ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2019 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_0824
27/3/2562 11:18:16
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_0826
27/3/2562 11:18:26
Size (KB)  :  3,660 KB
IMG_0827
25/3/2562 9:48:42
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_0828
25/3/2562 9:48:44
Size (KB)  :  3,463 KB
IMG_0829
25/3/2562 9:48:58
Size (KB)  :  3,203 KB
IMG_0831
25/3/2562 9:49:18
Size (KB)  :  2,895 KB
IMG_0833
27/3/2562 11:18:50
Size (KB)  :  4,269 KB
IMG_0837
27/3/2562 11:19:36
Size (KB)  :  4,342 KB
IMG_0839
27/3/2562 11:19:52
Size (KB)  :  3,959 KB
IMG_0842
27/3/2562 11:20:06
Size (KB)  :  5,602 KB
IMG_0848
27/3/2562 11:20:26
Size (KB)  :  5,342 KB
IMG_0853
27/3/2562 11:20:36
Size (KB)  :  3,468 KB
IMG_0854
25/3/2562 9:59:04
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_0863
27/3/2562 11:21:20
Size (KB)  :  5,976 KB
IMG_0864
25/3/2562 10:12:12
Size (KB)  :  3,930 KB
IMG_0867
25/3/2562 10:12:32
Size (KB)  :  3,194 KB
IMG_0868
25/3/2562 10:12:34
Size (KB)  :  3,683 KB
IMG_0869
25/3/2562 10:12:46
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_0870
25/3/2562 10:12:48
Size (KB)  :  2,724 KB
IMG_0871
27/3/2562 11:21:58
Size (KB)  :  2,864 KB
IMG_0872
27/3/2562 11:22:24
Size (KB)  :  5,086 KB
IMG_0874
27/3/2562 11:22:34
Size (KB)  :  5,354 KB
IMG_0875
27/3/2562 11:22:46
Size (KB)  :  4,396 KB
IMG_0876
27/3/2562 11:23:04
Size (KB)  :  4,447 KB
IMG_0879
27/3/2562 11:23:46
Size (KB)  :  5,503 KB
IMG_0881
27/3/2562 11:24:48
Size (KB)  :  4,478 KB
IMG_0883
27/3/2562 11:25:20
Size (KB)  :  4,948 KB
IMG_0886
27/3/2562 11:25:50
Size (KB)  :  4,949 KB
IMG_0887
27/3/2562 11:26:14
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_0894
27/3/2562 11:26:46
Size (KB)  :  4,799 KB
IMG_0898
25/3/2562 10:24:18
Size (KB)  :  2,857 KB
IMG_0899
27/3/2562 11:27:30
Size (KB)  :  5,284 KB
IMG_0901
27/3/2562 11:27:48
Size (KB)  :  4,392 KB
IMG_0902
27/3/2562 11:28:10
Size (KB)  :  4,877 KB
IMG_0903
27/3/2562 11:28:36
Size (KB)  :  4,532 KB
IMG_0905
27/3/2562 11:29:08
Size (KB)  :  4,848 KB
IMG_0906
25/3/2562 10:27:52
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_0907
27/3/2562 11:29:28
Size (KB)  :  3,404 KB
IMG_0909
27/3/2562 11:29:48
Size (KB)  :  4,653 KB
IMG_0910
25/3/2562 10:34:58
Size (KB)  :  3,637 KB
IMG_0911
27/3/2562 11:30:14
Size (KB)  :  4,657 KB
IMG_0913
27/3/2562 11:30:34
Size (KB)  :  4,676 KB
IMG_0914
27/3/2562 11:30:56
Size (KB)  :  5,445 KB
IMG_0917
27/3/2562 11:31:18
Size (KB)  :  6,648 KB
IMG_0918
27/3/2562 11:31:40
Size (KB)  :  5,191 KB
IMG_0919
27/3/2562 11:32:02
Size (KB)  :  4,279 KB
IMG_0920
27/3/2562 11:32:18
Size (KB)  :  3,927 KB
IMG_0922
27/3/2562 11:32:34
Size (KB)  :  4,038 KB
IMG_0928
27/3/2562 11:33:22
Size (KB)  :  5,444 KB
IMG_0930
25/3/2562 10:44:42
Size (KB)  :  5,220 KB
IMG_0931
27/3/2562 11:33:34
Size (KB)  :  4,976 KB
IMG_0933
27/3/2562 11:33:56
Size (KB)  :  4,125 KB
IMG_0934
27/3/2562 11:34:20
Size (KB)  :  4,058 KB
IMG_0939
27/3/2562 11:34:36
Size (KB)  :  4,674 KB
IMG_0940
27/3/2562 11:34:52
Size (KB)  :  4,765 KB
IMG_0941
27/3/2562 11:35:10
Size (KB)  :  4,388 KB
IMG_0943
27/3/2562 11:35:30
Size (KB)  :  4,330 KB
IMG_0944
27/3/2562 11:35:42
Size (KB)  :  4,205 KB
IMG_0945
27/3/2562 11:35:56
Size (KB)  :  3,995 KB
IMG_0946
27/3/2562 11:36:10
Size (KB)  :  4,345 KB
IMG_0947
27/3/2562 11:36:20
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_0950
27/3/2562 11:36:34
Size (KB)  :  4,516 KB
IMG_0951
27/3/2562 11:36:44
Size (KB)  :  4,267 KB
IMG_0952
25/3/2562 10:48:20
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_0953
27/3/2562 11:36:56
Size (KB)  :  4,444 KB
IMG_0954
25/3/2562 10:48:42
Size (KB)  :  4,064 KB
IMG_0957
27/3/2562 11:37:10
Size (KB)  :  5,282 KB
IMG_0961
27/3/2562 11:37:20
Size (KB)  :  5,227 KB
IMG_0964
27/3/2562 11:37:34
Size (KB)  :  5,038 KB
IMG_0969
25/3/2562 10:51:06
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_0971
25/3/2562 10:51:12
Size (KB)  :  3,699 KB
IMG_0972
27/3/2562 11:37:50
Size (KB)  :  4,817 KB
IMG_0975
27/3/2562 11:38:00
Size (KB)  :  4,476 KB
IMG_0976
27/3/2562 11:38:14
Size (KB)  :  3,946 KB
IMG_0977
27/3/2562 11:38:28
Size (KB)  :  4,298 KB
IMG_0978
27/3/2562 11:38:42
Size (KB)  :  3,907 KB
IMG_0980
27/3/2562 11:38:54
Size (KB)  :  4,086 KB
IMG_0981
25/3/2562 10:52:22
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_0988
25/3/2562 10:55:28
Size (KB)  :  2,535 KB
IMG_0989
25/3/2562 10:55:56
Size (KB)  :  3,378 KB
IMG_0990
25/3/2562 10:55:58
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_0995
27/3/2562 11:39:18
Size (KB)  :  4,479 KB
IMG_0998
27/3/2562 11:39:34
Size (KB)  :  5,402 KB
IMG_1003
27/3/2562 11:39:46
Size (KB)  :  5,074 KB
IMG_1004
27/3/2562 11:40:00
Size (KB)  :  4,465 KB
IMG_1006
27/3/2562 11:40:16
Size (KB)  :  5,002 KB
IMG_1010
27/3/2562 11:40:28
Size (KB)  :  5,028 KB
IMG_1017
27/3/2562 11:42:58
Size (KB)  :  4,691 KB
IMG_1020
27/3/2562 11:44:10
Size (KB)  :  4,457 KB
IMG_1022
27/3/2562 11:44:24
Size (KB)  :  4,500 KB
IMG_1023
27/3/2562 11:44:40
Size (KB)  :  5,256 KB
IMG_1024
27/3/2562 11:44:54
Size (KB)  :  4,130 KB
IMG_1025
25/3/2562 11:08:06
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_1027
27/3/2562 11:45:08
Size (KB)  :  4,891 KB
IMG_1030
27/3/2562 11:45:40
Size (KB)  :  5,189 KB
IMG_1032
27/3/2562 11:45:52
Size (KB)  :  5,588 KB
IMG_1036
27/3/2562 11:46:08
Size (KB)  :  4,691 KB
IMG_1043
25/3/2562 11:32:08
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_1047
25/3/2562 11:32:22
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_1048
25/3/2562 11:32:26
Size (KB)  :  3,440 KB
Pages:     1 2