ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_5679
16/6/2561 8:34:20
Size (KB)  :  6,445 KB
IMG_5685
16/6/2561 8:58:12
Size (KB)  :  7,400 KB
IMG_5686
16/6/2561 8:58:46
Size (KB)  :  7,977 KB
IMG_5688
16/6/2561 9:00:12
Size (KB)  :  7,343 KB
IMG_5690
16/6/2561 9:01:18
Size (KB)  :  9,595 KB
IMG_5691
16/6/2561 9:12:42
Size (KB)  :  8,240 KB
IMG_5694
16/6/2561 9:13:40
Size (KB)  :  7,746 KB
IMG_5695
16/6/2561 9:14:14
Size (KB)  :  8,595 KB
IMG_5696
16/6/2561 9:14:32
Size (KB)  :  7,497 KB
IMG_5699
16/6/2561 9:17:40
Size (KB)  :  7,928 KB
IMG_5702
16/6/2561 9:24:16
Size (KB)  :  7,711 KB
IMG_5705
16/6/2561 9:39:10
Size (KB)  :  6,130 KB
IMG_5706
16/6/2561 9:39:30
Size (KB)  :  5,719 KB
IMG_5707
16/6/2561 9:44:04
Size (KB)  :  5,849 KB
IMG_5708
16/6/2561 9:45:10
Size (KB)  :  5,344 KB
IMG_5711
16/6/2561 10:14:20
Size (KB)  :  6,703 KB
IMG_5715
16/6/2561 10:16:28
Size (KB)  :  6,553 KB
IMG_5720
16/6/2561 10:20:16
Size (KB)  :  6,197 KB
IMG_5722
16/6/2561 10:20:48
Size (KB)  :  6,530 KB
IMG_5726
16/6/2561 10:23:18
Size (KB)  :  8,243 KB
IMG_5730
16/6/2561 10:24:10
Size (KB)  :  5,846 KB
IMG_5731
16/6/2561 10:24:16
Size (KB)  :  5,223 KB
IMG_5732
16/6/2561 10:24:22
Size (KB)  :  6,893 KB
IMG_5745
16/6/2561 10:25:58
Size (KB)  :  7,270 KB
IMG_5746
16/6/2561 10:26:02
Size (KB)  :  6,377 KB
IMG_5747
16/6/2561 10:26:06
Size (KB)  :  5,477 KB
IMG_5748
16/6/2561 10:26:20
Size (KB)  :  6,167 KB
IMG_5750
16/6/2561 10:26:42
Size (KB)  :  6,662 KB
IMG_5751
16/6/2561 10:26:46
Size (KB)  :  5,882 KB
IMG_5752
16/6/2561 10:26:48
Size (KB)  :  6,905 KB
IMG_5754
16/6/2561 10:27:04
Size (KB)  :  6,187 KB
IMG_5755
16/6/2561 10:27:18
Size (KB)  :  6,007 KB
IMG_5756
16/6/2561 10:27:20
Size (KB)  :  6,270 KB
IMG_5757
16/6/2561 10:28:44
Size (KB)  :  5,744 KB
IMG_5758
16/6/2561 10:29:00
Size (KB)  :  7,081 KB
IMG_5760
16/6/2561 10:29:28
Size (KB)  :  7,057 KB
IMG_5761
16/6/2561 10:30:02
Size (KB)  :  7,041 KB
IMG_5762
16/6/2561 10:30:08
Size (KB)  :  6,669 KB
IMG_5763
16/6/2561 10:30:10
Size (KB)  :  5,629 KB
IMG_5764
16/6/2561 10:30:20
Size (KB)  :  5,550 KB
IMG_5765
16/6/2561 10:30:22
Size (KB)  :  5,195 KB
IMG_5766
16/6/2561 10:30:44
Size (KB)  :  6,074 KB
IMG_5768
16/6/2561 10:30:54
Size (KB)  :  6,530 KB
IMG_5769
16/6/2561 10:31:12
Size (KB)  :  6,406 KB
IMG_5770
16/6/2561 10:32:20
Size (KB)  :  8,098 KB
IMG_5771
16/6/2561 10:32:24
Size (KB)  :  7,535 KB
IMG_5772
16/6/2561 10:32:30
Size (KB)  :  6,496 KB
IMG_5773
16/6/2561 10:32:40
Size (KB)  :  6,907 KB
IMG_5774
16/6/2561 10:32:44
Size (KB)  :  5,992 KB
IMG_5780
16/6/2561 10:36:40
Size (KB)  :  7,146 KB
IMG_5794
16/6/2561 10:45:04
Size (KB)  :  8,164 KB
IMG_5802
16/6/2561 11:03:52
Size (KB)  :  6,254 KB
IMG_5804
16/6/2561 11:04:24
Size (KB)  :  5,680 KB
IMG_5808
16/6/2561 11:04:54
Size (KB)  :  6,584 KB
IMG_5809
16/6/2561 11:04:56
Size (KB)  :  6,195 KB
IMG_5810
16/6/2561 11:05:02
Size (KB)  :  6,678 KB
IMG_5811
16/6/2561 11:05:04
Size (KB)  :  6,107 KB
IMG_5812
16/6/2561 11:05:06
Size (KB)  :  5,972 KB
IMG_5813
16/6/2561 11:05:08
Size (KB)  :  6,354 KB
IMG_5815
16/6/2561 11:05:12
Size (KB)  :  6,414 KB
IMG_5837
16/6/2561 11:08:32
Size (KB)  :  7,795 KB
IMG_5842
16/6/2561 11:13:24
Size (KB)  :  7,090 KB
IMG_5847
16/6/2561 11:14:06
Size (KB)  :  7,414 KB
IMG_5849
16/6/2561 11:15:40
Size (KB)  :  8,147 KB
IMG_5852
16/6/2561 11:16:04
Size (KB)  :  7,710 KB
IMG_5854
16/6/2561 11:16:52
Size (KB)  :  8,537 KB
IMG_5860
16/6/2561 11:23:24
Size (KB)  :  6,045 KB
IMG_5861
16/6/2561 11:23:36
Size (KB)  :  7,486 KB
IMG_5866
16/6/2561 11:24:18
Size (KB)  :  6,769 KB
IMG_5867
16/6/2561 11:24:28
Size (KB)  :  5,252 KB
IMG_5868
16/6/2561 11:25:00
Size (KB)  :  5,290 KB
IMG_5871
16/6/2561 11:25:34
Size (KB)  :  6,462 KB
IMG_5880
16/6/2561 11:34:36
Size (KB)  :  6,546 KB
IMG_5882
16/6/2561 11:35:26
Size (KB)  :  6,854 KB
IMG_5885
16/6/2561 11:44:48
Size (KB)  :  6,523 KB
IMG_5889
16/6/2561 11:45:38
Size (KB)  :  6,692 KB
IMG_5891
16/6/2561 11:46:36
Size (KB)  :  7,013 KB
IMG_5894
16/6/2561 11:53:34
Size (KB)  :  7,373 KB
Pages:     1