ประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบล วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 ณ อาคารแพร่ธรรม อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ ให้การอบรมโดยคุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_9073
1/9/2561 9:06:38
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_9074
1/9/2561 9:06:54
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_9075
1/9/2561 9:07:48
Size (KB)  :  2,665 KB
IMG_9078
1/9/2561 9:28:50
Size (KB)  :  3,276 KB
IMG_9083
1/9/2561 9:31:14
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_9084
1/9/2561 9:31:16
Size (KB)  :  3,495 KB
IMG_9085
1/9/2561 9:31:22
Size (KB)  :  3,723 KB
IMG_9086
1/9/2561 9:31:24
Size (KB)  :  3,906 KB
IMG_9087
1/9/2561 9:31:30
Size (KB)  :  3,981 KB
IMG_9088
1/9/2561 9:31:30
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_9090
1/9/2561 9:32:10
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_9092
1/9/2561 9:44:02
Size (KB)  :  3,037 KB
IMG_9094
1/9/2561 9:44:38
Size (KB)  :  4,170 KB
IMG_9095
1/9/2561 9:44:50
Size (KB)  :  3,723 KB
IMG_9096
1/9/2561 9:44:54
Size (KB)  :  3,995 KB
IMG_9097
1/9/2561 9:45:00
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_9099
1/9/2561 9:46:00
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_9100
1/9/2561 9:46:02
Size (KB)  :  4,096 KB
IMG_9101
1/9/2561 9:46:06
Size (KB)  :  4,008 KB
IMG_9102
1/9/2561 9:46:22
Size (KB)  :  3,657 KB
IMG_9104
1/9/2561 9:46:42
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_9106
1/9/2561 9:46:46
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_9110
1/9/2561 11:17:02
Size (KB)  :  3,728 KB
IMG_9111
1/9/2561 11:22:28
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_9112
1/9/2561 11:28:38
Size (KB)  :  3,236 KB
IMG_9113
1/9/2561 11:28:40
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_9115
1/9/2561 11:28:46
Size (KB)  :  3,923 KB
IMG_9116
1/9/2561 11:30:54
Size (KB)  :  2,872 KB
IMG_9118
1/9/2561 11:31:06
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_9119
1/9/2561 11:31:14
Size (KB)  :  3,426 KB
IMG_9121
1/9/2561 11:32:18
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_9123
1/9/2561 11:33:26
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_9124
1/9/2561 11:34:06
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_9125
1/9/2561 11:35:16
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_9126
1/9/2561 11:35:54
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_9128
1/9/2561 11:38:50
Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_9130
1/9/2561 11:46:10
Size (KB)  :  3,782 KB
IMG_9132
1/9/2561 11:46:44
Size (KB)  :  3,734 KB
IMG_9134
1/9/2561 11:47:24
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_9135
1/9/2561 11:47:40
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_9137
1/9/2561 12:04:26
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_9138
1/9/2561 12:06:08
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_9142
1/9/2561 12:34:36
Size (KB)  :  3,135 KB
IMG_9144
1/9/2561 12:35:04
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_9147
1/9/2561 15:01:18
Size (KB)  :  2,628 KB
Pages:     1