มิสซาแรกพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปโตร ทองแดง แก้วประกอบ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 ณ วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

Thumbnail Image Table
IMG_3406
11/12/2561 9:19:26
Size (KB)  :  9,345 KB
IMG_3407
11/12/2561 9:19:48
Size (KB)  :  9,387 KB
IMG_3408
11/12/2561 9:19:54
Size (KB)  :  8,462 KB
IMG_3409
11/12/2561 9:20:12
Size (KB)  :  8,278 KB
IMG_3410
11/12/2561 9:20:30
Size (KB)  :  8,451 KB
IMG_3411
11/12/2561 9:20:46
Size (KB)  :  6,211 KB
IMG_3412
11/12/2561 9:20:54
Size (KB)  :  6,712 KB
IMG_3413
11/12/2561 9:21:12
Size (KB)  :  6,285 KB
IMG_3414
11/12/2561 9:21:18
Size (KB)  :  8,208 KB
IMG_3415
11/12/2561 9:21:28
Size (KB)  :  8,320 KB
IMG_3416
11/12/2561 9:21:30
Size (KB)  :  8,445 KB
IMG_3417
11/12/2561 9:21:50
Size (KB)  :  8,114 KB
IMG_3419
11/12/2561 9:22:02
Size (KB)  :  7,564 KB
IMG_3420
11/12/2561 9:22:08
Size (KB)  :  7,185 KB
IMG_3423
11/12/2561 9:22:42
Size (KB)  :  7,711 KB
IMG_3425
11/12/2561 9:22:46
Size (KB)  :  6,827 KB
IMG_3432
11/12/2561 9:33:48
Size (KB)  :  8,741 KB
IMG_3433
11/12/2561 9:33:50
Size (KB)  :  8,249 KB
IMG_3445
11/12/2561 9:50:08
Size (KB)  :  9,858 KB
IMG_3446
11/12/2561 9:50:56
Size (KB)  :  9,249 KB
IMG_3447
11/12/2561 9:51:16
Size (KB)  :  5,898 KB
IMG_3452
11/12/2561 9:55:04
Size (KB)  :  6,713 KB
IMG_3453
11/12/2561 9:55:08
Size (KB)  :  5,759 KB
IMG_3454
11/12/2561 9:55:56
Size (KB)  :  7,164 KB
IMG_3458
11/12/2561 10:06:02
Size (KB)  :  6,862 KB
IMG_3460
11/12/2561 10:08:42
Size (KB)  :  7,107 KB
IMG_3461
11/12/2561 10:13:32
Size (KB)  :  7,923 KB
IMG_3464
11/12/2561 10:14:44
Size (KB)  :  7,734 KB
IMG_3465
11/12/2561 10:15:26
Size (KB)  :  7,786 KB
IMG_3467
11/12/2561 10:15:44
Size (KB)  :  7,251 KB
IMG_3471
11/12/2561 10:17:18
Size (KB)  :  8,882 KB
IMG_3474
11/12/2561 10:17:36
Size (KB)  :  5,802 KB
IMG_3477
11/12/2561 10:17:54
Size (KB)  :  8,241 KB
IMG_3478
11/12/2561 10:18:10
Size (KB)  :  5,664 KB
IMG_3481
11/12/2561 10:18:48
Size (KB)  :  7,097 KB
IMG_3483
11/12/2561 10:18:58
Size (KB)  :  7,530 KB
IMG_3484
11/12/2561 10:19:04
Size (KB)  :  8,690 KB
IMG_3485
11/12/2561 10:19:06
Size (KB)  :  6,597 KB
IMG_3488
11/12/2561 10:19:40
Size (KB)  :  7,250 KB
IMG_3492
11/12/2561 10:20:30
Size (KB)  :  9,111 KB
IMG_3497
11/12/2561 10:21:30
Size (KB)  :  8,199 KB
IMG_3499
11/12/2561 10:22:30
Size (KB)  :  7,919 KB
IMG_3500
11/12/2561 10:22:34
Size (KB)  :  7,210 KB
IMG_3501
11/12/2561 10:22:40
Size (KB)  :  7,783 KB
IMG_3502
11/12/2561 10:22:54
Size (KB)  :  7,985 KB
IMG_3504
11/12/2561 10:23:06
Size (KB)  :  5,921 KB
IMG_3507
11/12/2561 10:24:36
Size (KB)  :  5,790 KB
IMG_3510
11/12/2561 10:25:18
Size (KB)  :  6,525 KB
IMG_3513
11/12/2561 10:25:42
Size (KB)  :  6,918 KB
IMG_3516
11/12/2561 10:25:58
Size (KB)  :  8,754 KB
IMG_3517
11/12/2561 10:26:04
Size (KB)  :  10,799 KB
IMG_3518
11/12/2561 10:26:04
Size (KB)  :  8,857 KB
IMG_3519
11/12/2561 10:26:08
Size (KB)  :  9,373 KB
IMG_3521
11/12/2561 10:26:18
Size (KB)  :  9,034 KB
IMG_3522
11/12/2561 10:26:32
Size (KB)  :  7,117 KB
IMG_3523
11/12/2561 10:26:36
Size (KB)  :  6,681 KB
IMG_3524
11/12/2561 10:26:42
Size (KB)  :  5,904 KB
IMG_3525
11/12/2561 10:26:48
Size (KB)  :  6,855 KB
IMG_3527
11/12/2561 10:27:02
Size (KB)  :  6,313 KB
IMG_3536
11/12/2561 10:30:20
Size (KB)  :  7,659 KB
IMG_3543
11/12/2561 10:45:44
Size (KB)  :  5,644 KB
IMG_3547
11/12/2561 10:55:28
Size (KB)  :  5,563 KB
IMG_3548
11/12/2561 10:55:34
Size (KB)  :  5,769 KB
IMG_3552
11/12/2561 10:55:58
Size (KB)  :  5,625 KB
IMG_3553
11/12/2561 10:56:04
Size (KB)  :  5,594 KB
IMG_3555
11/12/2561 10:56:46
Size (KB)  :  7,491 KB
IMG_3556
11/12/2561 10:57:14
Size (KB)  :  5,832 KB
IMG_3558
11/12/2561 10:57:22
Size (KB)  :  6,763 KB
IMG_3559
11/12/2561 10:57:36
Size (KB)  :  5,753 KB
IMG_3562
11/12/2561 10:58:10
Size (KB)  :  7,449 KB
IMG_3565
11/12/2561 10:58:30
Size (KB)  :  7,443 KB
IMG_3566
11/12/2561 10:58:36
Size (KB)  :  7,051 KB
IMG_3569
11/12/2561 10:59:00
Size (KB)  :  5,262 KB
IMG_3570
11/12/2561 10:59:04
Size (KB)  :  5,750 KB
IMG_3574
11/12/2561 10:59:40
Size (KB)  :  7,652 KB
IMG_3575
11/12/2561 10:59:46
Size (KB)  :  5,308 KB
IMG_3576
11/12/2561 10:59:56
Size (KB)  :  5,441 KB
IMG_3578
11/12/2561 11:00:10
Size (KB)  :  7,299 KB
IMG_3579
11/12/2561 11:00:26
Size (KB)  :  5,876 KB
IMG_3582
11/12/2561 11:00:58
Size (KB)  :  6,028 KB
IMG_3584
11/12/2561 11:01:14
Size (KB)  :  7,425 KB
IMG_3585
11/12/2561 11:01:28
Size (KB)  :  7,266 KB
IMG_3586
11/12/2561 11:01:32
Size (KB)  :  8,199 KB
IMG_3588
11/12/2561 11:01:52
Size (KB)  :  6,109 KB
IMG_3592
11/12/2561 11:02:36
Size (KB)  :  7,027 KB
IMG_3593
11/12/2561 11:02:38
Size (KB)  :  7,033 KB
IMG_3594
11/12/2561 11:03:10
Size (KB)  :  7,704 KB
IMG_3597
11/12/2561 11:03:32
Size (KB)  :  7,261 KB
IMG_3598
11/12/2561 11:03:40
Size (KB)  :  6,971 KB
IMG_3599
11/12/2561 11:03:46
Size (KB)  :  6,928 KB
IMG_3603
11/12/2561 11:04:56
Size (KB)  :  7,513 KB
IMG_3604
14/12/2561 9:08:34
Size (KB)  :  9,134 KB
IMG_3605
14/12/2561 9:08:46
Size (KB)  :  9,566 KB
IMG_3606
11/12/2561 11:05:16
Size (KB)  :  6,983 KB
IMG_3608
14/12/2561 9:08:58
Size (KB)  :  8,999 KB
IMG_3611
11/12/2561 11:09:30
Size (KB)  :  6,761 KB
IMG_3612
11/12/2561 11:09:58
Size (KB)  :  6,695 KB
IMG_3620
14/12/2561 9:09:10
Size (KB)  :  8,828 KB
IMG_3621
14/12/2561 9:09:20
Size (KB)  :  7,278 KB
IMG_3622
14/12/2561 9:09:30
Size (KB)  :  9,028 KB
Pages:     1 2