ประชาสัมพันธ์

  • - ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
  • - ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
  • - ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

เว็บที่น่าสนใจ