ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_0169
15/10/2561 11:33:44
Size (KB)  :  2,157 KB
IMG_0187
15/10/2561 11:33:52
Size (KB)  :  4,608 KB
IMG_0189
15/10/2561 11:34:00
Size (KB)  :  4,842 KB
IMG_0193
15/10/2561 11:34:08
Size (KB)  :  3,790 KB
IMG_0196
15/10/2561 11:34:14
Size (KB)  :  4,070 KB
IMG_0202
15/10/2561 11:34:32
Size (KB)  :  4,741 KB
IMG_0203
15/10/2561 11:34:38
Size (KB)  :  4,798 KB
IMG_0206
15/10/2561 11:34:46
Size (KB)  :  4,625 KB
IMG_0210
15/10/2561 11:34:52
Size (KB)  :  4,795 KB
IMG_0213
15/10/2561 11:35:00
Size (KB)  :  5,166 KB
IMG_0218
15/10/2561 11:35:14
Size (KB)  :  4,081 KB
IMG_0222
15/10/2561 11:35:22
Size (KB)  :  4,328 KB
IMG_0223
15/10/2561 11:35:28
Size (KB)  :  4,785 KB
IMG_0233
15/10/2561 11:35:40
Size (KB)  :  4,650 KB
IMG_0235
15/10/2561 11:35:46
Size (KB)  :  5,862 KB
IMG_0247
15/10/2561 11:36:14
Size (KB)  :  4,304 KB
IMG_0248
15/10/2561 11:36:22
Size (KB)  :  4,145 KB
IMG_0252
15/10/2561 11:36:28
Size (KB)  :  4,675 KB
IMG_0256
15/10/2561 11:36:34
Size (KB)  :  4,445 KB
IMG_0259
15/10/2561 11:36:42
Size (KB)  :  4,608 KB
IMG_0261
15/10/2561 11:36:52
Size (KB)  :  4,703 KB
IMG_0263
15/10/2561 11:37:10
Size (KB)  :  5,118 KB
IMG_0264
15/10/2561 11:36:58
Size (KB)  :  5,230 KB
IMG_0265
15/10/2561 11:37:06
Size (KB)  :  5,501 KB
IMG_0267
15/10/2561 11:37:22
Size (KB)  :  5,213 KB
IMG_0270
15/10/2561 11:37:30
Size (KB)  :  4,747 KB
IMG_0271
15/10/2561 11:37:36
Size (KB)  :  5,208 KB
IMG_0277
15/10/2561 11:37:44
Size (KB)  :  4,691 KB
IMG_0284
15/10/2561 11:37:56
Size (KB)  :  4,606 KB
IMG_0286
15/10/2561 11:38:02
Size (KB)  :  4,751 KB
IMG_0289
15/10/2561 11:38:08
Size (KB)  :  4,558 KB
IMG_0290
15/10/2561 11:38:20
Size (KB)  :  4,473 KB
IMG_0291
15/10/2561 11:38:26
Size (KB)  :  4,234 KB
IMG_0292
15/10/2561 11:38:32
Size (KB)  :  4,863 KB
IMG_0293
15/10/2561 11:38:36
Size (KB)  :  4,426 KB
IMG_0297
15/10/2561 11:38:44
Size (KB)  :  5,342 KB
IMG_0302
15/10/2561 11:38:50
Size (KB)  :  4,368 KB
IMG_0306
15/10/2561 11:38:56
Size (KB)  :  5,317 KB
IMG_0307
15/10/2561 11:39:02
Size (KB)  :  4,226 KB
IMG_0309
15/10/2561 11:39:08
Size (KB)  :  4,838 KB
IMG_0312
15/10/2561 11:39:20
Size (KB)  :  4,884 KB
IMG_0315
15/10/2561 11:39:26
Size (KB)  :  4,510 KB
IMG_0316
15/10/2561 11:39:30
Size (KB)  :  4,797 KB
IMG_0317
15/10/2561 11:39:36
Size (KB)  :  4,953 KB
IMG_0318
15/10/2561 11:39:40
Size (KB)  :  4,799 KB
IMG_0324
15/10/2561 11:39:48
Size (KB)  :  4,740 KB
IMG_0333
15/10/2561 11:40:00
Size (KB)  :  5,867 KB
IMG_0341
15/10/2561 11:40:04
Size (KB)  :  5,047 KB
IMG_0343
15/10/2561 11:40:10
Size (KB)  :  4,925 KB
IMG_0344
15/10/2561 11:40:16
Size (KB)  :  4,855 KB
IMG_0346
15/10/2561 11:40:28
Size (KB)  :  4,524 KB
IMG_0352
15/10/2561 11:40:34
Size (KB)  :  5,326 KB
IMG_0355
15/10/2561 11:40:40
Size (KB)  :  4,230 KB
IMG_0357
15/10/2561 11:40:50
Size (KB)  :  4,681 KB
IMG_0359
15/10/2561 11:41:00
Size (KB)  :  4,936 KB
IMG_0364
15/10/2561 11:41:24
Size (KB)  :  4,984 KB
IMG_0365
15/10/2561 11:41:18
Size (KB)  :  5,038 KB
IMG_0369
15/10/2561 11:41:42
Size (KB)  :  4,916 KB
IMG_0374
15/10/2561 11:41:48
Size (KB)  :  4,581 KB
IMG_0375
15/10/2561 11:41:54
Size (KB)  :  4,931 KB
IMG_0376
15/10/2561 11:42:02
Size (KB)  :  2,183 KB
IMG_0378
15/10/2561 11:42:08
Size (KB)  :  4,803 KB
IMG_0379
15/10/2561 11:42:14
Size (KB)  :  4,567 KB
IMG_0380
15/10/2561 11:42:22
Size (KB)  :  4,562 KB
Pages:     1