ฉลองวัดแม่พระรับเกัยรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_1291
11/8/2561 10:34:42
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_1292
11/8/2561 10:35:04
Size (KB)  :  3,220 KB
IMG_1293
11/8/2561 10:35:20
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_1294
11/8/2561 10:35:24
Size (KB)  :  3,929 KB
IMG_1295
11/8/2561 10:35:34
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_1298
11/8/2561 10:36:26
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_1301
11/8/2561 10:37:40
Size (KB)  :  3,836 KB
IMG_1302
11/8/2561 10:38:00
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_1303
11/8/2561 10:38:02
Size (KB)  :  4,026 KB
IMG_1304
11/8/2561 10:38:16
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_1307
11/8/2561 10:40:08
Size (KB)  :  2,933 KB
IMG_1320
11/8/2561 10:48:44
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_1327
11/8/2561 10:51:22
Size (KB)  :  2,817 KB
IMG_1338
11/8/2561 10:58:24
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_1340
11/8/2561 10:58:48
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_1341
11/8/2561 11:00:44
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_1343
11/8/2561 11:01:40
Size (KB)  :  2,431 KB
IMG_1346
11/8/2561 11:02:28
Size (KB)  :  2,857 KB
IMG_1347
11/8/2561 11:03:02
Size (KB)  :  2,492 KB
IMG_1348
11/8/2561 11:05:20
Size (KB)  :  2,975 KB
IMG_1350
11/8/2561 11:06:40
Size (KB)  :  2,715 KB
IMG_1352
11/8/2561 11:07:08
Size (KB)  :  2,036 KB
IMG_1356
11/8/2561 11:08:34
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_1358
11/8/2561 11:08:46
Size (KB)  :  3,306 KB
IMG_1359
11/8/2561 11:09:28
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_1360
11/8/2561 11:09:44
Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_1367
11/8/2561 11:16:16
Size (KB)  :  3,176 KB
IMG_1370
11/8/2561 11:35:58
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_1372
11/8/2561 11:38:24
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_1374
11/8/2561 11:39:36
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_1376
11/8/2561 11:39:54
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_1377
11/8/2561 11:40:10
Size (KB)  :  2,944 KB
IMG_1379
11/8/2561 11:40:44
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_1381
11/8/2561 11:41:00
Size (KB)  :  3,042 KB
IMG_1396
11/8/2561 12:13:38
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_1399
11/8/2561 12:14:46
Size (KB)  :  2,406 KB
Pages:     1