ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_2503
14/4/2561 9:35:06
Size (KB)  :  7,132 KB
IMG_2504
14/4/2561 9:35:20
Size (KB)  :  6,997 KB
IMG_2505
14/4/2561 9:35:26
Size (KB)  :  6,810 KB
IMG_2506
14/4/2561 9:35:38
Size (KB)  :  7,608 KB
IMG_2507
14/4/2561 9:35:56
Size (KB)  :  7,426 KB
IMG_2508
14/4/2561 9:36:02
Size (KB)  :  6,805 KB
IMG_2512
14/4/2561 9:37:46
Size (KB)  :  6,897 KB
IMG_2514
14/4/2561 9:38:14
Size (KB)  :  8,437 KB
IMG_2515
14/4/2561 9:38:28
Size (KB)  :  6,788 KB
IMG_2516
14/4/2561 9:38:32
Size (KB)  :  5,375 KB
IMG_2517
14/4/2561 9:38:56
Size (KB)  :  8,467 KB
IMG_2519
14/4/2561 9:39:24
Size (KB)  :  6,418 KB
IMG_2520
14/4/2561 9:39:40
Size (KB)  :  7,497 KB
IMG_2522
14/4/2561 9:40:42
Size (KB)  :  5,687 KB
IMG_2524
14/4/2561 9:41:18
Size (KB)  :  5,551 KB
IMG_2526
14/4/2561 9:41:48
Size (KB)  :  5,466 KB
IMG_2527
14/4/2561 9:41:56
Size (KB)  :  6,199 KB
IMG_2528
14/4/2561 9:42:00
Size (KB)  :  6,633 KB
IMG_2530
14/4/2561 10:20:10
Size (KB)  :  7,540 KB
IMG_2531
14/4/2561 10:20:24
Size (KB)  :  7,824 KB
IMG_2532
14/4/2561 10:20:36
Size (KB)  :  9,135 KB
IMG_2534
14/4/2561 10:20:58
Size (KB)  :  7,498 KB
IMG_2535
14/4/2561 10:21:00
Size (KB)  :  5,591 KB
IMG_2536
14/4/2561 10:21:02
Size (KB)  :  5,671 KB
IMG_2537
14/4/2561 10:21:06
Size (KB)  :  5,788 KB
IMG_2539
14/4/2561 10:21:36
Size (KB)  :  7,486 KB
IMG_2540
14/4/2561 10:21:58
Size (KB)  :  5,978 KB
IMG_2541
14/4/2561 10:22:02
Size (KB)  :  5,990 KB
IMG_2542
14/4/2561 10:22:04
Size (KB)  :  6,077 KB
IMG_2543
14/4/2561 10:22:12
Size (KB)  :  5,812 KB
IMG_2544
14/4/2561 10:22:20
Size (KB)  :  5,907 KB
IMG_2545
14/4/2561 10:22:34
Size (KB)  :  8,912 KB
IMG_2546
14/4/2561 10:22:40
Size (KB)  :  9,481 KB
IMG_2547
14/4/2561 10:23:04
Size (KB)  :  8,165 KB
IMG_2549
14/4/2561 10:23:08
Size (KB)  :  8,991 KB
IMG_2551
14/4/2561 10:23:14
Size (KB)  :  8,704 KB
IMG_2552
14/4/2561 10:23:22
Size (KB)  :  7,562 KB
IMG_2553
14/4/2561 10:23:28
Size (KB)  :  8,503 KB
IMG_2554
14/4/2561 10:23:30
Size (KB)  :  8,595 KB
IMG_2555
14/4/2561 10:23:34
Size (KB)  :  7,754 KB
IMG_2556
14/4/2561 10:23:36
Size (KB)  :  8,071 KB
IMG_2557
14/4/2561 10:24:44
Size (KB)  :  7,403 KB
IMG_2560
14/4/2561 10:25:52
Size (KB)  :  5,964 KB
IMG_2561
14/4/2561 10:25:54
Size (KB)  :  6,937 KB
IMG_2562
14/4/2561 10:26:16
Size (KB)  :  6,258 KB
IMG_2563
14/4/2561 10:26:24
Size (KB)  :  7,151 KB
IMG_2564
14/4/2561 10:26:30
Size (KB)  :  7,308 KB
IMG_2565
14/4/2561 10:26:42
Size (KB)  :  5,425 KB
IMG_2566
14/4/2561 10:26:50
Size (KB)  :  5,693 KB
IMG_2567
14/4/2561 10:26:54
Size (KB)  :  6,210 KB
IMG_2570
14/4/2561 10:28:10
Size (KB)  :  6,543 KB
IMG_2572
14/4/2561 10:28:20
Size (KB)  :  7,300 KB
IMG_2574
14/4/2561 10:28:32
Size (KB)  :  6,692 KB
IMG_2576
14/4/2561 10:28:54
Size (KB)  :  5,506 KB
IMG_2578
14/4/2561 10:29:14
Size (KB)  :  6,469 KB
IMG_2579
14/4/2561 10:30:22
Size (KB)  :  6,609 KB
IMG_2580
14/4/2561 10:30:26
Size (KB)  :  6,147 KB
IMG_2581
14/4/2561 10:31:14
Size (KB)  :  6,360 KB
IMG_2582
14/4/2561 10:31:18
Size (KB)  :  5,918 KB
IMG_2583
14/4/2561 10:31:28
Size (KB)  :  5,421 KB
IMG_2584
14/4/2561 10:31:36
Size (KB)  :  6,592 KB
IMG_2585
14/4/2561 10:31:46
Size (KB)  :  5,484 KB
IMG_2586
14/4/2561 10:31:52
Size (KB)  :  5,161 KB
IMG_2587
14/4/2561 10:32:00
Size (KB)  :  5,802 KB
IMG_2588
14/4/2561 10:32:08
Size (KB)  :  5,458 KB
IMG_2589
14/4/2561 10:32:26
Size (KB)  :  7,079 KB
IMG_2591
14/4/2561 10:32:40
Size (KB)  :  6,927 KB
IMG_2592
14/4/2561 10:32:46
Size (KB)  :  6,084 KB
IMG_2593
14/4/2561 10:32:48
Size (KB)  :  6,413 KB
IMG_2594
14/4/2561 10:32:50
Size (KB)  :  6,673 KB
IMG_2595
14/4/2561 10:32:52
Size (KB)  :  6,103 KB
IMG_2596
14/4/2561 10:33:00
Size (KB)  :  5,069 KB
IMG_2597
14/4/2561 10:33:04
Size (KB)  :  5,172 KB
IMG_2598
14/4/2561 10:33:12
Size (KB)  :  6,486 KB
IMG_2599
14/4/2561 10:33:18
Size (KB)  :  7,236 KB
IMG_2600
14/4/2561 10:33:22
Size (KB)  :  5,764 KB
IMG_2601
14/4/2561 10:33:34
Size (KB)  :  6,133 KB
IMG_2602
14/4/2561 10:33:38
Size (KB)  :  6,007 KB
IMG_2603
14/4/2561 10:33:46
Size (KB)  :  6,089 KB
IMG_2604
14/4/2561 10:33:56
Size (KB)  :  6,401 KB
IMG_2605
14/4/2561 10:33:56
Size (KB)  :  5,863 KB
IMG_2606
14/4/2561 10:34:00
Size (KB)  :  5,268 KB
IMG_2607
14/4/2561 10:34:04
Size (KB)  :  5,395 KB
IMG_2608
14/4/2561 10:34:10
Size (KB)  :  5,841 KB
IMG_2609
14/4/2561 10:34:12
Size (KB)  :  6,082 KB
IMG_2610
14/4/2561 10:34:24
Size (KB)  :  5,040 KB
IMG_2611
14/4/2561 10:34:26
Size (KB)  :  6,076 KB
IMG_2612
14/4/2561 10:34:34
Size (KB)  :  6,527 KB
IMG_2613
14/4/2561 10:34:36
Size (KB)  :  6,011 KB
IMG_2615
14/4/2561 10:34:52
Size (KB)  :  5,641 KB
IMG_2616
14/4/2561 10:34:54
Size (KB)  :  5,928 KB
IMG_2617
14/4/2561 10:35:00
Size (KB)  :  6,359 KB
IMG_2619
14/4/2561 10:35:16
Size (KB)  :  6,147 KB
IMG_2621
14/4/2561 10:35:30
Size (KB)  :  6,490 KB
IMG_2622
14/4/2561 10:36:00
Size (KB)  :  6,450 KB
IMG_2623
14/4/2561 10:36:12
Size (KB)  :  8,088 KB
IMG_2624
14/4/2561 10:36:46
Size (KB)  :  7,383 KB
IMG_2625
14/4/2561 10:36:52
Size (KB)  :  7,666 KB
IMG_2627
14/4/2561 10:40:08
Size (KB)  :  6,937 KB
IMG_2629
14/4/2561 10:43:34
Size (KB)  :  5,977 KB
Pages:     1 2