ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_5936
23/6/2561 9:05:46
Size (KB)  :  6,650 KB
IMG_5938
23/6/2561 9:10:32
Size (KB)  :  6,747 KB
IMG_5949
23/6/2561 9:15:30
Size (KB)  :  7,790 KB
IMG_5953
23/6/2561 9:16:54
Size (KB)  :  6,436 KB
IMG_5954
23/6/2561 9:17:20
Size (KB)  :  6,813 KB
IMG_5956
23/6/2561 9:20:42
Size (KB)  :  5,339 KB
IMG_5957
23/6/2561 9:21:58
Size (KB)  :  6,391 KB
IMG_5960
23/6/2561 9:23:06
Size (KB)  :  5,783 KB
IMG_5971
23/6/2561 10:04:22
Size (KB)  :  7,341 KB
IMG_5976
23/6/2561 10:07:02
Size (KB)  :  6,393 KB
IMG_5984
23/6/2561 10:09:36
Size (KB)  :  7,258 KB
IMG_5985
23/6/2561 10:09:46
Size (KB)  :  6,350 KB
IMG_5986
23/6/2561 10:09:56
Size (KB)  :  5,833 KB
IMG_5987
23/6/2561 10:10:42
Size (KB)  :  6,449 KB
IMG_5989
23/6/2561 10:11:08
Size (KB)  :  7,622 KB
IMG_6000
23/6/2561 10:13:56
Size (KB)  :  8,936 KB
IMG_6010
23/6/2561 10:16:56
Size (KB)  :  7,469 KB
IMG_6014
23/6/2561 10:17:16
Size (KB)  :  6,600 KB
IMG_6019
23/6/2561 10:17:52
Size (KB)  :  6,661 KB
IMG_6025
23/6/2561 10:26:38
Size (KB)  :  6,917 KB
IMG_6047
23/6/2561 10:30:10
Size (KB)  :  6,904 KB
IMG_6067
23/6/2561 10:34:54
Size (KB)  :  8,428 KB
IMG_6070
23/6/2561 10:35:32
Size (KB)  :  7,020 KB
IMG_6071
23/6/2561 10:35:42
Size (KB)  :  6,251 KB
IMG_6072
23/6/2561 10:35:44
Size (KB)  :  6,163 KB
IMG_6073
23/6/2561 10:35:50
Size (KB)  :  7,477 KB
IMG_6074
23/6/2561 10:35:54
Size (KB)  :  6,350 KB
IMG_6082
23/6/2561 10:46:26
Size (KB)  :  6,806 KB
IMG_6104
23/6/2561 10:57:08
Size (KB)  :  8,022 KB
IMG_6111
23/6/2561 11:12:56
Size (KB)  :  6,239 KB
IMG_6112
23/6/2561 11:13:00
Size (KB)  :  7,008 KB
IMG_6113
23/6/2561 11:13:04
Size (KB)  :  5,653 KB
IMG_6122
23/6/2561 11:15:28
Size (KB)  :  7,473 KB
IMG_6132
23/6/2561 11:22:40
Size (KB)  :  6,947 KB
IMG_6134
23/6/2561 11:22:42
Size (KB)  :  8,611 KB
IMG_6135
23/6/2561 11:23:10
Size (KB)  :  7,608 KB
IMG_6144
23/6/2561 11:26:48
Size (KB)  :  7,641 KB
IMG_6145
23/6/2561 11:26:56
Size (KB)  :  9,475 KB
IMG_6156
23/6/2561 11:35:16
Size (KB)  :  5,687 KB
IMG_6160
23/6/2561 11:36:44
Size (KB)  :  5,590 KB
IMG_6178
23/6/2561 11:47:56
Size (KB)  :  6,360 KB
IMG_6183
23/6/2561 11:54:44
Size (KB)  :  6,801 KB
IMG_6191
23/6/2561 11:55:34
Size (KB)  :  8,389 KB
IMG_6196
23/6/2561 12:02:32
Size (KB)  :  8,490 KB
IMG_6202
23/6/2561 12:03:06
Size (KB)  :  8,334 KB
IMG_6207
23/6/2561 12:09:20
Size (KB)  :  5,941 KB
Pages:     1