ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3531
26/4/2561 11:36:56
Size (KB)  :  5,483 KB
IMG_3533
26/4/2561 11:37:06
Size (KB)  :  6,359 KB
IMG_3534
26/4/2561 11:37:12
Size (KB)  :  7,202 KB
IMG_3536
26/4/2561 11:37:28
Size (KB)  :  5,895 KB
IMG_3540
26/4/2561 11:38:20
Size (KB)  :  7,403 KB
IMG_3542
26/4/2561 11:39:06
Size (KB)  :  6,932 KB
IMG_3543
26/4/2561 11:39:14
Size (KB)  :  8,098 KB
IMG_3545
26/4/2561 11:40:42
Size (KB)  :  6,359 KB
IMG_3547
26/4/2561 11:41:02
Size (KB)  :  6,683 KB
IMG_3548
26/4/2561 11:41:08
Size (KB)  :  5,743 KB
IMG_3549
26/4/2561 11:41:12
Size (KB)  :  5,958 KB
IMG_3551
26/4/2561 11:42:56
Size (KB)  :  6,535 KB
IMG_3552
26/4/2561 11:43:04
Size (KB)  :  6,480 KB
IMG_3553
26/4/2561 11:43:10
Size (KB)  :  6,607 KB
IMG_3556
26/4/2561 11:43:28
Size (KB)  :  7,302 KB
IMG_3559
26/4/2561 11:48:10
Size (KB)  :  7,752 KB
IMG_3561
26/4/2561 11:53:30
Size (KB)  :  5,817 KB
IMG_3563
26/4/2561 11:53:32
Size (KB)  :  5,598 KB
IMG_3565
26/4/2561 11:54:16
Size (KB)  :  5,450 KB
IMG_3568
26/4/2561 11:56:12
Size (KB)  :  5,672 KB
IMG_3571
26/4/2561 12:04:50
Size (KB)  :  6,518 KB
IMG_3577
26/4/2561 12:06:12
Size (KB)  :  6,730 KB
IMG_3594
26/4/2561 12:14:16
Size (KB)  :  6,185 KB
IMG_3599
26/4/2561 12:18:24
Size (KB)  :  6,458 KB
IMG_3601
26/4/2561 12:18:48
Size (KB)  :  6,450 KB
IMG_3602
26/4/2561 12:19:18
Size (KB)  :  6,944 KB
IMG_3604
26/4/2561 12:20:32
Size (KB)  :  6,408 KB
IMG_3605
26/4/2561 12:20:56
Size (KB)  :  5,644 KB
IMG_3608
26/4/2561 12:22:08
Size (KB)  :  6,763 KB
Pages:     1 2