ฉลองครบรอบ 40 ปี และ 25 ปี การปฏิญาณตน ภคินีคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_2665
29/4/2562 10:06:42
Size (KB)  :  3,782 KB
IMG_2667
27/4/2562 9:51:06
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_2670
27/4/2562 9:51:34
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_2671
27/4/2562 9:52:00
Size (KB)  :  3,389 KB
IMG_2676
27/4/2562 9:57:10
Size (KB)  :  3,798 KB
IMG_2677
29/4/2562 10:07:00
Size (KB)  :  3,923 KB
IMG_2681
29/4/2562 10:07:10
Size (KB)  :  4,312 KB
IMG_2687
29/4/2562 10:07:20
Size (KB)  :  4,767 KB
IMG_2688
27/4/2562 10:02:24
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_2693
27/4/2562 10:03:14
Size (KB)  :  3,450 KB
IMG_2698
29/4/2562 10:07:34
Size (KB)  :  4,328 KB
IMG_2701
29/4/2562 10:07:48
Size (KB)  :  4,492 KB
IMG_2702
29/4/2562 10:08:06
Size (KB)  :  4,972 KB
IMG_2703
29/4/2562 10:08:42
Size (KB)  :  4,868 KB
IMG_2704
29/4/2562 10:08:48
Size (KB)  :  5,830 KB
IMG_2706
29/4/2562 10:08:54
Size (KB)  :  4,991 KB
IMG_2710
29/4/2562 10:09:12
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_2711
29/4/2562 10:09:20
Size (KB)  :  4,152 KB
IMG_2712
29/4/2562 10:09:26
Size (KB)  :  4,133 KB
IMG_2713
29/4/2562 10:09:34
Size (KB)  :  4,272 KB
IMG_2714
29/4/2562 10:09:44
Size (KB)  :  4,427 KB
IMG_2715
29/4/2562 10:09:54
Size (KB)  :  4,835 KB
IMG_2716
29/4/2562 10:10:02
Size (KB)  :  4,587 KB
IMG_2720
29/4/2562 10:10:28
Size (KB)  :  4,197 KB
IMG_2722
27/4/2562 10:32:30
Size (KB)  :  3,842 KB
IMG_2726
29/4/2562 10:10:42
Size (KB)  :  4,545 KB
IMG_2727
29/4/2562 10:10:52
Size (KB)  :  4,657 KB
IMG_2728
29/4/2562 10:11:00
Size (KB)  :  5,058 KB
IMG_2730
29/4/2562 10:11:08
Size (KB)  :  4,156 KB
IMG_2733
29/4/2562 10:11:26
Size (KB)  :  4,108 KB
IMG_2735
29/4/2562 10:11:36
Size (KB)  :  4,430 KB
IMG_2737
29/4/2562 10:11:44
Size (KB)  :  4,771 KB
IMG_2739
29/4/2562 10:11:52
Size (KB)  :  3,880 KB
IMG_2741
29/4/2562 10:12:00
Size (KB)  :  4,861 KB
IMG_2743
29/4/2562 10:12:18
Size (KB)  :  4,943 KB
IMG_2747
27/4/2562 10:52:44
Size (KB)  :  3,426 KB
IMG_2751
29/4/2562 10:12:46
Size (KB)  :  4,156 KB
IMG_2759
29/4/2562 10:12:54
Size (KB)  :  4,061 KB
IMG_2765
29/4/2562 10:13:04
Size (KB)  :  3,857 KB
IMG_2769
27/4/2562 10:56:40
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_2771
29/4/2562 10:13:16
Size (KB)  :  4,446 KB
IMG_2772
29/4/2562 10:13:22
Size (KB)  :  3,886 KB
IMG_2773
29/4/2562 10:13:28
Size (KB)  :  4,124 KB
IMG_2775
29/4/2562 10:13:36
Size (KB)  :  4,489 KB
IMG_2778
29/4/2562 10:13:46
Size (KB)  :  4,722 KB
IMG_2782
29/4/2562 10:13:56
Size (KB)  :  4,048 KB
IMG_2786
29/4/2562 10:14:12
Size (KB)  :  4,543 KB
IMG_2789
29/4/2562 10:14:26
Size (KB)  :  4,190 KB
IMG_2801
29/4/2562 10:14:46
Size (KB)  :  4,373 KB
IMG_2803
29/4/2562 10:14:54
Size (KB)  :  4,438 KB
IMG_2805-2
29/4/2562 10:15:28
Size (KB)  :  4,471 KB
IMG_2813
29/4/2562 10:15:36
Size (KB)  :  5,033 KB
IMG_2816
29/4/2562 10:15:42
Size (KB)  :  4,527 KB
IMG_2818
29/4/2562 10:15:54
Size (KB)  :  4,551 KB
IMG_2821
29/4/2562 10:16:02
Size (KB)  :  4,605 KB
IMG_2824
29/4/2562 10:16:36
Size (KB)  :  3,996 KB
IMG_2826
29/4/2562 10:16:44
Size (KB)  :  4,235 KB
IMG_2828
29/4/2562 10:16:52
Size (KB)  :  4,457 KB
IMG_2829
29/4/2562 10:16:58
Size (KB)  :  4,307 KB
IMG_2831
29/4/2562 10:17:10
Size (KB)  :  4,228 KB
IMG_2838
29/4/2562 10:17:28
Size (KB)  :  4,364 KB
IMG_2842
29/4/2562 10:18:08
Size (KB)  :  4,338 KB
IMG_2844
27/4/2562 11:21:46
Size (KB)  :  3,538 KB
IMG_2847
29/4/2562 10:18:28
Size (KB)  :  4,055 KB
IMG_2848
29/4/2562 10:18:36
Size (KB)  :  4,641 KB
IMG_2849
29/4/2562 10:18:50
Size (KB)  :  3,908 KB
IMG_2850
29/4/2562 10:19:02
Size (KB)  :  4,014 KB
IMG_2851
29/4/2562 10:19:12
Size (KB)  :  3,995 KB
IMG_2852
29/4/2562 10:19:20
Size (KB)  :  5,099 KB
IMG_2854
29/4/2562 10:19:30
Size (KB)  :  4,714 KB
IMG_2861
29/4/2562 10:19:36
Size (KB)  :  4,561 KB
IMG_2879
29/4/2562 10:19:44
Size (KB)  :  5,341 KB
IMG_2882
29/4/2562 10:20:02
Size (KB)  :  4,840 KB
IMG_2885
29/4/2562 10:20:14
Size (KB)  :  4,762 KB
IMG_2888
29/4/2562 10:20:28
Size (KB)  :  4,859 KB
IMG_2891
29/4/2562 10:20:42
Size (KB)  :  4,962 KB
IMG_2895
29/4/2562 10:20:52
Size (KB)  :  4,784 KB
IMG_2896
29/4/2562 10:21:00
Size (KB)  :  4,368 KB
IMG_2897
29/4/2562 10:21:08
Size (KB)  :  4,445 KB
IMG_2899
29/4/2562 10:21:14
Size (KB)  :  4,475 KB
IMG_2901
29/4/2562 10:21:22
Size (KB)  :  4,704 KB
IMG_2902
29/4/2562 10:21:30
Size (KB)  :  4,789 KB
IMG_2904
29/4/2562 10:21:38
Size (KB)  :  4,474 KB
IMG_2908
29/4/2562 10:21:46
Size (KB)  :  4,568 KB
IMG_2910
29/4/2562 10:21:52
Size (KB)  :  4,492 KB
IMG_2913
29/4/2562 10:22:00
Size (KB)  :  4,172 KB
IMG_2914
29/4/2562 10:22:12
Size (KB)  :  3,980 KB
IMG_2916
29/4/2562 10:22:20
Size (KB)  :  3,732 KB
IMG_2920
29/4/2562 10:22:30
Size (KB)  :  5,006 KB
IMG_2923
29/4/2562 10:22:36
Size (KB)  :  4,695 KB
IMG_2928
29/4/2562 10:22:44
Size (KB)  :  4,733 KB
IMG_2930
29/4/2562 10:22:52
Size (KB)  :  5,046 KB
IMG_2934
29/4/2562 10:23:04
Size (KB)  :  4,698 KB
IMG_2936
29/4/2562 10:23:20
Size (KB)  :  4,842 KB
IMG_2941
29/4/2562 10:23:30
Size (KB)  :  5,139 KB
IMG_2950
29/4/2562 10:23:36
Size (KB)  :  4,693 KB
IMG_2953
29/4/2562 10:23:44
Size (KB)  :  4,743 KB
IMG_2960
29/4/2562 10:23:58
Size (KB)  :  4,866 KB
IMG_2971
29/4/2562 10:24:20
Size (KB)  :  4,288 KB
IMG_2978
29/4/2562 10:24:36
Size (KB)  :  4,121 KB
Pages:     1