วันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ พระสังฆราช พระสงฆ์ที่ล่วงลับ ณ สุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_8414.JPG
4/11/2563 11:29:40
Size (KB)  :  3,933 KB
IMG_8415.JPG
4/11/2563 11:29:52
Size (KB)  :  3,861 KB
IMG_8416.JPG
4/11/2563 11:30:26
Size (KB)  :  4,397 KB
IMG_8417.JPG
4/11/2563 11:30:42
Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_8418.JPG
4/11/2563 11:30:58
Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_8419.JPG
4/11/2563 11:31:00
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_8420.JPG
4/11/2563 11:31:08
Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_8421.JPG
4/11/2563 11:31:16
Size (KB)  :  3,517 KB
IMG_8422.JPG
4/11/2563 11:31:18
Size (KB)  :  4,345 KB
IMG_8423.JPG
4/11/2563 11:31:24
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_8424.JPG
4/11/2563 11:31:28
Size (KB)  :  4,263 KB
IMG_8425.JPG
4/11/2563 11:31:30
Size (KB)  :  4,003 KB
IMG_8426.JPG
4/11/2563 11:31:40
Size (KB)  :  3,052 KB
IMG_8427.JPG
5/11/2563 10:14:57
Size (KB)  :  1,455 KB
IMG_8428.JPG
4/11/2563 11:31:46
Size (KB)  :  3,655 KB
IMG_8429.JPG
4/11/2563 11:31:46
Size (KB)  :  3,452 KB
IMG_8430.JPG
4/11/2563 11:31:50
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_8431.JPG
4/11/2563 11:31:56
Size (KB)  :  4,056 KB
IMG_8432.JPG
4/11/2563 11:32:00
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_8433.JPG
4/11/2563 11:32:04
Size (KB)  :  4,213 KB
IMG_8434.JPG
4/11/2563 11:32:06
Size (KB)  :  4,172 KB
IMG_8435.JPG
4/11/2563 11:32:08
Size (KB)  :  4,075 KB
IMG_8436.JPG
4/11/2563 11:32:20
Size (KB)  :  4,852 KB
IMG_8437.JPG
5/11/2563 10:10:58
Size (KB)  :  1,832 KB
IMG_8438.JPG
4/11/2563 11:32:50
Size (KB)  :  4,629 KB
IMG_8439.JPG
4/11/2563 11:32:54
Size (KB)  :  4,223 KB
IMG_8440.JPG
4/11/2563 11:33:04
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_8441.JPG
4/11/2563 11:33:06
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_8442.JPG
4/11/2563 11:33:14
Size (KB)  :  3,876 KB
IMG_8443.JPG
4/11/2563 11:33:18
Size (KB)  :  4,215 KB
IMG_8445.JPG
4/11/2563 11:33:36
Size (KB)  :  4,178 KB
IMG_8446.JPG
4/11/2563 11:33:42
Size (KB)  :  4,135 KB
IMG_8447.JPG
4/11/2563 11:33:48
Size (KB)  :  3,642 KB
IMG_8448.JPG
4/11/2563 11:33:52
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_8449.JPG
4/11/2563 11:33:58
Size (KB)  :  4,192 KB
IMG_8450.JPG
4/11/2563 11:34:06
Size (KB)  :  4,002 KB
IMG_8451.JPG
4/11/2563 11:34:12
Size (KB)  :  5,411 KB
IMG_8452.JPG
4/11/2563 11:34:14
Size (KB)  :  4,094 KB
IMG_8453.JPG
4/11/2563 11:34:24
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_8454.JPG
4/11/2563 11:34:32
Size (KB)  :  4,366 KB
IMG_8455.JPG
4/11/2563 11:34:36
Size (KB)  :  4,742 KB
IMG_8456.JPG
4/11/2563 11:34:48
Size (KB)  :  5,568 KB
IMG_8457.JPG
4/11/2563 11:35:10
Size (KB)  :  4,826 KB
IMG_8458.JPG
4/11/2563 11:35:22
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_8459.JPG
4/11/2563 11:35:32
Size (KB)  :  4,612 KB
IMG_8460.JPG
4/11/2563 11:35:50
Size (KB)  :  4,435 KB
IMG_8461.JPG
4/11/2563 11:35:52
Size (KB)  :  5,034 KB
IMG_8462.JPG
5/11/2563 10:11:32
Size (KB)  :  1,904 KB
IMG_8463.JPG
4/11/2563 11:36:16
Size (KB)  :  4,053 KB
IMG_8466.JPG
4/11/2563 11:38:56
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_8467.JPG
4/11/2563 11:39:02
Size (KB)  :  3,835 KB
Pages:     1 2