ฉลองวัดนักบุญอันตนบ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 โดย คุณพ่อ วิทยา งามวงศ์ เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_6704
30/6/2561 9:48:42
Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_6711
30/6/2561 9:50:38
Size (KB)  :  2,348 KB
IMG_6714
30/6/2561 9:50:58
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_6716
30/6/2561 9:51:18
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_6719
30/6/2561 9:53:50
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_6720
30/6/2561 10:03:20
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_6721
30/6/2561 10:04:26
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_6723
30/6/2561 10:23:26
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_6726
30/6/2561 10:26:04
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_6733
30/6/2561 10:28:32
Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_6743
30/6/2561 10:31:32
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_6744
30/6/2561 10:31:54
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_6745
30/6/2561 10:32:02
Size (KB)  :  3,088 KB
IMG_6746
30/6/2561 10:32:08
Size (KB)  :  3,939 KB
IMG_6747
30/6/2561 10:33:08
Size (KB)  :  2,889 KB
IMG_6749
30/6/2561 10:33:18
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_6750
30/6/2561 10:33:28
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_6756
30/6/2561 10:34:36
Size (KB)  :  2,521 KB
IMG_6757
30/6/2561 10:35:26
Size (KB)  :  2,866 KB
IMG_6758
30/6/2561 10:35:30
Size (KB)  :  2,859 KB
IMG_6760
30/6/2561 10:36:56
Size (KB)  :  2,567 KB
IMG_6761
30/6/2561 10:38:14
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_6764
30/6/2561 10:39:08
Size (KB)  :  4,053 KB
IMG_6766
30/6/2561 10:39:40
Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_6768
30/6/2561 10:40:24
Size (KB)  :  2,779 KB
IMG_6773
30/6/2561 10:44:46
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_6776
30/6/2561 10:45:08
Size (KB)  :  3,423 KB
IMG_6778
30/6/2561 10:46:24
Size (KB)  :  2,661 KB
IMG_6781
30/6/2561 10:48:52
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_6784
30/6/2561 10:53:48
Size (KB)  :  3,438 KB
IMG_6786
30/6/2561 10:54:16
Size (KB)  :  3,591 KB
IMG_6789
30/6/2561 10:55:02
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_6792
30/6/2561 10:55:40
Size (KB)  :  4,095 KB
IMG_6793
30/6/2561 10:55:58
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_6802
30/6/2561 11:07:28
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_6804
30/6/2561 11:07:40
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_6824
30/6/2561 11:12:04
Size (KB)  :  3,005 KB
IMG_6827
30/6/2561 11:14:04
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_6828
30/6/2561 11:14:30
Size (KB)  :  3,409 KB
IMG_6842
30/6/2561 11:23:26
Size (KB)  :  3,361 KB
IMG_6847
30/6/2561 11:25:02
Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_6851
30/6/2561 11:25:40
Size (KB)  :  3,366 KB
IMG_6857
30/6/2561 11:26:26
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_6858
30/6/2561 11:26:54
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_6860
30/6/2561 11:30:38
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_6865
30/6/2561 11:32:20
Size (KB)  :  3,935 KB
IMG_6869
30/6/2561 11:34:54
Size (KB)  :  3,201 KB
IMG_6875
30/6/2561 11:37:04
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_6876
30/6/2561 11:37:14
Size (KB)  :  3,105 KB
IMG_6877
30/6/2561 11:37:32
Size (KB)  :  3,274 KB
IMG_6880
30/6/2561 11:38:36
Size (KB)  :  2,870 KB
Pages:     1