ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_8690
25/8/2561 9:06:02
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_8693
25/8/2561 9:08:00
Size (KB)  :  3,891 KB
IMG_8696
25/8/2561 9:10:42
Size (KB)  :  4,146 KB
IMG_8699
25/8/2561 9:11:24
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_8701
25/8/2561 9:11:56
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_8758
25/8/2561 9:31:42
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_8759
25/8/2561 9:32:14
Size (KB)  :  4,227 KB
IMG_8760
25/8/2561 9:32:30
Size (KB)  :  3,333 KB
IMG_8764
25/8/2561 9:35:48
Size (KB)  :  3,567 KB
IMG_8766
25/8/2561 9:43:24
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_8768
25/8/2561 9:43:36
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_8770
25/8/2561 10:00:10
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG_8772
25/8/2561 10:00:26
Size (KB)  :  4,258 KB
IMG_8773
25/8/2561 10:02:52
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_8774
25/8/2561 10:02:54
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_8775
25/8/2561 10:03:04
Size (KB)  :  3,467 KB
IMG_8776
25/8/2561 10:10:38
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_8777
25/8/2561 10:10:56
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_8778
25/8/2561 10:10:58
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_8779
25/8/2561 10:11:04
Size (KB)  :  3,487 KB
IMG_8780
25/8/2561 10:11:12
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_8782
25/8/2561 10:17:16
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_8783
25/8/2561 10:17:24
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_8784
25/8/2561 10:17:28
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_8785
25/8/2561 10:20:00
Size (KB)  :  3,300 KB
IMG_8786
25/8/2561 10:22:26
Size (KB)  :  4,721 KB
IMG_8787
25/8/2561 10:23:20
Size (KB)  :  3,787 KB
IMG_8788
25/8/2561 10:23:40
Size (KB)  :  3,404 KB
IMG_8789
25/8/2561 10:25:58
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_8792
25/8/2561 10:26:26
Size (KB)  :  2,877 KB
IMG_8793
25/8/2561 10:26:30
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_8794
25/8/2561 10:26:34
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_8795
25/8/2561 10:26:38
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_8797
25/8/2561 10:26:48
Size (KB)  :  3,853 KB
IMG_8799
25/8/2561 10:26:52
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_8801
25/8/2561 10:27:46
Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_8802
25/8/2561 10:27:56
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_8805
25/8/2561 10:28:22
Size (KB)  :  4,458 KB
IMG_8808
25/8/2561 10:29:04
Size (KB)  :  3,704 KB
IMG_8810
25/8/2561 10:29:22
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_8812
25/8/2561 10:29:30
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_8813
25/8/2561 10:29:44
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_8814
25/8/2561 10:29:48
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_8815
25/8/2561 10:30:30
Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_8816
25/8/2561 10:30:40
Size (KB)  :  4,023 KB
IMG_8818
25/8/2561 10:30:56
Size (KB)  :  3,960 KB
IMG_8819
25/8/2561 10:31:06
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_8820
25/8/2561 10:31:10
Size (KB)  :  3,612 KB
IMG_8822
25/8/2561 10:31:38
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_8825
25/8/2561 10:40:12
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_8827
25/8/2561 10:40:56
Size (KB)  :  2,645 KB
IMG_8828
25/8/2561 10:41:00
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_8829
25/8/2561 10:41:14
Size (KB)  :  3,909 KB
IMG_8830
25/8/2561 10:41:16
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_8831
25/8/2561 10:41:22
Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_8832
25/8/2561 10:41:26
Size (KB)  :  3,161 KB
IMG_8833
25/8/2561 10:41:38
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_8838
25/8/2561 10:45:42
Size (KB)  :  3,794 KB
IMG_8840
25/8/2561 10:46:16
Size (KB)  :  2,859 KB
IMG_8841
25/8/2561 10:46:24
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_8842
25/8/2561 10:46:30
Size (KB)  :  3,521 KB
IMG_8843
25/8/2561 10:46:40
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_8844
25/8/2561 10:46:44
Size (KB)  :  4,025 KB
IMG_8845
25/8/2561 10:47:12
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_8849
25/8/2561 10:49:12
Size (KB)  :  3,886 KB
IMG_8855
25/8/2561 10:53:44
Size (KB)  :  4,006 KB
IMG_8858
25/8/2561 10:54:36
Size (KB)  :  4,118 KB
IMG_8861
25/8/2561 10:55:10
Size (KB)  :  3,020 KB
IMG_8862
25/8/2561 10:55:44
Size (KB)  :  3,631 KB
IMG_8867
25/8/2561 10:56:10
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_8868
25/8/2561 10:56:28
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_8869
25/8/2561 10:56:30
Size (KB)  :  3,686 KB
IMG_8870
25/8/2561 10:56:50
Size (KB)  :  4,641 KB
IMG_8872
25/8/2561 10:57:12
Size (KB)  :  4,310 KB
IMG_8873
25/8/2561 10:57:38
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_8874
25/8/2561 11:15:44
Size (KB)  :  3,065 KB
IMG_8875
25/8/2561 11:15:56
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_8877
25/8/2561 11:16:08
Size (KB)  :  3,761 KB
IMG_8879
25/8/2561 11:16:14
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_8883
25/8/2561 11:16:40
Size (KB)  :  3,570 KB
IMG_8884
25/8/2561 11:16:50
Size (KB)  :  3,538 KB
IMG_8885
25/8/2561 11:16:54
Size (KB)  :  3,348 KB
IMG_8887
25/8/2561 11:17:10
Size (KB)  :  3,523 KB
IMG_8888
25/8/2561 11:17:40
Size (KB)  :  3,792 KB
IMG_8899
25/8/2561 11:24:54
Size (KB)  :  3,769 KB
IMG_8902
25/8/2561 11:25:58
Size (KB)  :  3,789 KB
IMG_8907
25/8/2561 11:34:52
Size (KB)  :  4,146 KB
IMG_8908
25/8/2561 11:35:58
Size (KB)  :  3,460 KB
IMG_8910
25/8/2561 11:36:40
Size (KB)  :  3,705 KB
IMG_8912
25/8/2561 11:36:52
Size (KB)  :  3,518 KB
IMG_8916
25/8/2561 11:37:46
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_8923
25/8/2561 11:38:22
Size (KB)  :  3,018 KB
IMG_8925
25/8/2561 11:39:04
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_8927
25/8/2561 11:39:10
Size (KB)  :  3,439 KB
IMG_8930
25/8/2561 11:39:58
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_8933
25/8/2561 11:40:06
Size (KB)  :  2,875 KB
IMG_8935
25/8/2561 11:40:12
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_8939
25/8/2561 11:48:48
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_8941
25/8/2561 11:48:56
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_8942
25/8/2561 11:48:58
Size (KB)  :  3,508 KB
Pages:     1 2