พระสังฆราช

รายชื่อ
วันมรณภาพ
สิริอายุ
พระสังฆราช เคลาดิอุส บาเย 19 สิงหาคม 1990 90
พระสังฆราช แยร์แมง แบร์ทอลด์ 21 กุมภาพันธ์ 1994 71
พระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ 2 ธันวาคม 2010 80

พระสงฆ์ MEP

รายชื่อ
วันมรณภาพ
สิริอายุ
Georges Dabin
12 ธันวาคม ค.ศ.1927
78
Jean Jacques Fabas
25 พฤศจิกายน ค.ศ.1964 34
Paul Guidon 9 มีนาคม ค.ศ.1973 61
Roger Clement 24 ธันวาคม ค.ศ.1976 47
Andre Mabboux 7 เมษายน ค.ศ.1978 60
Marcel Laouenan 29 มิถุนายน ค.ศ.2010 77
Bronislas Pasek 25 มีนาคม ค.ศ.2015 85
Bernard Guillemin 18 เมษายน ค.ศ.2017 88
Robert Costet 1 มกราคม ค.ศ.2019 90
Yves Le Bezu 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 88

พระสงฆ์ไทย

รายชื่อ
วันมรณภาพ
สิริอายุ
คุณพ่ออัลแบร์ ดง สมิตตรีบุญ 15 สิงหาคม 1967 71
คุณพ่ออันตน หมุน ธารา 18 เมษายน 1969 88
คุณพ่อเลโอทวีศักดิ์ บุญสู่ 19 ตุลาคม 1996 38
คุณพ่อวาเลนไทน์ล้วน นักพรรษา 22 เมษายน 2006 76
คุณพ่อสมชาย สลับเชื้อ 27 กันยายน 2008 81
คุณพ่อลูกา สันติ วันชา 14 มีนาคม 2012 48
คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล 14 สิงหาคม 2015 29
คุณพ่อฟร้งซิส อัสซีซี บุญพฤกษ์ ทองอินทร์ 12 ธันวาคม 2017 49
คุณพ่อดาเนียล วีระชัย บุญประสม 23 มีนาคม 2018 64
คุณพ่อนิโคลัส ถวัลย์ พันธ์วิไล 19 ธันวาคม 2020 63
คุณพ่อเปาโล เติมศักดิ์ เจริญบุญ 28 เมษายน 2022 68