เปิด-เสกโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019 เวลา 9.00 น. บิชอป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_6157
29/6/2562 9:36:50
Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_6159
29/6/2562 9:41:00
Size (KB)  :  3,718 KB
IMG_6160
29/6/2562 9:43:22
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_6166
29/6/2562 9:44:00
Size (KB)  :  4,294 KB
IMG_6169
29/6/2562 9:44:26
Size (KB)  :  2,264 KB
IMG_6170
29/6/2562 9:44:34
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_6171
29/6/2562 9:44:42
Size (KB)  :  3,477 KB
IMG_6172
29/6/2562 9:44:46
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_6173
29/6/2562 9:44:48
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_6175
29/6/2562 9:44:56
Size (KB)  :  2,774 KB
IMG_6181
29/6/2562 9:47:32
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_6185
29/6/2562 9:48:58
Size (KB)  :  2,833 KB
IMG_6187
29/6/2562 9:49:02
Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_6188
29/6/2562 9:49:02
Size (KB)  :  4,172 KB
IMG_6196
29/6/2562 9:49:24
Size (KB)  :  3,350 KB
IMG_6199
29/6/2562 9:49:44
Size (KB)  :  2,192 KB
IMG_6202
29/6/2562 9:49:46
Size (KB)  :  2,120 KB
IMG_6203
29/6/2562 9:49:48
Size (KB)  :  2,146 KB
IMG_6205
29/6/2562 9:49:52
Size (KB)  :  2,463 KB
IMG_6207
29/6/2562 9:50:28
Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_6208
29/6/2562 9:50:36
Size (KB)  :  3,573 KB
IMG_6213
29/6/2562 9:50:50
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_6214
29/6/2562 9:50:56
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_6216
29/6/2562 9:51:08
Size (KB)  :  2,515 KB
IMG_6218
29/6/2562 9:51:34
Size (KB)  :  2,263 KB
IMG_6219
29/6/2562 9:51:36
Size (KB)  :  2,422 KB
IMG_6220
29/6/2562 9:51:38
Size (KB)  :  2,627 KB
IMG_6222
29/6/2562 9:52:04
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_6228
29/6/2562 9:52:22
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_6230
29/6/2562 9:52:30
Size (KB)  :  4,252 KB
IMG_6232
29/6/2562 9:52:34
Size (KB)  :  2,565 KB
IMG_6233
29/6/2562 9:52:40
Size (KB)  :  2,651 KB
IMG_6235
29/6/2562 9:52:52
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_6236
29/6/2562 9:53:14
Size (KB)  :  4,732 KB
IMG_6246
29/6/2562 9:54:16
Size (KB)  :  2,631 KB
IMG_6247
29/6/2562 9:54:34
Size (KB)  :  3,589 KB
IMG_6251
29/6/2562 9:55:04
Size (KB)  :  2,210 KB
IMG_6252
29/6/2562 9:55:24
Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_6254
29/6/2562 9:55:54
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_6255
29/6/2562 9:56:02
Size (KB)  :  2,727 KB
IMG_6269
29/6/2562 10:00:14
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_6270
29/6/2562 10:01:54
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_6272
29/6/2562 10:02:24
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_6273
29/6/2562 10:02:30
Size (KB)  :  3,871 KB
IMG_6274
29/6/2562 10:02:38
Size (KB)  :  4,222 KB
IMG_6276
29/6/2562 10:03:06
Size (KB)  :  3,082 KB
IMG_6277
29/6/2562 10:03:10
Size (KB)  :  2,775 KB
IMG_6278
29/6/2562 10:03:22
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_6290
29/6/2562 10:04:28
Size (KB)  :  2,837 KB
IMG_6295
29/6/2562 10:05:06
Size (KB)  :  2,438 KB
IMG_6296
29/6/2562 10:05:12
Size (KB)  :  3,650 KB
IMG_6298
29/6/2562 10:05:18
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_6300
29/6/2562 10:05:26
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_6311
29/6/2562 10:07:02
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_6313
29/6/2562 10:07:12
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_6314
29/6/2562 10:07:58
Size (KB)  :  3,696 KB
IMG_6319
29/6/2562 10:09:42
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_6320
29/6/2562 10:09:44
Size (KB)  :  4,577 KB
IMG_6321
29/6/2562 10:09:50
Size (KB)  :  4,605 KB
IMG_6324
29/6/2562 10:10:18
Size (KB)  :  2,410 KB
IMG_6326
29/6/2562 10:10:32
Size (KB)  :  2,794 KB
IMG_6327
29/6/2562 10:11:46
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_6329
29/6/2562 10:12:02
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_6334
29/6/2562 10:12:54
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_6335
29/6/2562 10:14:28
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_6337
29/6/2562 10:14:42
Size (KB)  :  3,736 KB
IMG_6341
29/6/2562 10:15:10
Size (KB)  :  3,028 KB
IMG_6343
29/6/2562 10:15:24
Size (KB)  :  3,270 KB
IMG_6345
29/6/2562 10:15:36
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_6353
29/6/2562 10:16:06
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_6356
29/6/2562 10:16:50
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_6357
29/6/2562 10:17:18
Size (KB)  :  2,629 KB
IMG_6360
29/6/2562 10:17:26
Size (KB)  :  4,199 KB
IMG_6365
29/6/2562 10:17:42
Size (KB)  :  3,962 KB
IMG_6370
29/6/2562 10:19:52
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_6374
29/6/2562 10:20:42
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_6379
29/6/2562 10:22:38
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_6381
29/6/2562 10:22:56
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_6386
29/6/2562 10:23:36
Size (KB)  :  2,776 KB
IMG_6391
29/6/2562 10:25:40
Size (KB)  :  2,562 KB
IMG_6394
29/6/2562 10:25:56
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_6400
29/6/2562 10:27:06
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_6410
29/6/2562 10:28:42
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_6414
29/6/2562 10:29:34
Size (KB)  :  2,728 KB
IMG_6417
29/6/2562 10:30:56
Size (KB)  :  2,545 KB
IMG_6421
29/6/2562 10:31:24
Size (KB)  :  2,885 KB
IMG_6423
29/6/2562 10:31:50
Size (KB)  :  2,545 KB
IMG_6428
29/6/2562 10:32:16
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_6430
29/6/2562 10:32:40
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_6433
29/6/2562 10:33:06
Size (KB)  :  2,634 KB
IMG_6444
29/6/2562 10:34:52
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_6447
29/6/2562 10:34:54
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_6453
29/6/2562 10:36:36
Size (KB)  :  2,816 KB
IMG_6462
29/6/2562 10:41:34
Size (KB)  :  2,771 KB
IMG_6464
29/6/2562 10:45:44
Size (KB)  :  2,623 KB
IMG_6472
29/6/2562 10:46:24
Size (KB)  :  2,251 KB
IMG_6475
29/6/2562 10:46:44
Size (KB)  :  3,530 KB
IMG_6480
29/6/2562 10:48:38
Size (KB)  :  2,538 KB
IMG_6483
29/6/2562 10:48:46
Size (KB)  :  2,402 KB
IMG_6492
29/6/2562 10:49:40
Size (KB)  :  3,310 KB
Pages:     1 2