB)  :  5,868 KB
_MG_2394
8/12/2561 10:47:14
Size (KB)  :  6,042 KB
_MG_2395
8/12/2561 10:47:20
Size (KB)  :  5,713 KB
_MG_2396
8/12/2561 10:47:28
Size (KB)  :  6,161 KB
_MG_2402
8/12/2561 10:50:10
Size (KB)  :  5,859 KB
_MG_2403
8/12/2561 10:51:14
Size (KB)  :  5,724 KB
_MG_2404
8/12/2561 10:51:32
Size (KB)  :  5,566 KB
_MG_2411
8/12/2561 10:53:38
Size (KB)  :  5,974 KB
_MG_2412
8/12/2561 10:54:30
Size (KB)  :  6,206 KB
_MG_2414
8/12/2561 10:56:52
Size (KB)  :  5,569 KB
_MG_2418
8/12/2561 10:57:14
Size (KB)  :  5,811 KB
_MG_2420
8/12/2561 10:57:24
Size (KB)  :  5,883 KB
_MG_2424
8/12/2561 10:57:50
Size (KB)  :  5,051 KB
_MG_2426
8/12/2561 10:58:10
Size (KB)  :  5,378 KB
_MG_2430
8/12/2561 10:58:38
Size (KB)  :  5,900 KB
_MG_2431
8/12/2561 10:58:54
Size (KB)  :  5,559 KB
_MG_2440
8/12/2561 11:01:00
Size (KB)  :  5,870 KB
_MG_2444
8/12/2561 11:01:24
Size (KB)  :  5,746 KB
_MG_2453
8/12/2561 11:02:34
Size (KB)  :  5,749 KB
_MG_2461
8/12/2561 11:03:34
Size (KB)  :  5,446 KB
_MG_2464
8/12/2561 11:03:48
Size (KB)  :  4,847 KB
_MG_2471
8/12/2561 11:04:54
Size (KB)  :  5,890 KB
_MG_2477
8/12/2561 11:05:44
Size (KB)  :  5,834 KB
_MG_2478
8/12/2561 11:06:02
Size (KB)  :  5,839 KB
_MG_2481
8/12/2561 11:06:56
Size (KB)  :  6,004 KB
_MG_2482
8/12/2561 11:07:04
Size (KB)  :  6,049 KB
_MG_2486
8/12/2561 11:07:28
Size (KB)  :  5,023 KB
_MG_2492
8/12/2561 11:09:00
Size (KB)  :  5,206 KB
_MG_2512
8/12/2561 11:15:12
Size (KB)  :  6,428 KB
_MG_2518
8/12/2561 11:17:58
Size (KB)  :  5,608 KB
_MG_2544
8/12/2561 11:26:26
Size (KB)  :  7,774 KB
_MG_2545
8/12/2561 11:26:36
Size (KB)  :  7,155 KB
_MG_2547
8/12/2561 11:27:02
Size (KB)  :  7,058 KB
_MG_2555
8/12/2561 11:28:58
Size (KB)  :  7,562 KB
_MG_2558
8/12/2561 11:29:26
Size (KB)  :  6,684 KB
_MG_2560
8/12/2561 11:29:56
Size (KB)  :  6,523 KB
_MG_2561
8/12/2561 11:30:00
Size (KB)  :  7,132 KB
_MG_2565
8/12/2561 11:30:36
Size (KB)  :  5,776 KB
_MG_2569
8/12/2561 11:31:22
Size (KB)  :  6,027 KB
_MG_2576
8/12/2561 11:32:46
Size (KB)  :  4,584 KB
_MG_2579
8/12/2561 11:32:58
Size (KB)  :  4,618 KB
_MG_2581
8/12/2561 11:33:22
Size (KB)  :  4,370 KB
_MG_2585
8/12/2561 11:34:08
Size (KB)  :  5,325 KB
_MG_2587
8/12/2561 11:34:16
Size (KB)  :  5,925 KB
_MG_2589
8/12/2561 11:34:26
Size (KB)  :  4,982 KB
_MG_2591
8/12/2561 11:35:52
Size (KB)  :  6,783 KB
_MG_2598
8/12/2561 11:41:58
Size (KB)  :  7,898 KB
_MG_2601
8/12/2561 11:42:52
Size (KB)  :  7,794 KB
_MG_2603
8/12/2561 11:43:10
Size (KB)  :  8,229 KB
_MG_2607
8/12/2561 11:43:58
Size (KB)  :  5,245 KB
_MG_2609
8/12/2561 11:44:08
Size (KB)  :  5,638 KB
_MG_2614
8/12/2561 11:44:46
Size (KB)  :  5,898 KB
_MG_2618
8/12/2561 11:45:20
Size (KB)  :  7,712 KB
_MG_2619
8/12/2561 11:45:36
Size (KB)  :  6,567 KB
_MG_2626
8/12/2561 11:47:18
Size (KB)  :  5,941 KB
_MG_2629
8/12/2561 11:47:50
Size (KB)  :  5,909 KB
Pages:     1 2