ฉลองโบสถ์พระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 9.30 น. บิชอป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_5603
24/6/2562 11:04:04
Size (KB)  :  4,273 KB
IMG_5606
24/6/2562 11:04:24
Size (KB)  :  4,954 KB
IMG_5608
22/6/2562 9:38:30
Size (KB)  :  3,005 KB
IMG_5611
22/6/2562 9:46:40
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_5615
22/6/2562 9:54:08
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_5617
22/6/2562 9:54:38
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_5618
22/6/2562 9:54:48
Size (KB)  :  3,511 KB
IMG_5620
22/6/2562 9:55:18
Size (KB)  :  3,175 KB
IMG_5621
22/6/2562 9:56:36
Size (KB)  :  2,485 KB
IMG_5622
24/6/2562 11:04:44
Size (KB)  :  3,757 KB
IMG_5623
24/6/2562 11:04:56
Size (KB)  :  4,269 KB
IMG_5630
24/6/2562 11:05:24
Size (KB)  :  5,321 KB
IMG_5633
24/6/2562 11:06:06
Size (KB)  :  5,034 KB
IMG_5641
24/6/2562 11:06:16
Size (KB)  :  4,409 KB
IMG_5647
24/6/2562 11:06:38
Size (KB)  :  4,553 KB
IMG_5649
24/6/2562 11:06:48
Size (KB)  :  4,117 KB
IMG_5651
24/6/2562 11:06:58
Size (KB)  :  4,606 KB
IMG_5653
22/6/2562 10:12:50
Size (KB)  :  3,602 KB
IMG_5654
22/6/2562 10:13:02
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_5655
22/6/2562 10:13:12
Size (KB)  :  3,135 KB
IMG_5660
24/6/2562 11:07:28
Size (KB)  :  4,427 KB
IMG_5661
24/6/2562 11:07:40
Size (KB)  :  4,629 KB
IMG_5663
24/6/2562 11:07:54
Size (KB)  :  4,329 KB
IMG_5664
24/6/2562 11:08:02
Size (KB)  :  4,334 KB
IMG_5667
24/6/2562 11:08:12
Size (KB)  :  4,926 KB
IMG_5668
24/6/2562 11:08:24
Size (KB)  :  4,999 KB
IMG_5669
24/6/2562 11:08:36
Size (KB)  :  4,964 KB
IMG_5673
24/6/2562 11:08:48
Size (KB)  :  4,465 KB
IMG_5674
24/6/2562 11:08:58
Size (KB)  :  4,192 KB
IMG_5675
24/6/2562 11:09:06
Size (KB)  :  3,890 KB
IMG_5676
22/6/2562 10:16:10
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_5677
22/6/2562 10:16:14
Size (KB)  :  2,936 KB
IMG_5678
22/6/2562 10:16:20
Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_5682
22/6/2562 10:17:06
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_5684
22/6/2562 10:17:40
Size (KB)  :  2,859 KB
IMG_5685
22/6/2562 10:18:02
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_5691
24/6/2562 11:09:20
Size (KB)  :  4,625 KB
IMG_5695
24/6/2562 11:09:38
Size (KB)  :  3,858 KB
IMG_5696
22/6/2562 10:29:16
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_5697
22/6/2562 10:29:20
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_5698
22/6/2562 10:29:26
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_5704
22/6/2562 10:31:28
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_5705
24/6/2562 11:09:56
Size (KB)  :  4,037 KB
IMG_5707
24/6/2562 11:10:04
Size (KB)  :  3,916 KB
IMG_5709
24/6/2562 11:10:10
Size (KB)  :  4,688 KB
IMG_5717
22/6/2562 10:33:36
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_5720
22/6/2562 10:33:56
Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_5722
24/6/2562 11:10:20
Size (KB)  :  4,207 KB
IMG_5725
22/6/2562 10:34:22
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_5727
24/6/2562 11:10:28
Size (KB)  :  4,279 KB
IMG_5731
22/6/2562 10:35:06
Size (KB)  :  3,898 KB
IMG_5732
24/6/2562 11:10:38
Size (KB)  :  4,400 KB
IMG_5733
24/6/2562 11:10:48
Size (KB)  :  3,971 KB
IMG_5734
24/6/2562 11:10:56
Size (KB)  :  4,073 KB
IMG_5735
22/6/2562 10:35:48
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_5738
22/6/2562 10:39:58
Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_5740
22/6/2562 10:43:30
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_5742
22/6/2562 10:43:40
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_5744
22/6/2562 10:49:56
Size (KB)  :  3,754 KB
IMG_5749
22/6/2562 10:53:08
Size (KB)  :  3,415 KB
IMG_5758
24/6/2562 11:11:22
Size (KB)  :  4,959 KB
IMG_5762
22/6/2562 11:04:08
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_5768
24/6/2562 11:11:34
Size (KB)  :  4,011 KB
IMG_5778
22/6/2562 11:15:56
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_5779
22/6/2562 11:16:00
Size (KB)  :  3,574 KB
IMG_5781
22/6/2562 11:16:08
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_5783
22/6/2562 11:16:14
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_5784
22/6/2562 11:16:16
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_5786
24/6/2562 11:11:54
Size (KB)  :  4,819 KB
IMG_5788
22/6/2562 11:16:32
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_5789
24/6/2562 11:12:04
Size (KB)  :  4,246 KB
IMG_5791
24/6/2562 11:12:14
Size (KB)  :  4,993 KB
IMG_5793
22/6/2562 11:16:58
Size (KB)  :  3,547 KB
IMG_5796
24/6/2562 11:12:28
Size (KB)  :  5,023 KB
IMG_5797
22/6/2562 11:18:56
Size (KB)  :  3,450 KB
IMG_5804
24/6/2562 11:12:38
Size (KB)  :  4,359 KB
IMG_5806
22/6/2562 11:19:34
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_5807
24/6/2562 11:12:46
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_5811
22/6/2562 11:20:40
Size (KB)  :  3,281 KB
IMG_5812
22/6/2562 11:20:42
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_5817
24/6/2562 11:12:58
Size (KB)  :  4,181 KB
IMG_5821
24/6/2562 11:13:14
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG_5824
22/6/2562 11:24:12
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_5825
22/6/2562 11:24:44
Size (KB)  :  3,392 KB
IMG_5827
22/6/2562 11:24:54
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_5828
22/6/2562 11:25:02
Size (KB)  :  3,616 KB
IMG_5830
22/6/2562 11:26:52
Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_5836
24/6/2562 11:13:40
Size (KB)  :  5,472 KB
IMG_5841
22/6/2562 11:36:18
Size (KB)  :  2,900 KB
IMG_5842
22/6/2562 11:36:22
Size (KB)  :  2,454 KB
IMG_5847
22/6/2562 11:36:52
Size (KB)  :  2,512 KB
IMG_5848
22/6/2562 11:36:54
Size (KB)  :  2,510 KB
IMG_5850
22/6/2562 11:37:02
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_5852
22/6/2562 11:37:38
Size (KB)  :  3,650 KB
IMG_5855
22/6/2562 11:37:50
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_5856
22/6/2562 11:37:54
Size (KB)  :  3,810 KB
IMG_5864
22/6/2562 11:39:24
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_5867
22/6/2562 11:39:46
Size (KB)  :  2,936 KB
IMG_5869
22/6/2562 11:39:48
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_5870
22/6/2562 11:39:52
Size (KB)  :  3,047 KB
Pages:     1 2