ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร และฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 คุณพ่อเปาโลโอสถ ลือเรื่อง เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3923
5/5/2561 9:04:10
Size (KB)  :  6,847 KB
IMG_3925
5/5/2561 9:05:24
Size (KB)  :  9,319 KB
IMG_3927
5/5/2561 9:06:26
Size (KB)  :  7,717 KB
IMG_3928
5/5/2561 9:07:30
Size (KB)  :  6,105 KB
IMG_3930
5/5/2561 9:07:48
Size (KB)  :  6,163 KB
IMG_3931
5/5/2561 9:08:10
Size (KB)  :  6,385 KB
IMG_3932
5/5/2561 9:08:52
Size (KB)  :  8,670 KB
IMG_3933
5/5/2561 9:09:08
Size (KB)  :  9,153 KB
IMG_3935
5/5/2561 9:10:02
Size (KB)  :  6,653 KB
IMG_3937
5/5/2561 9:10:30
Size (KB)  :  8,293 KB
IMG_3938
5/5/2561 9:11:00
Size (KB)  :  7,322 KB
IMG_3940
5/5/2561 9:11:38
Size (KB)  :  7,570 KB
IMG_3941
5/5/2561 9:11:46
Size (KB)  :  6,434 KB
IMG_3942
5/5/2561 9:12:26
Size (KB)  :  7,648 KB
IMG_3946
5/5/2561 9:35:00
Size (KB)  :  6,378 KB
IMG_3947
5/5/2561 9:42:50
Size (KB)  :  5,744 KB
IMG_3959
5/5/2561 9:55:32
Size (KB)  :  8,099 KB
IMG_3962
5/5/2561 9:55:46
Size (KB)  :  9,024 KB
IMG_3964
5/5/2561 9:55:52
Size (KB)  :  8,786 KB
IMG_3967
5/5/2561 9:56:02
Size (KB)  :  7,359 KB
IMG_3968
5/5/2561 9:56:06
Size (KB)  :  7,828 KB
IMG_3973
5/5/2561 9:56:26
Size (KB)  :  7,169 KB
IMG_3975
5/5/2561 9:56:30
Size (KB)  :  7,836 KB
IMG_3976
5/5/2561 9:56:32
Size (KB)  :  7,992 KB
IMG_3977
5/5/2561 9:56:36
Size (KB)  :  8,164 KB
IMG_3980
5/5/2561 9:56:52
Size (KB)  :  8,374 KB
IMG_3981
5/5/2561 9:56:56
Size (KB)  :  8,420 KB
IMG_3982
5/5/2561 9:56:58
Size (KB)  :  7,396 KB
IMG_3983
5/5/2561 9:57:02
Size (KB)  :  7,386 KB
IMG_3984
5/5/2561 9:57:08
Size (KB)  :  9,458 KB
IMG_3985
5/5/2561 9:57:16
Size (KB)  :  7,938 KB
IMG_3987
5/5/2561 9:57:18
Size (KB)  :  7,587 KB
IMG_3988
5/5/2561 9:57:20
Size (KB)  :  7,474 KB
IMG_3989
5/5/2561 9:57:24
Size (KB)  :  8,603 KB
IMG_3990
5/5/2561 9:57:26
Size (KB)  :  5,886 KB
IMG_3991
5/5/2561 9:57:30
Size (KB)  :  7,883 KB
IMG_3992
5/5/2561 9:57:34
Size (KB)  :  8,352 KB
IMG_3993
5/5/2561 9:57:38
Size (KB)  :  8,605 KB
IMG_3994
5/5/2561 9:57:42
Size (KB)  :  7,941 KB
IMG_3995
5/5/2561 9:57:44
Size (KB)  :  7,676 KB
IMG_3996
5/5/2561 9:57:50
Size (KB)  :  7,366 KB
IMG_4003
5/5/2561 10:00:14
Size (KB)  :  8,648 KB
IMG_4008
5/5/2561 10:01:46
Size (KB)  :  10,262 KB
IMG_4010
5/5/2561 10:02:16
Size (KB)  :  10,318 KB
IMG_4012
5/5/2561 10:02:20
Size (KB)  :  10,104 KB
IMG_4015
5/5/2561 10:02:40
Size (KB)  :  6,574 KB
IMG_4017
5/5/2561 10:02:56
Size (KB)  :  6,175 KB
IMG_4018
5/5/2561 10:03:00
Size (KB)  :  7,174 KB
IMG_4019
5/5/2561 10:03:04
Size (KB)  :  6,908 KB
IMG_4020
5/5/2561 10:03:14
Size (KB)  :  6,328 KB
IMG_4021
5/5/2561 10:03:18
Size (KB)  :  6,549 KB
IMG_4022
5/5/2561 10:03:26
Size (KB)  :  6,201 KB
IMG_4023
5/5/2561 10:03:32
Size (KB)  :  6,010 KB
IMG_4024
5/5/2561 10:03:46
Size (KB)  :  8,937 KB
IMG_4025
5/5/2561 10:03:50
Size (KB)  :  8,291 KB
IMG_4026
5/5/2561 10:03:54
Size (KB)  :  6,044 KB
IMG_4027
5/5/2561 10:03:58
Size (KB)  :  5,511 KB
IMG_4028
5/5/2561 10:04:02
Size (KB)  :  6,154 KB
IMG_4029
5/5/2561 10:04:06
Size (KB)  :  7,036 KB
IMG_4030
5/5/2561 10:05:08
Size (KB)  :  6,488 KB
IMG_4032
5/5/2561 10:05:50
Size (KB)  :  8,821 KB
IMG_4037
5/5/2561 10:07:34
Size (KB)  :  7,349 KB
IMG_4038
5/5/2561 10:07:36
Size (KB)  :  7,432 KB
IMG_4039
5/5/2561 10:07:42
Size (KB)  :  7,622 KB
IMG_4040
5/5/2561 10:07:54
Size (KB)  :  6,930 KB
IMG_4041
5/5/2561 10:08:18
Size (KB)  :  7,553 KB
IMG_4042
5/5/2561 10:09:10
Size (KB)  :  5,811 KB
IMG_4043
5/5/2561 10:09:48
Size (KB)  :  7,683 KB
IMG_4044
5/5/2561 10:09:58
Size (KB)  :  7,272 KB
IMG_4047
5/5/2561 10:10:42
Size (KB)  :  6,219 KB
IMG_4050
5/5/2561 10:12:08
Size (KB)  :  6,865 KB
IMG_4051
5/5/2561 10:12:18
Size (KB)  :  7,496 KB
IMG_4053
5/5/2561 10:12:30
Size (KB)  :  5,508 KB
IMG_4055
5/5/2561 10:13:18
Size (KB)  :  8,809 KB
IMG_4056
5/5/2561 10:14:22
Size (KB)  :  6,173 KB
IMG_4057
5/5/2561 10:18:46
Size (KB)  :  6,997 KB
IMG_4058
5/5/2561 10:21:48
Size (KB)  :  7,286 KB
IMG_4060
5/5/2561 10:22:08
Size (KB)  :  6,957 KB
IMG_4061
5/5/2561 10:22:16
Size (KB)  :  6,729 KB
IMG_4062
5/5/2561 10:22:18
Size (KB)  :  6,190 KB
IMG_4063
5/5/2561 10:22:24
Size (KB)  :  6,971 KB
IMG_4064
5/5/2561 10:22:26
Size (KB)  :  6,434 KB
IMG_4065
5/5/2561 10:22:36
Size (KB)  :  6,251 KB
IMG_4066
5/5/2561 10:22:42
Size (KB)  :  6,499 KB
IMG_4067
5/5/2561 10:22:44
Size (KB)  :  7,418 KB
IMG_4068
5/5/2561 10:22:50
Size (KB)  :  6,110 KB
IMG_4069
5/5/2561 10:22:52
Size (KB)  :  5,736 KB
IMG_4070
5/5/2561 10:23:08
Size (KB)  :  5,589 KB
IMG_4071
5/5/2561 10:24:18
Size (KB)  :  5,934 KB
IMG_4082
5/5/2561 10:28:36
Size (KB)  :  8,202 KB
IMG_4093
5/5/2561 10:31:20
Size (KB)  :  5,907 KB
IMG_4095
5/5/2561 10:31:26
Size (KB)  :  7,792 KB
IMG_4097
5/5/2561 10:32:32
Size (KB)  :  8,137 KB
IMG_4101
5/5/2561 10:35:54
Size (KB)  :  6,799 KB
IMG_4105
5/5/2561 10:38:04
Size (KB)  :  6,949 KB
IMG_4108
5/5/2561 10:38:28
Size (KB)  :  5,992 KB
IMG_4110
5/5/2561 10:39:28
Size (KB)  :  6,672 KB
IMG_4117
5/5/2561 10:42:52
Size (KB)  :  7,817 KB
IMG_4119
5/5/2561 10:43:10
Size (KB)  :  7,233 KB
IMG_4120
5/5/2561 10:44:44
Size (KB)  :  8,247 KB
Pages:     1 2 3