ประชาสัมพันธ์
ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 มิสซา 10.00 น.
ฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย(บ้านเหล่า ) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
         ฉลองแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.00 น.

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
         ฉลองว้ดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.00 น.

ฉลองว้ดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
         ฉลองว้ดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10.00 น.

ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์
         ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 เวลา 10.00 น.

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
         วันภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนทุกนิกายในเขตจังหวัดอุบลฯ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 16.00 น. ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หลังการภาวนามีการรับประทานอาหารร่วมกัน

มิสซาปลงศพคุณพ่อ ฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์
         วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 10.00 น. มิสซาปลงศพคุณพ่อฟรังซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง 2 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
         ฉลองวัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง 2 อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระสังฆราชและพระสงฆ์มรณภาพ
         พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระสังฆราชและพระสงฆ์ที่มรณภาพ ณ สุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2017 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ
         ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระมหาชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
         ฉลองวัดแม่พระมหาชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
         ฉลองวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไขยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
         ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไขยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ
         ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไขยรา เป็นประธาน

กิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
         สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมสื่อศึกษา การผลิตสื่อ เทคนิคการถ่ายภาพ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมอาสนวิหารฯ, บูชาขอบพระคุณโอกาสวันสื่อมวลชนสากล วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมเสวนา เรื่อง การใช้สื่อในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมอาสนวิหารแม่พระนิรมลแม่พระนิรมลอุบลฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบ 100 วันการมรณภาพ
          เมื่อเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น.ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบ 100 วัน การมรณภาพของคุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า
          เมื่อเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร พงษ์พัน วงอาษา คณะธรรมทูตปีเม
          เมื่อเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร พงษ์พัน วงอาษา คณะธรรมทูตปีเม ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
          เมื่อเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

ฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
          เมื่อเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

ฉลองวัดพระหฤทัยบ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
          เมื่อเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
          เมื่อเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง
          เมื่อเสาร์ที่ 22 เมษายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ คุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ และเคลื่อนศพไปที่สุสานอาสนวิหารฯ

ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
          เมื่อเสาร์ที่ 1 เมษายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี
          เมื่อเสาร์ที่ 1 เมษายน ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
          เมื่อเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พิธีเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเสกบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่ จากนั้นเป็นการแห่เข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ หลังบทภาวนาหลังรับศีล พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ได้มอบโล่ โมทนาคุณบัตร แก่ ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการสร้างบ้านพักพระสงฆ์หลังใหม่

ฉลอง 125 ปี วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
          เมื่อเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน ฉลอง 125 ปี วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เริ่มด้วย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตัดริบบิ้นเปิดการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้พิการ พ.ศ.2560 ตามด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และพระสังฆราชร่วมเปิดประตู 125 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อบ้านเซซ่ง และเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ ระหว่างพิธีมีการรับเข้าเป็นเซอร์ร่า ของกลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง

ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
          เมื่อเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน ฉลองวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ

ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
          เมื่อเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว พระสงฆ์ใหม่ เป็นประธานฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
          เมื่อเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ ในโอกาสนี้มีพิธีเสกพระรูปแม่พระและเสกพระแท่นใหม่

ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ บวชพระสงฆ์ใหม่ ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์
          เมื่อเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ การบวชพระสงฆ์ใหม่ ของสังฆานุกร ยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว และฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์

เสกหอระฆังฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง
          เมื่อเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธานเสกหอระฆัง ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เสกหอระฆังฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
          เมื่อเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานเสกหอระฆัง ฉลองวัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

เปิดเสกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านปากเซน้อย
          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานเปิดเสกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านปากเซน้อย อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ

ฉลองวัดพระคริสตราชา บ้านพลาญชัย
          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีฉลองวัดพระคริสตราชา บ้านพลาญชัย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
         วันเเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2016 มิสซาโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

มิสซาแด่พระวิญญาณในหลวง ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม
         วันเศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2016 มิสซาแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม
         วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2016 ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

มิสซาถวายแด่ดวงพระวิญญาณในหลวง
         วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 19.30 น. มิสซาถวายแด่ดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาภ ุมิพลอดุลยเดช ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ มุขนายก ฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
         วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์
         วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ชุมนุมผู้นำชุมชนคาทอลิก
         วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2016 อบรมผู้นำชุมชนคาทอลิก ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์อบรมคริสตธรรม วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านนาคำ
         วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 ทีมงานฝ่ายอภิบาลและธรรมฑูต (แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์คำสอน BEC และวินเซนต์เดอปอล) เยี่ยมผู้สูงอายุวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันพฤหัสบดีที่ื 15 กันยายน ค.ศ.2016

ฉลองเทิดทูนกางเขน
         วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2016 ภคินีคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขน ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องคริสตชนเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

อบรมแกนนำแผนกพระคัมภีร์
         วันที่ 2-3 กันยายน 2016 อบรมแกนนำแผนกพระคัมภีร์ ณ ห้องประชุมอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วิทยากรโดย คุณสมบัติ งามวงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ
         วันที่ 20 สิงหาคม 2016 ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ เริ่มด้วยพิธีต้อนรับพระสังฆราช พระสงฆ์ และพิธีเสกศาลา 150 ปี พระมารดานิจจานุเคราะห์ หลังจากนั้น เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ในตอนท้ายมีพิธีแสดงความยินดีครบรอบบวช 25 ปี พระสงฆ์และครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี การปฏิญาณตน

ฉลองวัดบ้านนาดูนฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
         ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2016 เริ่มด้วยพิธีส่งมอบอาคารจินารัตน์ ซึ่งตระกูลจินารัตน์ สร้างถวายอุทิศแด่คุณพ่อยู้-คุณแม่ราตรี จินารัตน์ และพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ได้ประกอบพิธีเสกอาคารจินารัตน์ หลังจากนั้น มีพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด หลังบทภาวนาหลังรับศีล มีพิธีมอบอนูโมทนาบัตร แก่ตระกูลจินารัตน์ มีพิธีมอบถวายเงินผ้าป่า จากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาดูน ผู้ใหญ่บ้าน - เจ้าอาวาสคุณพ่อเสกสรร สมศรี กล่าวขอบคุณ และพระสังฆราชกล่าวให้โอวาท อวยพรปิดพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม...

ปลงศพมารดาคุณพ่อเติมศักดิ์ปลงศพ มารีอา พร เจริญบุญ มารดาคุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
         ปลงศพ มารีอา มักดาเลนา พร เจริญบุญ มารดาของคุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2016 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

นักเรียนศีลกำลังนักเรียนรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหาร
         วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 เวลา 9.00 น. ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนคำสอนในเขตอาสนวิหาร จำนวน 21 คน

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านนาจานฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน
         วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2016 เวลา 10.00 น. ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จัดฉลองวัดประจำปี พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านโนนเพ็กฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
         ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 มิสซา เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน มีพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

เข้าเงียบพระสงฆ์เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี
         ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2016 ณ สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลฯ พระสงฆ์ที่ทำงานในสังฆมณฑลอุบลฯ เข้าเงียบประจำปี โดยคุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์ คณะซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ

ดูภาพเพิ่มเติม...

วันนักบวชสากลฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
         วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

วันนักบวชสากลวันนักบวช-พระสงฆ์ สังฆมณฑลอุบลฯ
         วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 8.00-15.00 น. มีกิจกรรมวันนักบวช-พระสงฆ์ สังฆมณฑลอุบลฯ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่องชีวิตพระสงฆ์-นักบวช โดยคุณพ่อชาย ขันทะโฮม และเวลา 10.30 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ รื้อฟื้นคำปฎิญาณของนักบวช และแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ นักบวชที่ฉลองครบรอบการถวายตัว 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี ในภาคบ่ายพระสงฆ์-นักบวชรับฟังบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในวัด โรงเรียน ชุมชุน จาก คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ โดย คุณอัฉรา สมแสงสรวง และ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร โอกาสนี้ก็เป็นการปิดปีนักบวชด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม...

ปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาหปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาก
         วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสานิตย์ พลมากเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณย่า มารีอาบุญแทน พลมาก ณ วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีคณะสงฆ์ พี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านเอือดน้อยฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ
         วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีพี่น้องสัตบุรุษจากใกล้และไกลมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

เปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลางเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
          โอกาสเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 9.30 น. มีพิธีต้อนรับ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เวลา 10.00 น. พิธีเปิดเสกวัดและบูชาขอบพระคุณ ตามลำดับ ตอนท้าย มีพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตร และโล่ สำหรับผู้สมทบทุนพิเศษในการก่อสร้าง คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการร่วมเปิดเสกในครั้งนี้ ปิดพิธีพระสังฆราช กล่าวให้โอวาทและอวยพรอย่างสง่า

ดูภาพเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016 เวลา 17.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ คณะนักบวช พร้อมด้วยศิษยาภิบาล ศาสนจารย์ จากคริสตจักร โปรแตสแตนท์และคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดแวนตีส รวมจำนวน 114 คน ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ ถ.แม่ชี อ.เมือง จ.อุบลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ
          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีคุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส การจัดฉลองชุมชนครั้งนี้เป็นการฉลองชุมชนครั้งแรก โอกาสนี้มีพี้น้องไปร่วมฉลองจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 16 มกราคม 2016 - ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2015 - ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
วันที่ 10 ธันวาคม 2015 - เปิดเสกวัดพระชุมพาบาล บ้านหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
มิสซา 100 วัน การจากไปของ คพ.ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล วันที่ 22 พ.ย. 2015 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เปิดเสกวัดใหม่ วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 14 พ.ย. 2015
ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงวัดครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
เปิดเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระกุมาร จ.สุรินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2015
ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 5 พ.ย. 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบล
ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2015
ชุมนุมปีศักดิ์สิทธิ์ เขตอุบลฯ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015
ชุมนุมเยาวชน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015
19 สิงหาคม 2015 มิสซาปลงศพ คุณพ่อ ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8สิงหาคม 2015
ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015
20 ก.ค. 2558 - พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี