ฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อวัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3100
10/12/2561 9:24:34
Size (KB)  :  7,682 KB
IMG_3101
10/12/2561 9:24:46
Size (KB)  :  8,301 KB
IMG_3105
10/12/2561 9:42:32
Size (KB)  :  9,309 KB
IMG_3106
10/12/2561 9:42:52
Size (KB)  :  8,704 KB
IMG_3108
10/12/2561 9:43:16
Size (KB)  :  6,973 KB
IMG_3126
12/12/2561 12:08:44
Size (KB)  :  7,378 KB
IMG_3129
10/12/2561 10:10:40
Size (KB)  :  6,948 KB
IMG_3131
10/12/2561 10:11:00
Size (KB)  :  6,807 KB
IMG_3135
10/12/2561 10:12:24
Size (KB)  :  8,057 KB
IMG_3138
10/12/2561 10:12:48
Size (KB)  :  5,448 KB
IMG_3139
10/12/2561 10:13:00
Size (KB)  :  5,359 KB
IMG_3141
10/12/2561 10:13:26
Size (KB)  :  5,224 KB
IMG_3142
10/12/2561 10:13:34
Size (KB)  :  7,038 KB
IMG_3143
10/12/2561 10:13:44
Size (KB)  :  8,741 KB
IMG_3144
10/12/2561 10:13:58
Size (KB)  :  7,063 KB
IMG_3145
10/12/2561 10:14:08
Size (KB)  :  7,916 KB
IMG_3155
10/12/2561 10:17:46
Size (KB)  :  8,709 KB
IMG_3157
10/12/2561 10:18:54
Size (KB)  :  7,114 KB
IMG_3162
10/12/2561 10:28:16
Size (KB)  :  6,328 KB
IMG_3163
10/12/2561 10:30:20
Size (KB)  :  8,118 KB
IMG_3166
10/12/2561 10:34:30
Size (KB)  :  5,018 KB
IMG_3167
10/12/2561 10:34:42
Size (KB)  :  5,675 KB
IMG_3169
10/12/2561 10:34:56
Size (KB)  :  6,047 KB
IMG_3172
12/12/2561 12:10:02
Size (KB)  :  8,307 KB
IMG_3176
10/12/2561 10:36:12
Size (KB)  :  6,656 KB
IMG_3177
10/12/2561 10:36:22
Size (KB)  :  6,218 KB
IMG_3178
10/12/2561 10:36:32
Size (KB)  :  6,979 KB
IMG_3181
12/12/2561 12:10:16
Size (KB)  :  10,131 KB
IMG_3183
10/12/2561 10:37:18
Size (KB)  :  7,990 KB
IMG_3186
12/12/2561 12:10:28
Size (KB)  :  7,140 KB
IMG_3189
10/12/2561 10:38:16
Size (KB)  :  6,198 KB
IMG_3190
10/12/2561 10:38:18
Size (KB)  :  6,716 KB
IMG_3192
10/12/2561 10:38:38
Size (KB)  :  7,029 KB
IMG_3193
12/12/2561 12:10:44
Size (KB)  :  8,620 KB
IMG_3194
10/12/2561 10:38:52
Size (KB)  :  6,716 KB
IMG_3195
10/12/2561 10:38:56
Size (KB)  :  6,599 KB
IMG_3197
10/12/2561 10:39:14
Size (KB)  :  7,614 KB
IMG_3199
12/12/2561 12:10:58
Size (KB)  :  9,976 KB
IMG_3202
12/12/2561 12:11:08
Size (KB)  :  8,587 KB
IMG_3203
10/12/2561 10:42:30
Size (KB)  :  7,018 KB
IMG_3204
10/12/2561 10:42:34
Size (KB)  :  7,638 KB
IMG_3206
10/12/2561 10:48:18
Size (KB)  :  8,484 KB
IMG_3212
12/12/2561 12:11:22
Size (KB)  :  8,641 KB
IMG_3213
10/12/2561 10:48:58
Size (KB)  :  6,778 KB
IMG_3215
10/12/2561 10:49:38
Size (KB)  :  8,188 KB
IMG_3219
10/12/2561 10:50:10
Size (KB)  :  5,465 KB
IMG_3220
10/12/2561 10:50:14
Size (KB)  :  6,589 KB
IMG_3224
10/12/2561 10:51:30
Size (KB)  :  6,974 KB
IMG_3229
10/12/2561 11:04:36
Size (KB)  :  8,346 KB
IMG_3230
10/12/2561 11:04:38
Size (KB)  :  6,864 KB
IMG_3231
10/12/2561 11:04:56
Size (KB)  :  7,448 KB
IMG_3233
10/12/2561 11:05:22
Size (KB)  :  8,928 KB
IMG_3234
10/12/2561 11:05:32
Size (KB)  :  7,813 KB
IMG_3235
10/12/2561 11:05:34
Size (KB)  :  6,927 KB
IMG_3239
10/12/2561 11:06:20
Size (KB)  :  6,611 KB
IMG_3240
10/12/2561 11:06:34
Size (KB)  :  6,288 KB
IMG_3241
12/12/2561 12:11:52
Size (KB)  :  7,774 KB
IMG_3242
10/12/2561 11:07:04
Size (KB)  :  6,179 KB
IMG_3246
10/12/2561 11:07:48
Size (KB)  :  5,637 KB
IMG_3247
12/12/2561 12:12:08
Size (KB)  :  9,442 KB
IMG_3251
10/12/2561 11:10:44
Size (KB)  :  7,573 KB
IMG_3252
10/12/2561 11:11:30
Size (KB)  :  7,935 KB
IMG_3254
12/12/2561 12:12:26
Size (KB)  :  7,163 KB
IMG_3255
10/12/2561 11:11:46
Size (KB)  :  6,104 KB
IMG_3259
12/12/2561 12:12:36
Size (KB)  :  8,277 KB
IMG_3260
12/12/2561 12:12:48
Size (KB)  :  8,303 KB
IMG_3263
12/12/2561 12:12:58
Size (KB)  :  9,555 KB
IMG_3269
10/12/2561 11:16:00
Size (KB)  :  7,408 KB
IMG_3274
10/12/2561 11:18:36
Size (KB)  :  8,744 KB
IMG_3277
10/12/2561 11:18:52
Size (KB)  :  7,483 KB
IMG_3278
10/12/2561 11:19:00
Size (KB)  :  6,980 KB
IMG_3279
12/12/2561 12:13:34
Size (KB)  :  8,705 KB
IMG_3280
12/12/2561 12:13:42
Size (KB)  :  9,145 KB
IMG_3284
12/12/2561 12:13:52
Size (KB)  :  9,994 KB
IMG_3286
10/12/2561 11:21:08
Size (KB)  :  7,435 KB
IMG_3292
12/12/2561 12:14:02
Size (KB)  :  9,233 KB
IMG_3295
10/12/2561 11:22:24
Size (KB)  :  6,997 KB
IMG_3296
10/12/2561 11:22:26
Size (KB)  :  7,196 KB
IMG_3297
10/12/2561 11:23:58
Size (KB)  :  6,711 KB
IMG_3298
10/12/2561 11:24:06
Size (KB)  :  7,352 KB
IMG_3302
12/12/2561 12:14:18
Size (KB)  :  8,821 KB
IMG_3305
10/12/2561 11:25:12
Size (KB)  :  7,388 KB
IMG_3310
12/12/2561 12:14:36
Size (KB)  :  10,869 KB
IMG_3312
12/12/2561 12:14:44
Size (KB)  :  9,435 KB
IMG_3313
10/12/2561 11:31:46
Size (KB)  :  7,459 KB
IMG_3315
12/12/2561 12:14:58
Size (KB)  :  9,285 KB
IMG_3316
10/12/2561 11:32:42
Size (KB)  :  6,712 KB
IMG_3317
10/12/2561 11:33:12
Size (KB)  :  7,586 KB
IMG_3337
12/12/2561 12:15:14
Size (KB)  :  8,254 KB
IMG_3338
12/12/2561 12:15:26
Size (KB)  :  8,779 KB
IMG_3342
10/12/2561 11:45:34
Size (KB)  :  7,490 KB
IMG_3344
10/12/2561 11:45:52
Size (KB)  :  8,482 KB
IMG_3348
10/12/2561 11:46:28
Size (KB)  :  8,330 KB
IMG_3351
10/12/2561 11:47:22
Size (KB)  :  8,518 KB
IMG_3359
12/12/2561 12:15:40
Size (KB)  :  6,089 KB
IMG_3365
12/12/2561 12:15:50
Size (KB)  :  9,557 KB
IMG_3375
10/12/2561 11:58:22
Size (KB)  :  7,575 KB
IMG_3382
10/12/2561 11:59:44
Size (KB)  :  6,545 KB
IMG_3385
10/12/2561 12:01:24
Size (KB)  :  8,024 KB
IMG_3386
10/12/2561 12:01:32
Size (KB)  :  7,481 KB
Pages:     1 2