หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

  • -ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.
  • -ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น.

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า
         ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก
         ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก อ.กุดชุุม จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญยวง บัปติสตา อ.วารินชำราบ
         ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
         ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ
         ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
         ฉลองวัดวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
         ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร และในโอกาสนี้ เป็นการฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโลโอสถ ลือเรื่อง วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
         ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
         ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
         ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง เป็นประธาน

ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
         ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

สารสังฆมณฑลอุบลราชธานี