ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_5803
1/4/2560 10:00:36
Size (KB)  :  2,580 KB
IMG_5804
1/4/2560 10:01:10
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_5805
1/4/2560 10:01:22
Size (KB)  :  2,658 KB
IMG_5806
1/4/2560 10:02:22
Size (KB)  :  2,818 KB
IMG_5807
1/4/2560 10:03:18
Size (KB)  :  2,989 KB
IMG_5808
1/4/2560 10:03:30
Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_5809
1/4/2560 10:04:02
Size (KB)  :  2,498 KB
IMG_5811
1/4/2560 10:11:30
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_5814
1/4/2560 10:14:28
Size (KB)  :  3,901 KB
IMG_5815
1/4/2560 10:14:28
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_5816
1/4/2560 10:14:34
Size (KB)  :  4,202 KB
IMG_5817
1/4/2560 10:14:36
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_5818
1/4/2560 10:14:38
Size (KB)  :  3,783 KB
IMG_5819
1/4/2560 10:14:40
Size (KB)  :  3,725 KB
IMG_5820
1/4/2560 10:14:40
Size (KB)  :  3,676 KB
IMG_5821
1/4/2560 10:14:44
Size (KB)  :  4,157 KB
IMG_5822
1/4/2560 10:14:48
Size (KB)  :  3,660 KB
IMG_5823
1/4/2560 10:14:50
Size (KB)  :  3,701 KB
IMG_5824
1/4/2560 10:14:54
Size (KB)  :  4,508 KB
IMG_5825
1/4/2560 10:15:06
Size (KB)  :  3,641 KB
IMG_5826
1/4/2560 10:15:18
Size (KB)  :  3,514 KB
IMG_5827
1/4/2560 10:15:28
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_5828
1/4/2560 10:15:34
Size (KB)  :  2,900 KB
IMG_5829
1/4/2560 10:15:42
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_5830
1/4/2560 10:15:44
Size (KB)  :  3,786 KB
IMG_5831
1/4/2560 10:15:46
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_5832
1/4/2560 10:15:56
Size (KB)  :  3,572 KB
IMG_5833
1/4/2560 10:16:24
Size (KB)  :  2,898 KB
IMG_5834
1/4/2560 10:16:28
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_5835
1/4/2560 10:16:32
Size (KB)  :  2,708 KB
IMG_5836
1/4/2560 10:16:44
Size (KB)  :  2,210 KB
IMG_5837
1/4/2560 10:17:14
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_5838
1/4/2560 10:17:18
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_5839
1/4/2560 10:18:16
Size (KB)  :  3,397 KB
IMG_5840
1/4/2560 10:18:30
Size (KB)  :  2,508 KB
IMG_5841
1/4/2560 10:19:42
Size (KB)  :  3,434 KB
IMG_5842
1/4/2560 10:20:04
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_5843
1/4/2560 10:21:40
Size (KB)  :  2,497 KB
IMG_5844
1/4/2560 10:24:10
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_5845
1/4/2560 10:24:42
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_5846
1/4/2560 10:27:12
Size (KB)  :  3,220 KB
IMG_5847
1/4/2560 10:27:28
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_5848
1/4/2560 10:30:30
Size (KB)  :  3,413 KB
IMG_5849
1/4/2560 10:30:54
Size (KB)  :  3,686 KB
IMG_5850
1/4/2560 10:31:10
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_5851
1/4/2560 10:31:26
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_5852
1/4/2560 10:32:38
Size (KB)  :  3,269 KB
IMG_5853
1/4/2560 10:34:32
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_5854
1/4/2560 10:35:08
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_5855
1/4/2560 10:36:28
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_5856
1/4/2560 10:37:08
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_5857
1/4/2560 10:37:58
Size (KB)  :  2,706 KB
IMG_5858
1/4/2560 10:38:44
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_5859
1/4/2560 10:39:22
Size (KB)  :  3,550 KB
IMG_5860
1/4/2560 10:40:48
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_5861
1/4/2560 10:41:08
Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_5862
1/4/2560 10:41:32
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_5863
1/4/2560 10:42:10
Size (KB)  :  3,568 KB
IMG_5864
1/4/2560 10:42:56
Size (KB)  :  3,361 KB
IMG_5865
1/4/2560 10:46:02
Size (KB)  :  3,842 KB
IMG_5866
1/4/2560 10:46:40
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_5867
1/4/2560 10:47:22
Size (KB)  :  3,832 KB
IMG_5868
1/4/2560 10:47:46
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_5869
1/4/2560 10:48:06
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_5871
1/4/2560 10:53:00
Size (KB)  :  2,849 KB
IMG_5872
1/4/2560 10:53:30
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_5873
1/4/2560 10:53:42
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_5874
1/4/2560 10:53:50
Size (KB)  :  2,779 KB
IMG_5875
1/4/2560 10:54:06
Size (KB)  :  3,212 KB
IMG_5876
1/4/2560 10:54:16
Size (KB)  :  2,470 KB
IMG_5877
1/4/2560 10:54:36
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_5878
1/4/2560 10:54:50
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_5879
1/4/2560 10:55:48
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_5880
1/4/2560 10:56:40
Size (KB)  :  3,176 KB
IMG_5881
1/4/2560 10:57:28
Size (KB)  :  2,818 KB
IMG_5882
1/4/2560 10:58:02
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_5883
1/4/2560 10:58:04
Size (KB)  :  2,442 KB
IMG_5884
1/4/2560 10:58:08
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_5885
1/4/2560 10:58:12
Size (KB)  :  2,680 KB
IMG_5886
1/4/2560 10:58:18
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG_5887
1/4/2560 10:58:22
Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_5888
1/4/2560 10:58:24
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_5889
1/4/2560 10:58:28
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_5890
1/4/2560 10:58:32
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_5891
1/4/2560 10:58:34
Size (KB)  :  2,788 KB
IMG_5892
1/4/2560 10:58:46
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_5893
1/4/2560 10:58:48
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_5894
1/4/2560 10:58:50
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_5895
1/4/2560 10:58:56
Size (KB)  :  3,199 KB
IMG_5896
1/4/2560 10:58:58
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_5897
1/4/2560 10:59:06
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_5898
1/4/2560 10:59:12
Size (KB)  :  3,306 KB
IMG_5899
1/4/2560 10:59:20
Size (KB)  :  3,121 KB
IMG_5900
1/4/2560 10:59:24
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_5901
1/4/2560 10:59:30
Size (KB)  :  2,792 KB
IMG_5902
1/4/2560 10:59:36
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_5903
1/4/2560 10:59:44
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_5904
1/4/2560 10:59:54
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_5905
1/4/2560 11:00:10
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_5906
1/4/2560 11:00:28
Size (KB)  :  2,887 KB
Pages:     1 2