ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3318
26/4/2561 9:52:04
Size (KB)  :  7,840 KB
IMG_3322
26/4/2561 9:53:02
Size (KB)  :  4,421 KB
IMG_3324
26/4/2561 10:09:26
Size (KB)  :  7,474 KB
IMG_3326
26/4/2561 10:09:32
Size (KB)  :  6,077 KB
IMG_3328
26/4/2561 10:09:40
Size (KB)  :  6,382 KB
IMG_3329
26/4/2561 10:09:42
Size (KB)  :  6,132 KB
IMG_3331
26/4/2561 10:09:52
Size (KB)  :  7,685 KB
IMG_3333
26/4/2561 10:11:06
Size (KB)  :  6,209 KB
IMG_3336
26/4/2561 10:18:58
Size (KB)  :  5,416 KB
IMG_3339
26/4/2561 10:19:18
Size (KB)  :  5,810 KB
IMG_3341
26/4/2561 10:19:54
Size (KB)  :  6,452 KB
IMG_3342
26/4/2561 10:20:06
Size (KB)  :  6,660 KB
IMG_3343
26/4/2561 10:20:24
Size (KB)  :  7,276 KB
IMG_3344
26/4/2561 10:20:28
Size (KB)  :  5,730 KB
IMG_3345
26/4/2561 10:20:36
Size (KB)  :  5,808 KB
IMG_3346
26/4/2561 10:20:50
Size (KB)  :  7,290 KB
IMG_3348
26/4/2561 10:21:20
Size (KB)  :  7,395 KB
IMG_3350
26/4/2561 10:22:06
Size (KB)  :  6,112 KB
IMG_3351
26/4/2561 10:22:32
Size (KB)  :  7,091 KB
IMG_3352
26/4/2561 10:24:16
Size (KB)  :  7,038 KB
IMG_3353
26/4/2561 10:24:42
Size (KB)  :  7,646 KB
IMG_3355
26/4/2561 10:25:02
Size (KB)  :  8,099 KB
IMG_3356
26/4/2561 10:25:04
Size (KB)  :  7,889 KB
IMG_3358
26/4/2561 10:25:20
Size (KB)  :  5,184 KB
IMG_3359
26/4/2561 10:25:24
Size (KB)  :  6,375 KB
IMG_3360
26/4/2561 10:25:36
Size (KB)  :  8,216 KB
IMG_3362
26/4/2561 10:25:52
Size (KB)  :  8,036 KB
IMG_3364
26/4/2561 10:25:54
Size (KB)  :  7,681 KB
IMG_3369
26/4/2561 10:26:24
Size (KB)  :  8,512 KB
IMG_3373
26/4/2561 10:26:38
Size (KB)  :  6,692 KB
IMG_3376
26/4/2561 10:27:16
Size (KB)  :  4,886 KB
IMG_3378
26/4/2561 10:27:30
Size (KB)  :  6,470 KB
IMG_3385
26/4/2561 10:28:10
Size (KB)  :  7,300 KB
IMG_3387
26/4/2561 10:28:12
Size (KB)  :  7,313 KB
IMG_3394
26/4/2561 10:28:50
Size (KB)  :  6,475 KB
IMG_3401
26/4/2561 10:29:52
Size (KB)  :  6,940 KB
IMG_3402
26/4/2561 10:29:56
Size (KB)  :  6,638 KB
IMG_3404
26/4/2561 10:30:20
Size (KB)  :  6,701 KB
IMG_3405
26/4/2561 10:30:32
Size (KB)  :  6,574 KB
IMG_3408
26/4/2561 10:31:18
Size (KB)  :  5,475 KB
IMG_3410
26/4/2561 10:31:54
Size (KB)  :  6,597 KB
IMG_3411
26/4/2561 10:32:46
Size (KB)  :  5,927 KB
IMG_3413
26/4/2561 10:32:52
Size (KB)  :  5,175 KB
IMG_3414
26/4/2561 10:33:04
Size (KB)  :  5,439 KB
IMG_3416
26/4/2561 10:33:12
Size (KB)  :  5,629 KB
IMG_3417
26/4/2561 10:33:14
Size (KB)  :  5,384 KB
IMG_3418
26/4/2561 10:33:20
Size (KB)  :  5,235 KB
IMG_3419
26/4/2561 10:33:24
Size (KB)  :  5,736 KB
IMG_3421
26/4/2561 10:34:00
Size (KB)  :  6,119 KB
IMG_3424
26/4/2561 10:34:46
Size (KB)  :  5,816 KB
IMG_3427
26/4/2561 10:35:08
Size (KB)  :  5,984 KB
IMG_3428
26/4/2561 10:36:18
Size (KB)  :  6,876 KB
IMG_3430
26/4/2561 10:36:30
Size (KB)  :  7,118 KB
IMG_3431
26/4/2561 10:36:58
Size (KB)  :  7,459 KB
IMG_3432
26/4/2561 10:37:10
Size (KB)  :  6,297 KB
IMG_3434
26/4/2561 10:37:32
Size (KB)  :  6,020 KB
IMG_3438
26/4/2561 10:45:56
Size (KB)  :  5,916 KB
IMG_3442
26/4/2561 10:50:46
Size (KB)  :  6,471 KB
IMG_3443
26/4/2561 10:51:00
Size (KB)  :  5,827 KB
IMG_3444
26/4/2561 10:51:58
Size (KB)  :  6,065 KB
IMG_3448
26/4/2561 10:52:38
Size (KB)  :  5,728 KB
IMG_3450
26/4/2561 10:52:54
Size (KB)  :  6,671 KB
IMG_3453
26/4/2561 11:13:44
Size (KB)  :  6,664 KB
IMG_3454
26/4/2561 11:13:56
Size (KB)  :  7,988 KB
IMG_3455
26/4/2561 11:14:10
Size (KB)  :  5,834 KB
IMG_3456
26/4/2561 11:14:14
Size (KB)  :  6,235 KB
IMG_3458
26/4/2561 11:14:24
Size (KB)  :  6,270 KB
IMG_3459
26/4/2561 11:14:26
Size (KB)  :  6,251 KB
IMG_3461
26/4/2561 11:14:38
Size (KB)  :  6,056 KB
IMG_3462
26/4/2561 11:14:46
Size (KB)  :  5,843 KB
IMG_3463
26/4/2561 11:15:00
Size (KB)  :  6,173 KB
IMG_3464
26/4/2561 11:15:08
Size (KB)  :  5,849 KB
IMG_3465
26/4/2561 11:15:12
Size (KB)  :  6,119 KB
IMG_3472
26/4/2561 11:18:48
Size (KB)  :  6,555 KB
IMG_3473
26/4/2561 11:19:20
Size (KB)  :  5,960 KB
IMG_3475
26/4/2561 11:20:40
Size (KB)  :  6,488 KB
IMG_3476
26/4/2561 11:20:44
Size (KB)  :  6,037 KB
IMG_3478
26/4/2561 11:20:54
Size (KB)  :  5,435 KB
IMG_3479
26/4/2561 11:21:02
Size (KB)  :  5,326 KB
IMG_3481
26/4/2561 11:23:16
Size (KB)  :  6,074 KB
IMG_3483
26/4/2561 11:23:24
Size (KB)  :  6,569 KB
IMG_3484
26/4/2561 11:23:26
Size (KB)  :  6,995 KB
IMG_3488
26/4/2561 11:23:56
Size (KB)  :  7,132 KB
IMG_3489
26/4/2561 11:24:18
Size (KB)  :  6,307 KB
IMG_3490
26/4/2561 11:24:20
Size (KB)  :  6,921 KB
IMG_3492
26/4/2561 11:24:38
Size (KB)  :  6,563 KB
IMG_3493
26/4/2561 11:25:36
Size (KB)  :  5,451 KB
IMG_3495
26/4/2561 11:25:44
Size (KB)  :  5,775 KB
IMG_3500
26/4/2561 11:28:06
Size (KB)  :  7,250 KB
IMG_3501
26/4/2561 11:28:24
Size (KB)  :  6,443 KB
IMG_3505
26/4/2561 11:29:04
Size (KB)  :  6,498 KB
IMG_3512
26/4/2561 11:33:48
Size (KB)  :  5,889 KB
IMG_3513
26/4/2561 11:33:52
Size (KB)  :  5,822 KB
IMG_3514
26/4/2561 11:34:06
Size (KB)  :  6,219 KB
IMG_3516
26/4/2561 11:34:16
Size (KB)  :  5,472 KB
IMG_3519
26/4/2561 11:34:36
Size (KB)  :  5,436 KB
IMG_3523
26/4/2561 11:36:08
Size (KB)  :  6,343 KB
IMG_3525
26/4/2561 11:36:20
Size (KB)  :  6,876 KB
IMG_3526
26/4/2561 11:36:28
Size (KB)  :  6,265 KB
IMG_3529
26/4/2561 11:36:46
Size (KB)  :  5,596 KB
Pages:     1 2