ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2018 โดย พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_7694
28/7/2561 8:35:56
Size (KB)  :  2,711 KB
IMG_7698
28/7/2561 8:36:56
Size (KB)  :  2,303 KB
IMG_7710
28/7/2561 8:40:04
Size (KB)  :  3,570 KB
IMG_7725
28/7/2561 8:46:48
Size (KB)  :  4,300 KB
IMG_7740
28/7/2561 8:58:02
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_7741
28/7/2561 8:59:56
Size (KB)  :  4,051 KB
IMG_7743
28/7/2561 9:00:14
Size (KB)  :  4,325 KB
IMG_7745
28/7/2561 9:00:28
Size (KB)  :  4,394 KB
IMG_7746
28/7/2561 9:00:34
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_7747
28/7/2561 9:16:28
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_7752
28/7/2561 9:27:54
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_7753
28/7/2561 9:28:08
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_7754
28/7/2561 9:28:52
Size (KB)  :  3,523 KB
IMG_7758
28/7/2561 9:34:42
Size (KB)  :  4,385 KB
IMG_7761
28/7/2561 9:49:28
Size (KB)  :  2,743 KB
IMG_7762
28/7/2561 10:02:36
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_7766
28/7/2561 10:04:06
Size (KB)  :  3,698 KB
IMG_7768
28/7/2561 10:04:30
Size (KB)  :  3,840 KB
IMG_7770
28/7/2561 10:08:54
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_7771
28/7/2561 10:09:00
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_7772
28/7/2561 10:09:10
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_7773
28/7/2561 10:09:14
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_7775
28/7/2561 10:09:18
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_7778
28/7/2561 10:10:06
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_7782
28/7/2561 10:11:10
Size (KB)  :  3,899 KB
IMG_7785
28/7/2561 10:11:36
Size (KB)  :  3,892 KB
IMG_7786
28/7/2561 10:11:44
Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_7791
28/7/2561 10:12:22
Size (KB)  :  3,760 KB
IMG_7796
28/7/2561 10:13:38
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_7797
28/7/2561 10:13:40
Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_7798
28/7/2561 10:13:46
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_7809
28/7/2561 10:19:20
Size (KB)  :  4,556 KB
IMG_7812
28/7/2561 10:19:42
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_7813
28/7/2561 10:19:48
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_7815
28/7/2561 10:20:00
Size (KB)  :  3,432 KB
IMG_7820
28/7/2561 10:26:32
Size (KB)  :  4,252 KB
IMG_7824
28/7/2561 10:27:02
Size (KB)  :  3,728 KB
IMG_7825
28/7/2561 10:27:14
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_7833
28/7/2561 10:29:02
Size (KB)  :  4,254 KB
IMG_7838
28/7/2561 10:33:24
Size (KB)  :  4,111 KB
IMG_7843
28/7/2561 10:34:14
Size (KB)  :  3,486 KB
IMG_7847
28/7/2561 10:43:56
Size (KB)  :  4,195 KB
IMG_7851
28/7/2561 10:45:26
Size (KB)  :  3,733 KB
IMG_7858
28/7/2561 10:46:26
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_7860
28/7/2561 10:47:04
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_7862
28/7/2561 10:47:48
Size (KB)  :  4,201 KB
IMG_7864
28/7/2561 10:48:06
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_7867
28/7/2561 10:48:18
Size (KB)  :  3,465 KB
IMG_7868
28/7/2561 10:48:36
Size (KB)  :  3,605 KB
IMG_7871
28/7/2561 10:49:08
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_7872
28/7/2561 10:49:36
Size (KB)  :  4,234 KB
IMG_7874
28/7/2561 10:49:54
Size (KB)  :  3,743 KB
IMG_7876
28/7/2561 10:50:12
Size (KB)  :  4,259 KB
IMG_7880
28/7/2561 10:51:50
Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_7885
28/7/2561 10:52:36
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_7886
28/7/2561 10:52:42
Size (KB)  :  3,946 KB
IMG_7887
28/7/2561 10:52:48
Size (KB)  :  4,297 KB
IMG_7889
28/7/2561 10:54:58
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_7890
28/7/2561 10:55:08
Size (KB)  :  2,584 KB
IMG_7891
28/7/2561 10:55:18
Size (KB)  :  2,607 KB
IMG_7892
28/7/2561 10:55:24
Size (KB)  :  3,421 KB
IMG_7893
28/7/2561 10:55:34
Size (KB)  :  3,932 KB
IMG_7895
28/7/2561 10:55:58
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_7896
28/7/2561 10:57:02
Size (KB)  :  4,457 KB
IMG_7902
28/7/2561 11:03:42
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_7904
28/7/2561 11:04:28
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_7905
28/7/2561 11:05:04
Size (KB)  :  3,909 KB
IMG_7914
28/7/2561 11:17:22
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_7922
28/7/2561 11:25:26
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_7924
28/7/2561 11:29:42
Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_7931
28/7/2561 11:31:06
Size (KB)  :  3,249 KB
IMG_7935
28/7/2561 11:34:36
Size (KB)  :  4,073 KB
IMG_7936
28/7/2561 11:34:40
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_7937
28/7/2561 11:34:48
Size (KB)  :  3,848 KB
IMG_7938
28/7/2561 11:34:52
Size (KB)  :  3,341 KB
IMG_7939
28/7/2561 11:35:06
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_7941
28/7/2561 11:35:26
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_7944
28/7/2561 11:36:18
Size (KB)  :  3,859 KB
IMG_7946
28/7/2561 11:45:28
Size (KB)  :  3,347 KB
IMG_7952
28/7/2561 11:47:22
Size (KB)  :  3,590 KB
IMG_7953
28/7/2561 11:47:26
Size (KB)  :  3,683 KB
IMG_7955
28/7/2561 11:48:02
Size (KB)  :  4,594 KB
IMG_7957
28/7/2561 11:48:22
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_7958
28/7/2561 11:48:52
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_7961
28/7/2561 11:49:50
Size (KB)  :  3,776 KB
IMG_7963
28/7/2561 11:49:54
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_7966
28/7/2561 11:56:02
Size (KB)  :  3,502 KB
IMG_7969
28/7/2561 11:59:08
Size (KB)  :  3,912 KB
IMG_7970
28/7/2561 11:59:14
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_7971
28/7/2561 12:00:16
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_7982
28/7/2561 12:03:42
Size (KB)  :  4,025 KB
IMG_7985
28/7/2561 12:05:58
Size (KB)  :  3,768 KB
IMG_7988
28/7/2561 12:08:20
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_76931
30/7/2561 14:32:16
Size (KB)  :  796 KB
Pages:     1