วันที่ 4 พฤศจิกายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ พระสังฆราช พระสงฆ์ที่ล่วงลับ ณ สุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_8335.JPG
5/11/2563 9:57:25
Size (KB)  :  1,664 KB
IMG_8337.JPG
4/11/2563 10:43:52
Size (KB)  :  3,039 KB
IMG_8338.JPG
4/11/2563 10:44:58
Size (KB)  :  3,932 KB
IMG_8341.JPG
5/11/2563 10:02:07
Size (KB)  :  1,860 KB
IMG_8342.JPG
4/11/2563 10:46:22
Size (KB)  :  4,915 KB
IMG_8343.JPG
4/11/2563 10:46:42
Size (KB)  :  4,737 KB
IMG_8344.JPG
4/11/2563 10:47:38
Size (KB)  :  5,106 KB
IMG_8346.JPG
4/11/2563 10:49:54
Size (KB)  :  4,254 KB
IMG_8348.JPG
5/11/2563 10:01:11
Size (KB)  :  1,674 KB
IMG_8349.JPG
4/11/2563 10:52:06
Size (KB)  :  3,645 KB
IMG_8350.JPG
4/11/2563 10:53:44
Size (KB)  :  4,836 KB
IMG_8351.JPG
4/11/2563 10:55:22
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_8352.JPG
4/11/2563 10:55:36
Size (KB)  :  4,236 KB
IMG_8353.JPG
5/11/2563 10:02:44
Size (KB)  :  1,456 KB
IMG_8354.JPG
4/11/2563 10:56:44
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_8357.JPG
4/11/2563 10:57:22
Size (KB)  :  4,324 KB
IMG_8358.JPG
4/11/2563 10:58:04
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_8360.JPG
4/11/2563 10:59:08
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_8361.JPG
4/11/2563 10:59:54
Size (KB)  :  4,653 KB
IMG_8363.JPG
4/11/2563 11:00:12
Size (KB)  :  2,654 KB
IMG_8364.JPG
4/11/2563 11:00:56
Size (KB)  :  4,706 KB
IMG_8365.JPG
4/11/2563 11:01:06
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_8366.JPG
4/11/2563 11:02:16
Size (KB)  :  2,672 KB
IMG_8368.JPG
4/11/2563 11:02:48
Size (KB)  :  3,132 KB
IMG_8369.JPG
4/11/2563 11:03:36
Size (KB)  :  4,583 KB
IMG_8370.JPG
4/11/2563 11:04:06
Size (KB)  :  3,771 KB
IMG_8371.JPG
5/11/2563 10:05:02
Size (KB)  :  1,347 KB
IMG_8372.JPG
4/11/2563 11:05:30
Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_8373.JPG
4/11/2563 11:06:52
Size (KB)  :  10,020 KB
IMG_8375.JPG
4/11/2563 11:09:12
Size (KB)  :  3,582 KB
IMG_8378.JPG
4/11/2563 11:10:46
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_8379.JPG
4/11/2563 11:11:16
Size (KB)  :  4,507 KB
IMG_8380.JPG
4/11/2563 11:11:36
Size (KB)  :  4,214 KB
IMG_8381.JPG
4/11/2563 11:12:22
Size (KB)  :  3,566 KB
IMG_8382.JPG
4/11/2563 11:14:10
Size (KB)  :  5,767 KB
IMG_8384.JPG
4/11/2563 11:15:16
Size (KB)  :  3,990 KB
IMG_8385.JPG
4/11/2563 11:16:24
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_8386.JPG
4/11/2563 11:17:02
Size (KB)  :  9,752 KB
IMG_8387.JPG
4/11/2563 11:17:38
Size (KB)  :  9,800 KB
IMG_8388.JPG
4/11/2563 11:19:18
Size (KB)  :  9,176 KB
IMG_8389.JPG
4/11/2563 11:19:46
Size (KB)  :  8,112 KB
IMG_8390.JPG
4/11/2563 11:20:12
Size (KB)  :  8,200 KB
IMG_8392.JPG
4/11/2563 11:20:34
Size (KB)  :  8,446 KB
IMG_8393.JPG
4/11/2563 11:20:46
Size (KB)  :  9,764 KB
IMG_8395.JPG
4/11/2563 11:21:32
Size (KB)  :  9,435 KB
IMG_8396.JPG
4/11/2563 11:22:06
Size (KB)  :  9,253 KB
IMG_8398.JPG
4/11/2563 11:22:54
Size (KB)  :  8,312 KB
IMG_8400.JPG
4/11/2563 11:24:36
Size (KB)  :  9,307 KB
IMG_8401.JPG
4/11/2563 11:24:38
Size (KB)  :  8,358 KB
IMG_8402.JPG
4/11/2563 11:25:16
Size (KB)  :  10,406 KB
IMG_8403.JPG
4/11/2563 11:25:30
Size (KB)  :  7,659 KB
IMG_8405.JPG
4/11/2563 11:26:16
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_8406.JPG
4/11/2563 11:26:28
Size (KB)  :  3,409 KB
IMG_8407.JPG
4/11/2563 11:26:44
Size (KB)  :  4,073 KB
IMG_8408.JPG
4/11/2563 11:26:54
Size (KB)  :  4,447 KB
IMG_8409.JPG
4/11/2563 11:27:02
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_8410.JPG
4/11/2563 11:27:08
Size (KB)  :  3,382 KB
IMG_8411.JPG
4/11/2563 11:27:14
Size (KB)  :  3,710 KB
IMG_8412.JPG
4/11/2563 11:27:28
Size (KB)  :  4,244 KB
IMG_8413.JPG
4/11/2563 11:29:02
Size (KB)  :  4,546 KB
Pages:     1 2