เปิดเสกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.2018 พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_1761
19/11/2561 10:54:52
Size (KB)  :  4,443 KB
IMG_1767
19/11/2561 10:55:38
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_1769
17/11/2561 9:05:54
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_1771
17/11/2561 9:06:24
Size (KB)  :  4,227 KB
IMG_1773
17/11/2561 9:06:48
Size (KB)  :  3,831 KB
IMG_1776
17/11/2561 9:07:50
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_1783
19/11/2561 10:55:54
Size (KB)  :  5,697 KB
IMG_1785
17/11/2561 9:35:36
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_1790
17/11/2561 9:50:50
Size (KB)  :  4,028 KB
IMG_1793
17/11/2561 9:51:14
Size (KB)  :  3,902 KB
IMG_1798
17/11/2561 9:53:40
Size (KB)  :  4,800 KB
IMG_1802
17/11/2561 9:54:50
Size (KB)  :  5,234 KB
IMG_1803
17/11/2561 9:54:56
Size (KB)  :  4,356 KB
IMG_1804
17/11/2561 9:55:02
Size (KB)  :  3,652 KB
IMG_1805
17/11/2561 9:55:10
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_1807
17/11/2561 9:55:18
Size (KB)  :  3,892 KB
IMG_1809
17/11/2561 9:55:24
Size (KB)  :  4,745 KB
IMG_1813
17/11/2561 9:55:48
Size (KB)  :  4,130 KB
IMG_1816
17/11/2561 9:56:46
Size (KB)  :  5,318 KB
IMG_1817
17/11/2561 9:57:12
Size (KB)  :  4,798 KB
IMG_1820
17/11/2561 9:58:44
Size (KB)  :  4,960 KB
IMG_1827
17/11/2561 10:02:14
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_1828
17/11/2561 10:03:00
Size (KB)  :  4,929 KB
IMG_1831
17/11/2561 10:03:20
Size (KB)  :  4,397 KB
IMG_1832
17/11/2561 10:03:30
Size (KB)  :  3,712 KB
IMG_1834
17/11/2561 10:03:46
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_1835
17/11/2561 10:03:52
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_1837
17/11/2561 10:04:12
Size (KB)  :  4,617 KB
IMG_1838
17/11/2561 10:04:40
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_1840
17/11/2561 10:06:10
Size (KB)  :  3,526 KB
IMG_1849
17/11/2561 10:06:46
Size (KB)  :  3,707 KB
IMG_1850
17/11/2561 10:08:22
Size (KB)  :  3,443 KB
IMG_1851
17/11/2561 10:08:26
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_1853
17/11/2561 10:08:28
Size (KB)  :  3,847 KB
IMG_1855
17/11/2561 10:08:40
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_1859
17/11/2561 10:09:12
Size (KB)  :  3,996 KB
IMG_1866
19/11/2561 10:56:08
Size (KB)  :  4,262 KB
IMG_1893
17/11/2561 10:33:22
Size (KB)  :  3,208 KB
IMG_1897
19/11/2561 10:56:22
Size (KB)  :  4,572 KB
IMG_1902
17/11/2561 10:36:44
Size (KB)  :  3,134 KB
IMG_1907
19/11/2561 10:56:34
Size (KB)  :  4,113 KB
IMG_1910
19/11/2561 10:56:46
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_1918
19/11/2561 10:56:58
Size (KB)  :  4,094 KB
IMG_1924
19/11/2561 10:57:10
Size (KB)  :  3,974 KB
IMG_1925
19/11/2561 10:57:22
Size (KB)  :  4,112 KB
IMG_1928
19/11/2561 10:57:36
Size (KB)  :  3,072 KB
IMG_1930
17/11/2561 10:45:24
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_1933
17/11/2561 10:45:44
Size (KB)  :  3,447 KB
IMG_1936
17/11/2561 10:47:00
Size (KB)  :  3,302 KB
IMG_1939
17/11/2561 10:47:18
Size (KB)  :  3,186 KB
IMG_1951
17/11/2561 10:49:56
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_1952
19/11/2561 10:58:02
Size (KB)  :  4,244 KB
IMG_1956
17/11/2561 10:50:50
Size (KB)  :  2,345 KB
IMG_1958
19/11/2561 10:58:18
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_1962
17/11/2561 10:51:46
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_1964
17/11/2561 10:52:02
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_1968
17/11/2561 10:53:22
Size (KB)  :  3,717 KB
IMG_1975
17/11/2561 11:01:52
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_1978
17/11/2561 11:02:50
Size (KB)  :  3,546 KB
IMG_1980
17/11/2561 11:03:04
Size (KB)  :  3,724 KB
IMG_1981
17/11/2561 11:03:58
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_1986
17/11/2561 11:06:14
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_1987
17/11/2561 11:06:36
Size (KB)  :  2,823 KB
IMG_1992
17/11/2561 11:12:24
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_1997
17/11/2561 11:14:12
Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_2002
17/11/2561 11:29:50
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_2011
17/11/2561 11:34:06
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_2013
17/11/2561 11:34:14
Size (KB)  :  2,685 KB
IMG_2021
17/11/2561 11:35:24
Size (KB)  :  3,527 KB
IMG_2030
17/11/2561 11:36:10
Size (KB)  :  3,982 KB
IMG_2035
19/11/2561 10:58:30
Size (KB)  :  4,508 KB
IMG_2037
19/11/2561 10:58:40
Size (KB)  :  4,290 KB
IMG_2047
19/11/2561 10:58:52
Size (KB)  :  4,291 KB
IMG_2048
19/11/2561 10:59:04
Size (KB)  :  4,343 KB
IMG_2050
17/11/2561 11:46:06
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_2057
19/11/2561 10:59:14
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_2060
17/11/2561 11:51:52
Size (KB)  :  3,556 KB
IMG_2062
17/11/2561 11:52:20
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_2064
17/11/2561 11:53:20
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_2068
19/11/2561 10:59:22
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_2071
17/11/2561 12:00:22
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_2076
17/11/2561 12:00:48
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_2077
17/11/2561 12:01:48
Size (KB)  :  2,489 KB
IMG_2078
17/11/2561 12:01:56
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_2079
17/11/2561 12:02:14
Size (KB)  :  2,975 KB
IMG_2080
17/11/2561 12:02:38
Size (KB)  :  2,726 KB
IMG_2082
17/11/2561 12:02:58
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_2084
17/11/2561 12:03:16
Size (KB)  :  2,992 KB
IMG_2087
17/11/2561 12:04:00
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_2089
17/11/2561 12:04:08
Size (KB)  :  3,477 KB
IMG_2093
17/11/2561 12:06:14
Size (KB)  :  3,129 KB
IMG_2106
19/11/2561 10:59:36
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_2107
17/11/2561 12:13:32
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_2109
17/11/2561 12:14:22
Size (KB)  :  3,327 KB
IMG_2111
17/11/2561 12:14:36
Size (KB)  :  3,937 KB
IMG_2114
17/11/2561 12:15:06
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_2126
17/11/2561 12:22:56
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_2130
19/11/2561 10:59:48
Size (KB)  :  4,758 KB
IMG_2132
17/11/2561 12:26:48
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_2139
19/11/2561 11:00:00
Size (KB)  :  3,981 KB
Pages:     1 2