พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017

Thumbnail Image Table
IMG_6495
6/5/2560 9:24:54
Size (KB)  :  3,570 KB
IMG_6496
6/5/2560 9:26:02
Size (KB)  :  4,070 KB
IMG_6497
6/5/2560 9:26:38
Size (KB)  :  3,575 KB
IMG_6499
6/5/2560 9:27:04
Size (KB)  :  2,703 KB
IMG_6500
6/5/2560 9:27:08
Size (KB)  :  2,451 KB
IMG_6501
6/5/2560 9:28:02
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_6502
6/5/2560 9:30:34
Size (KB)  :  1,915 KB
IMG_6503
6/5/2560 9:32:00
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_6504
6/5/2560 9:32:38
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_6508
6/5/2560 9:36:44
Size (KB)  :  3,192 KB
IMG_6509
6/5/2560 9:37:08
Size (KB)  :  3,830 KB
IMG_6511
6/5/2560 9:42:20
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_6514
6/5/2560 9:45:52
Size (KB)  :  4,761 KB
IMG_6515
6/5/2560 9:46:10
Size (KB)  :  4,310 KB
IMG_6516
6/5/2560 9:46:34
Size (KB)  :  4,998 KB
IMG_6517
6/5/2560 9:46:40
Size (KB)  :  5,161 KB
IMG_6518
6/5/2560 9:47:00
Size (KB)  :  4,401 KB
IMG_6519
6/5/2560 9:47:32
Size (KB)  :  2,650 KB
IMG_6520
6/5/2560 9:47:46
Size (KB)  :  2,756 KB
IMG_6521
6/5/2560 9:48:02
Size (KB)  :  3,039 KB
IMG_6522
6/5/2560 9:48:14
Size (KB)  :  2,520 KB
IMG_6523
6/5/2560 9:48:54
Size (KB)  :  4,047 KB
IMG_6524
6/5/2560 9:56:40
Size (KB)  :  4,232 KB
IMG_6525
6/5/2560 9:57:10
Size (KB)  :  4,017 KB
IMG_6527
6/5/2560 9:59:18
Size (KB)  :  2,922 KB
IMG_6528
6/5/2560 9:59:32
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_6529
6/5/2560 10:02:02
Size (KB)  :  3,568 KB
IMG_6530
6/5/2560 10:11:08
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_6531
6/5/2560 10:11:30
Size (KB)  :  4,053 KB
IMG_6535
6/5/2560 10:12:30
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_6536
6/5/2560 10:12:56
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_6537
6/5/2560 10:18:42
Size (KB)  :  4,708 KB
IMG_6538
6/5/2560 10:18:42
Size (KB)  :  4,711 KB
IMG_6539
6/5/2560 10:18:48
Size (KB)  :  3,935 KB
IMG_6540
6/5/2560 10:18:48
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_6541
6/5/2560 10:19:00
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_6542
6/5/2560 10:19:00
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_6543
6/5/2560 10:19:14
Size (KB)  :  5,093 KB
IMG_6544
6/5/2560 10:19:14
Size (KB)  :  5,109 KB
IMG_6545
6/5/2560 10:19:16
Size (KB)  :  4,651 KB
IMG_6546
6/5/2560 10:19:16
Size (KB)  :  4,737 KB
IMG_6547
6/5/2560 10:19:20
Size (KB)  :  5,148 KB
IMG_6548
6/5/2560 10:19:20
Size (KB)  :  5,119 KB
IMG_6549
6/5/2560 10:19:22
Size (KB)  :  4,890 KB
IMG_6550
6/5/2560 10:19:22
Size (KB)  :  5,131 KB
IMG_6551
6/5/2560 10:19:30
Size (KB)  :  5,057 KB
IMG_6552
6/5/2560 10:19:30
Size (KB)  :  4,894 KB
IMG_6553
6/5/2560 10:19:46
Size (KB)  :  4,647 KB
IMG_6554
6/5/2560 10:19:46
Size (KB)  :  5,038 KB
IMG_6555
6/5/2560 10:19:48
Size (KB)  :  5,083 KB
IMG_6556
6/5/2560 10:19:50
Size (KB)  :  4,023 KB
IMG_6557
6/5/2560 10:19:50
Size (KB)  :  3,988 KB
IMG_6558
6/5/2560 10:20:18
Size (KB)  :  4,253 KB
IMG_6559
6/5/2560 10:20:18
Size (KB)  :  4,151 KB
IMG_6560
6/5/2560 10:20:20
Size (KB)  :  4,755 KB
IMG_6561
6/5/2560 10:20:22
Size (KB)  :  4,656 KB
IMG_6562
6/5/2560 10:20:24
Size (KB)  :  3,105 KB
IMG_6563
6/5/2560 10:20:24
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_6564
6/5/2560 10:20:28
Size (KB)  :  4,215 KB
IMG_6565
6/5/2560 10:20:36
Size (KB)  :  3,081 KB
IMG_6566
6/5/2560 10:20:36
Size (KB)  :  3,037 KB
IMG_6567
6/5/2560 10:20:46
Size (KB)  :  5,053 KB
IMG_6568
6/5/2560 10:20:46
Size (KB)  :  5,129 KB
IMG_6569
6/5/2560 10:20:46
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_6570
6/5/2560 10:20:48
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_6574
6/5/2560 10:21:12
Size (KB)  :  4,531 KB
IMG_6575
6/5/2560 10:21:14
Size (KB)  :  4,469 KB
IMG_6576
6/5/2560 10:21:14
Size (KB)  :  4,342 KB
IMG_6577
6/5/2560 10:21:14
Size (KB)  :  4,457 KB
IMG_6579
6/5/2560 10:21:34
Size (KB)  :  3,287 KB
IMG_6580
6/5/2560 10:21:36
Size (KB)  :  3,348 KB
IMG_6581
6/5/2560 10:21:42
Size (KB)  :  4,074 KB
IMG_6582
6/5/2560 10:21:54
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_6583
6/5/2560 10:22:06
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_6584
6/5/2560 10:22:26
Size (KB)  :  2,829 KB
IMG_6585
6/5/2560 10:22:32
Size (KB)  :  3,004 KB
IMG_6586
6/5/2560 10:22:48
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_6587
6/5/2560 10:22:52
Size (KB)  :  3,069 KB
IMG_6588
6/5/2560 10:22:54
Size (KB)  :  2,967 KB
IMG_6589
6/5/2560 10:22:56
Size (KB)  :  3,142 KB
IMG_6590
6/5/2560 10:23:00
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_6591
6/5/2560 10:23:02
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_6592
6/5/2560 10:23:08
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_6593
6/5/2560 10:23:58
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_6594
6/5/2560 10:24:00
Size (KB)  :  3,139 KB
IMG_6595
6/5/2560 10:24:06
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_6596
6/5/2560 10:24:18
Size (KB)  :  2,655 KB
IMG_6597
6/5/2560 10:24:28
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_6599
6/5/2560 10:24:36
Size (KB)  :  3,967 KB
IMG_6600
6/5/2560 10:24:52
Size (KB)  :  2,471 KB
IMG_6601
6/5/2560 10:25:20
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_6602
6/5/2560 10:27:34
Size (KB)  :  3,843 KB
IMG_6603
6/5/2560 10:28:02
Size (KB)  :  4,233 KB
IMG_6604
6/5/2560 10:28:16
Size (KB)  :  4,279 KB
IMG_6605
6/5/2560 10:28:34
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_6606
6/5/2560 10:28:40
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_6607
6/5/2560 10:33:14
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_6608
6/5/2560 10:33:22
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_6609
6/5/2560 10:37:20
Size (KB)  :  3,905 KB
IMG_6610
6/5/2560 10:37:40
Size (KB)  :  3,990 KB
Pages:     1 2 3