ฉลองแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
DSC_0002
14/4/2561 9:12:14
Size (KB)  :  8,106 KB
DSC_0008
14/4/2561 9:35:44
Size (KB)  :  9,633 KB
DSC_0009
14/4/2561 9:35:52
Size (KB)  :  11,067 KB
DSC_0010
14/4/2561 9:36:00
Size (KB)  :  10,201 KB
DSC_0011
14/4/2561 9:37:06
Size (KB)  :  11,144 KB
DSC_0012
14/4/2561 9:37:14
Size (KB)  :  11,232 KB
DSC_0013
14/4/2561 9:37:30
Size (KB)  :  11,517 KB
DSC_0014
14/4/2561 9:37:46
Size (KB)  :  9,967 KB
DSC_0015
14/4/2561 9:37:58
Size (KB)  :  11,274 KB
DSC_0016
14/4/2561 9:38:24
Size (KB)  :  9,807 KB
DSC_0017
14/4/2561 9:38:36
Size (KB)  :  9,561 KB
DSC_0018
14/4/2561 9:38:46
Size (KB)  :  7,773 KB
DSC_0019
14/4/2561 9:38:52
Size (KB)  :  8,523 KB
DSC_0020
14/4/2561 9:38:56
Size (KB)  :  8,945 KB
DSC_0021
14/4/2561 9:39:00
Size (KB)  :  9,799 KB
DSC_0022
14/4/2561 9:39:08
Size (KB)  :  9,984 KB
DSC_0023
14/4/2561 9:39:32
Size (KB)  :  9,171 KB
DSC_0024
14/4/2561 9:39:42
Size (KB)  :  8,968 KB
DSC_0025
14/4/2561 9:39:44
Size (KB)  :  8,652 KB
DSC_0026
14/4/2561 9:39:56
Size (KB)  :  10,016 KB
DSC_0028
14/4/2561 9:40:12
Size (KB)  :  8,404 KB
DSC_0030
14/4/2561 9:40:44
Size (KB)  :  8,033 KB
DSC_0031
14/4/2561 9:40:58
Size (KB)  :  10,783 KB
DSC_0032
14/4/2561 9:41:12
Size (KB)  :  10,218 KB
DSC_0034
14/4/2561 9:41:50
Size (KB)  :  10,211 KB
DSC_0035
14/4/2561 9:41:56
Size (KB)  :  8,187 KB
DSC_0036
14/4/2561 9:41:58
Size (KB)  :  8,676 KB
DSC_0037
14/4/2561 9:42:02
Size (KB)  :  8,604 KB
DSC_0038
14/4/2561 9:42:04
Size (KB)  :  8,663 KB
DSC_0039
14/4/2561 9:42:12
Size (KB)  :  8,431 KB
DSC_0040
14/4/2561 9:42:16
Size (KB)  :  8,412 KB
DSC_0041
14/4/2561 9:42:42
Size (KB)  :  10,599 KB
DSC_0042
14/4/2561 9:42:48
Size (KB)  :  10,248 KB
DSC_0043
14/4/2561 9:43:58
Size (KB)  :  11,200 KB
DSC_0044
14/4/2561 9:45:20
Size (KB)  :  10,142 KB
DSC_0045
14/4/2561 9:46:00
Size (KB)  :  8,588 KB
DSC_0046
14/4/2561 9:46:18
Size (KB)  :  8,843 KB
DSC_0047
14/4/2561 9:46:42
Size (KB)  :  11,177 KB
DSC_0048
14/4/2561 9:48:20
Size (KB)  :  10,338 KB
DSC_0049
14/4/2561 9:49:22
Size (KB)  :  11,187 KB
DSC_0050
14/4/2561 9:49:26
Size (KB)  :  11,324 KB
DSC_0051
14/4/2561 9:49:28
Size (KB)  :  11,274 KB
DSC_0052
14/4/2561 9:50:52
Size (KB)  :  9,519 KB
DSC_0053
14/4/2561 9:50:54
Size (KB)  :  9,702 KB
DSC_0054
14/4/2561 9:50:56
Size (KB)  :  9,712 KB
DSC_0055
14/4/2561 9:50:58
Size (KB)  :  9,712 KB
DSC_0056
14/4/2561 9:52:52
Size (KB)  :  7,757 KB
DSC_0058
14/4/2561 9:53:18
Size (KB)  :  7,886 KB
DSC_0059
14/4/2561 9:54:06
Size (KB)  :  7,699 KB
DSC_0060
14/4/2561 9:54:14
Size (KB)  :  6,483 KB
DSC_0061
14/4/2561 9:57:58
Size (KB)  :  7,847 KB
DSC_0062
14/4/2561 9:59:00
Size (KB)  :  7,655 KB
DSC_0063
14/4/2561 9:59:16
Size (KB)  :  8,250 KB
DSC_0064
14/4/2561 9:59:34
Size (KB)  :  7,758 KB
DSC_0065
14/4/2561 9:59:42
Size (KB)  :  7,596 KB
DSC_0067
14/4/2561 10:00:04
Size (KB)  :  7,429 KB
DSC_0068
14/4/2561 10:00:18
Size (KB)  :  7,903 KB
DSC_0069
14/4/2561 10:00:36
Size (KB)  :  8,418 KB
DSC_0070
14/4/2561 10:00:52
Size (KB)  :  9,294 KB
DSC_0071
14/4/2561 10:01:04
Size (KB)  :  8,940 KB
DSC_0072
14/4/2561 10:01:54
Size (KB)  :  8,114 KB
DSC_0073
14/4/2561 10:02:08
Size (KB)  :  7,650 KB
DSC_0074
14/4/2561 10:02:12
Size (KB)  :  8,060 KB
DSC_0075
14/4/2561 10:02:14
Size (KB)  :  7,959 KB
DSC_0077
14/4/2561 10:02:20
Size (KB)  :  7,782 KB
DSC_0078
14/4/2561 10:02:22
Size (KB)  :  7,925 KB
DSC_0079
14/4/2561 10:02:26
Size (KB)  :  7,728 KB
DSC_0080
14/4/2561 10:02:34
Size (KB)  :  7,788 KB
DSC_0081
14/4/2561 10:02:38
Size (KB)  :  7,957 KB
DSC_0082
14/4/2561 10:03:10
Size (KB)  :  8,387 KB
DSC_0083
14/4/2561 10:03:12
Size (KB)  :  8,343 KB
DSC_0084
14/4/2561 10:03:16
Size (KB)  :  8,482 KB
DSC_0085
14/4/2561 10:03:44
Size (KB)  :  8,479 KB
DSC_0086
14/4/2561 10:03:58
Size (KB)  :  8,187 KB
DSC_0087
14/4/2561 10:04:10
Size (KB)  :  8,158 KB
DSC_0088
14/4/2561 10:04:22
Size (KB)  :  7,891 KB
DSC_0089
14/4/2561 10:04:24
Size (KB)  :  7,842 KB
DSC_0090
14/4/2561 10:04:26
Size (KB)  :  8,120 KB
DSC_0091
14/4/2561 10:06:26
Size (KB)  :  8,164 KB
DSC_0092
14/4/2561 10:06:38
Size (KB)  :  7,823 KB
DSC_0093
14/4/2561 10:06:46
Size (KB)  :  7,745 KB
DSC_0094
14/4/2561 10:07:04
Size (KB)  :  8,559 KB
DSC_0095
14/4/2561 10:07:44
Size (KB)  :  8,640 KB
DSC_0098
14/4/2561 10:08:38
Size (KB)  :  9,206 KB
DSC_0099
14/4/2561 10:08:42
Size (KB)  :  9,572 KB
DSC_0100
14/4/2561 10:10:00
Size (KB)  :  8,040 KB
DSC_0101
14/4/2561 10:10:16
Size (KB)  :  10,285 KB
DSC_0102
14/4/2561 10:10:24
Size (KB)  :  10,005 KB
DSC_0103
14/4/2561 10:10:50
Size (KB)  :  9,056 KB
DSC_0104
14/4/2561 10:10:56
Size (KB)  :  7,893 KB
DSC_0105
14/4/2561 10:11:16
Size (KB)  :  8,080 KB
DSC_0106
14/4/2561 10:11:20
Size (KB)  :  7,775 KB
DSC_0107
14/4/2561 10:11:36
Size (KB)  :  8,428 KB
DSC_0108
14/4/2561 10:11:48
Size (KB)  :  7,849 KB
DSC_0109
14/4/2561 10:11:50
Size (KB)  :  8,061 KB
DSC_0110
14/4/2561 10:12:18
Size (KB)  :  7,876 KB
DSC_0111
14/4/2561 10:12:52
Size (KB)  :  7,897 KB
DSC_0112
14/4/2561 10:13:02
Size (KB)  :  7,554 KB
DSC_0113
14/4/2561 10:13:16
Size (KB)  :  7,865 KB
DSC_0114
14/4/2561 10:13:22
Size (KB)  :  8,445 KB
Pages:     1 2 3