ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
_MG_2350
1/4/2560 10:37:56
Size (KB)  :  6,577 KB
_MG_2351
1/4/2560 10:38:06
Size (KB)  :  6,820 KB
_MG_2352
1/4/2560 10:38:10
Size (KB)  :  7,455 KB
_MG_2353
1/4/2560 10:38:12
Size (KB)  :  7,271 KB
_MG_2354
1/4/2560 10:38:16
Size (KB)  :  6,963 KB
_MG_2355
1/4/2560 10:38:22
Size (KB)  :  8,507 KB
_MG_2356
1/4/2560 10:38:30
Size (KB)  :  8,514 KB
_MG_2357
1/4/2560 10:38:32
Size (KB)  :  8,491 KB
_MG_2358
1/4/2560 10:38:48
Size (KB)  :  7,239 KB
_MG_2359
1/4/2560 10:38:50
Size (KB)  :  7,432 KB
_MG_2360
1/4/2560 10:38:56
Size (KB)  :  7,293 KB
_MG_2361
1/4/2560 10:39:00
Size (KB)  :  7,813 KB
_MG_2362
1/4/2560 10:39:14
Size (KB)  :  8,163 KB
_MG_2363
1/4/2560 10:40:20
Size (KB)  :  7,215 KB
_MG_2364
1/4/2560 10:40:20
Size (KB)  :  7,150 KB
_MG_2366
1/4/2560 10:40:28
Size (KB)  :  6,991 KB
_MG_2370
1/4/2560 10:41:30
Size (KB)  :  7,145 KB
_MG_2372
1/4/2560 10:41:34
Size (KB)  :  7,159 KB
_MG_2380
1/4/2560 10:50:48
Size (KB)  :  5,828 KB
_MG_2381
1/4/2560 10:50:56
Size (KB)  :  5,389 KB
_MG_2383
1/4/2560 10:51:24
Size (KB)  :  5,714 KB
_MG_2384
1/4/2560 10:51:30
Size (KB)  :  6,351 KB
_MG_2386
1/4/2560 10:51:48
Size (KB)  :  6,946 KB
_MG_2387
1/4/2560 10:52:14
Size (KB)  :  7,476 KB
_MG_2388
1/4/2560 10:52:32
Size (KB)  :  7,032 KB
_MG_2389
1/4/2560 10:52:56
Size (KB)  :  7,122 KB
_MG_2390
1/4/2560 10:53:10
Size (KB)  :  6,868 KB
_MG_2391
1/4/2560 10:53:20
Size (KB)  :  5,953 KB
_MG_2393
1/4/2560 10:55:04
Size (KB)  :  5,925 KB
_MG_2394
1/4/2560 10:56:34
Size (KB)  :  7,298 KB
_MG_2395
1/4/2560 10:57:26
Size (KB)  :  6,816 KB
_MG_2396
1/4/2560 10:58:58
Size (KB)  :  7,176 KB
_MG_2398
1/4/2560 10:59:40
Size (KB)  :  7,402 KB
_MG_2399
1/4/2560 11:01:54
Size (KB)  :  6,746 KB
_MG_2400
1/4/2560 11:07:06
Size (KB)  :  6,862 KB
_MG_2401
1/4/2560 11:07:10
Size (KB)  :  6,689 KB
_MG_2402
1/4/2560 11:07:20
Size (KB)  :  6,171 KB
_MG_2405
1/4/2560 11:07:56
Size (KB)  :  6,825 KB
_MG_2406
1/4/2560 11:07:58
Size (KB)  :  6,649 KB
_MG_2407
1/4/2560 11:09:08
Size (KB)  :  7,517 KB
_MG_2408
1/4/2560 11:20:40
Size (KB)  :  6,864 KB
_MG_2409
1/4/2560 11:24:28
Size (KB)  :  7,961 KB
_MG_2411
1/4/2560 11:27:06
Size (KB)  :  6,460 KB
_MG_2412
1/4/2560 11:27:24
Size (KB)  :  7,198 KB
_MG_2413
1/4/2560 11:27:48
Size (KB)  :  7,407 KB
_MG_2414
1/4/2560 11:28:14
Size (KB)  :  6,273 KB
_MG_2415
1/4/2560 11:28:26
Size (KB)  :  7,452 KB
_MG_2417
1/4/2560 11:29:16
Size (KB)  :  6,061 KB
_MG_2418
1/4/2560 11:29:20
Size (KB)  :  6,253 KB
_MG_2419
1/4/2560 11:29:30
Size (KB)  :  7,018 KB
_MG_2420
1/4/2560 11:29:32
Size (KB)  :  6,107 KB
_MG_2421
1/4/2560 11:29:56
Size (KB)  :  6,106 KB
_MG_2422
1/4/2560 11:30:16
Size (KB)  :  6,058 KB
_MG_2423
1/4/2560 11:30:34
Size (KB)  :  6,435 KB
_MG_2426
1/4/2560 11:32:44
Size (KB)  :  6,375 KB
_MG_2427
1/4/2560 11:32:48
Size (KB)  :  6,164 KB
_MG_2428
1/4/2560 11:33:00
Size (KB)  :  6,819 KB
_MG_2429
1/4/2560 11:33:02
Size (KB)  :  6,846 KB
_MG_2430
1/4/2560 11:34:08
Size (KB)  :  6,361 KB
_MG_2431
1/4/2560 11:34:08
Size (KB)  :  6,329 KB
_MG_2433
1/4/2560 11:37:16
Size (KB)  :  6,418 KB
_MG_2434
1/4/2560 11:37:48
Size (KB)  :  6,463 KB
_MG_2437
1/4/2560 11:38:32
Size (KB)  :  6,944 KB
_MG_2439
1/4/2560 11:41:02
Size (KB)  :  7,036 KB
_MG_2440
1/4/2560 11:47:00
Size (KB)  :  7,235 KB
_MG_2442
1/4/2560 11:48:24
Size (KB)  :  6,680 KB
_MG_2443
1/4/2560 11:48:26
Size (KB)  :  6,391 KB
_MG_2444
1/4/2560 11:48:28
Size (KB)  :  6,228 KB
_MG_2445
1/4/2560 11:49:16
Size (KB)  :  6,429 KB
_MG_2446
1/4/2560 11:49:32
Size (KB)  :  7,362 KB
_MG_2447
1/4/2560 11:49:34
Size (KB)  :  7,249 KB
_MG_2448
1/4/2560 11:49:46
Size (KB)  :  6,199 KB
_MG_2449
1/4/2560 11:49:50
Size (KB)  :  6,049 KB
_MG_2450
1/4/2560 11:49:54
Size (KB)  :  7,283 KB
_MG_2451
1/4/2560 11:50:02
Size (KB)  :  5,947 KB
_MG_2452
1/4/2560 11:50:06
Size (KB)  :  5,710 KB
_MG_2453
1/4/2560 11:50:46
Size (KB)  :  6,575 KB
_MG_2454
1/4/2560 11:50:48
Size (KB)  :  6,433 KB
_MG_2455
1/4/2560 11:50:54
Size (KB)  :  6,091 KB
_MG_2456
1/4/2560 11:51:04
Size (KB)  :  6,921 KB
_MG_2457
1/4/2560 11:51:08
Size (KB)  :  5,903 KB
_MG_2460
1/4/2560 11:52:52
Size (KB)  :  6,371 KB
_MG_2465
1/4/2560 12:02:16
Size (KB)  :  5,884 KB
_MG_2467
1/4/2560 12:10:12
Size (KB)  :  6,175 KB
_MG_2468
1/4/2560 12:10:14
Size (KB)  :  6,025 KB
_MG_2469
1/4/2560 12:10:24
Size (KB)  :  6,994 KB
_MG_2470
1/4/2560 12:10:24
Size (KB)  :  7,048 KB
_MG_2471
1/4/2560 12:10:26
Size (KB)  :  7,355 KB
_MG_2472
1/4/2560 12:10:26
Size (KB)  :  7,124 KB
_MG_2474
1/4/2560 12:11:24
Size (KB)  :  5,902 KB
_MG_2477
1/4/2560 12:23:40
Size (KB)  :  7,131 KB
_MG_2478
1/4/2560 12:23:42
Size (KB)  :  7,105 KB
_MG_2480
1/4/2560 12:24:04
Size (KB)  :  6,684 KB
_MG_2481
1/4/2560 12:24:10
Size (KB)  :  6,874 KB
_MG_2482
1/4/2560 12:24:14
Size (KB)  :  6,460 KB
_MG_2483
1/4/2560 12:24:16
Size (KB)  :  6,657 KB
_MG_2484
1/4/2560 12:24:22
Size (KB)  :  5,971 KB
_MG_2485
1/4/2560 12:24:24
Size (KB)  :  6,432 KB
_MG_2487
1/4/2560 12:24:30
Size (KB)  :  5,992 KB
Pages:     1