ฉลอง 50 ปี บ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_7306
2/2/2562 9:55:08
Size (KB)  :  6,787 KB
IMG_7311
2/2/2562 9:56:24
Size (KB)  :  6,637 KB
IMG_7312
2/2/2562 9:57:22
Size (KB)  :  4,592 KB
IMG_7322
2/2/2562 10:01:22
Size (KB)  :  6,171 KB
IMG_7329
2/2/2562 10:08:38
Size (KB)  :  6,144 KB
IMG_7337
5/2/2562 10:32:08
Size (KB)  :  8,673 KB
IMG_7339
5/2/2562 10:32:22
Size (KB)  :  7,823 KB
IMG_7340
5/2/2562 10:32:40
Size (KB)  :  11,368 KB
IMG_7342
5/2/2562 10:32:56
Size (KB)  :  7,904 KB
IMG_7345
5/2/2562 10:33:10
Size (KB)  :  8,599 KB
IMG_7348
5/2/2562 10:33:22
Size (KB)  :  6,966 KB
IMG_7353
5/2/2562 10:34:00
Size (KB)  :  7,214 KB
IMG_7354
5/2/2562 10:34:08
Size (KB)  :  7,516 KB
IMG_7355
5/2/2562 10:34:22
Size (KB)  :  6,701 KB
IMG_7359
5/2/2562 10:34:44
Size (KB)  :  12,407 KB
IMG_7363
2/2/2562 10:11:30
Size (KB)  :  7,210 KB
IMG_7364
2/2/2562 10:11:30
Size (KB)  :  6,623 KB
IMG_7369
2/2/2562 10:13:10
Size (KB)  :  8,621 KB
IMG_7371
5/2/2562 10:34:58
Size (KB)  :  8,517 KB
IMG_7372
2/2/2562 10:13:36
Size (KB)  :  6,255 KB
IMG_7373
2/2/2562 10:13:38
Size (KB)  :  6,492 KB
IMG_7374
2/2/2562 10:13:52
Size (KB)  :  6,687 KB
IMG_7375
2/2/2562 10:13:56
Size (KB)  :  6,431 KB
IMG_7376
2/2/2562 10:14:00
Size (KB)  :  6,195 KB
IMG_7377
2/2/2562 10:14:08
Size (KB)  :  5,926 KB
IMG_7383
2/2/2562 10:14:48
Size (KB)  :  6,385 KB
IMG_7385
2/2/2562 10:14:50
Size (KB)  :  6,593 KB
IMG_7386
2/2/2562 10:14:52
Size (KB)  :  6,271 KB
IMG_7390
2/2/2562 10:15:02
Size (KB)  :  6,164 KB
IMG_7395
2/2/2562 10:15:38
Size (KB)  :  6,597 KB
IMG_7400
2/2/2562 10:16:20
Size (KB)  :  6,778 KB
IMG_7415
2/2/2562 10:19:46
Size (KB)  :  6,425 KB
IMG_7424
2/2/2562 10:21:34
Size (KB)  :  6,589 KB
IMG_7432
5/2/2562 10:37:50
Size (KB)  :  9,788 KB
IMG_7438
2/2/2562 10:24:32
Size (KB)  :  6,893 KB
IMG_7449
2/2/2562 10:26:42
Size (KB)  :  5,167 KB
IMG_7450
2/2/2562 10:26:52
Size (KB)  :  5,711 KB
IMG_7451
2/2/2562 10:27:02
Size (KB)  :  5,668 KB
IMG_7458
5/2/2562 10:38:00
Size (KB)  :  6,731 KB
IMG_7462
2/2/2562 10:28:42
Size (KB)  :  6,683 KB
IMG_7466
2/2/2562 10:29:42
Size (KB)  :  6,502 KB
IMG_7477
2/2/2562 10:30:10
Size (KB)  :  6,179 KB
IMG_7480
2/2/2562 10:30:36
Size (KB)  :  5,596 KB
IMG_7481
2/2/2562 10:30:36
Size (KB)  :  5,367 KB
IMG_7486
2/2/2562 10:31:08
Size (KB)  :  6,055 KB
IMG_7490
2/2/2562 10:31:40
Size (KB)  :  5,739 KB
IMG_7496
2/2/2562 10:32:44
Size (KB)  :  6,339 KB
IMG_7501
2/2/2562 10:35:28
Size (KB)  :  6,828 KB
IMG_7517
2/2/2562 10:37:40
Size (KB)  :  6,317 KB
IMG_7520
2/2/2562 10:38:32
Size (KB)  :  6,378 KB
IMG_7534
2/2/2562 10:59:16
Size (KB)  :  6,152 KB
IMG_7536
5/2/2562 9:39:54
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_7542
2/2/2562 11:02:40
Size (KB)  :  7,368 KB
IMG_7549
5/2/2562 9:40:48
Size (KB)  :  2,440 KB
IMG_7556
5/2/2562 9:41:24
Size (KB)  :  2,882 KB
IMG_7558
5/2/2562 9:41:42
Size (KB)  :  2,551 KB
IMG_7570
2/2/2562 11:06:02
Size (KB)  :  6,678 KB
IMG_7571
2/2/2562 11:06:06
Size (KB)  :  6,366 KB
IMG_7580
2/2/2562 11:14:22
Size (KB)  :  6,596 KB
IMG_7582
2/2/2562 11:14:50
Size (KB)  :  6,591 KB
IMG_7590
2/2/2562 11:17:48
Size (KB)  :  6,613 KB
IMG_7596
2/2/2562 11:20:18
Size (KB)  :  6,670 KB
IMG_7599
2/2/2562 11:21:56
Size (KB)  :  6,194 KB
IMG_7603
2/2/2562 11:22:24
Size (KB)  :  6,371 KB
IMG_7615
2/2/2562 11:26:06
Size (KB)  :  6,626 KB
IMG_7616
2/2/2562 11:26:10
Size (KB)  :  6,356 KB
IMG_7620
2/2/2562 11:27:14
Size (KB)  :  6,586 KB
IMG_7623
2/2/2562 11:29:08
Size (KB)  :  5,851 KB
IMG_7626
2/2/2562 11:29:32
Size (KB)  :  7,021 KB
IMG_7630
2/2/2562 11:29:58
Size (KB)  :  6,102 KB
IMG_7643
2/2/2562 11:34:44
Size (KB)  :  6,721 KB
IMG_7647
2/2/2562 11:47:00
Size (KB)  :  6,220 KB
IMG_7651
2/2/2562 11:47:34
Size (KB)  :  5,930 KB
IMG_7653
2/2/2562 11:47:48
Size (KB)  :  6,181 KB
IMG_7656
2/2/2562 11:47:58
Size (KB)  :  5,722 KB
IMG_7657
2/2/2562 11:48:00
Size (KB)  :  6,731 KB
IMG_7658
2/2/2562 11:48:32
Size (KB)  :  6,063 KB
IMG_7660
2/2/2562 11:48:56
Size (KB)  :  6,005 KB
IMG_7662
2/2/2562 11:49:50
Size (KB)  :  6,059 KB
IMG_7676
2/2/2562 11:52:26
Size (KB)  :  5,948 KB
IMG_7687
2/2/2562 11:54:28
Size (KB)  :  6,416 KB
IMG_7689
2/2/2562 11:55:02
Size (KB)  :  4,976 KB
IMG_7693
2/2/2562 11:56:36
Size (KB)  :  6,454 KB
IMG_7698
2/2/2562 11:57:10
Size (KB)  :  6,399 KB
IMG_7705
2/2/2562 11:57:42
Size (KB)  :  5,931 KB
IMG_7711
2/2/2562 11:57:58
Size (KB)  :  5,890 KB
IMG_7713
2/2/2562 11:59:50
Size (KB)  :  5,983 KB
IMG_7719
2/2/2562 12:01:28
Size (KB)  :  6,417 KB
IMG_7727
2/2/2562 12:08:10
Size (KB)  :  6,975 KB
IMG_7728
2/2/2562 12:08:24
Size (KB)  :  6,880 KB
IMG_7730
2/2/2562 12:08:36
Size (KB)  :  7,324 KB
IMG_7734
2/2/2562 12:08:52
Size (KB)  :  6,266 KB
IMG_7736
2/2/2562 12:08:56
Size (KB)  :  6,359 KB
IMG_7737
2/2/2562 12:09:06
Size (KB)  :  6,196 KB
IMG_7739
2/2/2562 12:09:14
Size (KB)  :  6,230 KB
IMG_7740
2/2/2562 12:09:16
Size (KB)  :  6,259 KB
IMG_7756
2/2/2562 12:10:22
Size (KB)  :  6,153 KB
IMG_7787
2/2/2562 12:15:46
Size (KB)  :  6,191 KB
IMG_7790
2/2/2562 12:18:24
Size (KB)  :  5,924 KB
IMG_7797
5/2/2562 10:38:12
Size (KB)  :  7,494 KB
Pages:     1 2