ประชาสัมพันธ์

  • - ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันเสาร์ 30 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
  • - ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
  • - ฉลอง 50 ปี วัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

เว็บที่น่าสนใจ


สารสังฆมณฑลอุบลราชธานี