พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017 โดย พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา

Thumbnail Image Table
IMG_8694
22/7/2560 9:52:24
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_8696
22/7/2560 9:53:44
Size (KB)  :  3,242 KB
IMG_8697
22/7/2560 9:54:06
Size (KB)  :  4,082 KB
IMG_8698
22/7/2560 9:55:36
Size (KB)  :  4,234 KB
IMG_8699
22/7/2560 9:55:40
Size (KB)  :  4,024 KB
IMG_8700
22/7/2560 9:58:38
Size (KB)  :  3,401 KB
IMG_8701
22/7/2560 9:59:04
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_8702
22/7/2560 9:59:26
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_8703
22/7/2560 10:00:02
Size (KB)  :  4,069 KB
IMG_8704
22/7/2560 10:01:02
Size (KB)  :  3,296 KB
IMG_8705
22/7/2560 10:02:20
Size (KB)  :  2,898 KB
IMG_8706
22/7/2560 10:02:28
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_8707
22/7/2560 10:02:46
Size (KB)  :  3,481 KB
IMG_8708
22/7/2560 10:03:24
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_8709
22/7/2560 10:04:00
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_8710
22/7/2560 10:04:36
Size (KB)  :  2,956 KB
IMG_8711
22/7/2560 10:05:00
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_8712
22/7/2560 10:05:10
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_8713
22/7/2560 10:05:32
Size (KB)  :  3,109 KB
IMG_8714
22/7/2560 10:06:22
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_8715
22/7/2560 10:07:54
Size (KB)  :  3,528 KB
IMG_8716
22/7/2560 10:08:08
Size (KB)  :  3,619 KB
IMG_8717
22/7/2560 10:08:14
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_8718
22/7/2560 10:08:40
Size (KB)  :  3,162 KB
IMG_8719
22/7/2560 10:09:10
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_8720
22/7/2560 10:09:36
Size (KB)  :  3,396 KB
IMG_8721
22/7/2560 10:09:52
Size (KB)  :  2,989 KB
IMG_8722
22/7/2560 10:10:02
Size (KB)  :  3,365 KB
IMG_8723
22/7/2560 10:10:28
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_8724
22/7/2560 10:10:44
Size (KB)  :  3,367 KB
IMG_8725
22/7/2560 10:10:58
Size (KB)  :  3,064 KB
IMG_8726
22/7/2560 10:11:22
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG_8727
22/7/2560 10:12:58
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_8728
22/7/2560 10:13:40
Size (KB)  :  3,403 KB
IMG_8729
22/7/2560 10:14:20
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_8730
22/7/2560 10:14:26
Size (KB)  :  3,494 KB
IMG_8731
22/7/2560 10:14:32
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_8732
22/7/2560 10:14:50
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_8733
22/7/2560 10:14:58
Size (KB)  :  3,791 KB
IMG_8734
22/7/2560 10:15:36
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_8735
22/7/2560 10:15:44
Size (KB)  :  4,041 KB
IMG_8736
22/7/2560 10:16:08
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_8737
22/7/2560 10:16:08
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_8738
22/7/2560 10:16:16
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_8739
22/7/2560 10:16:40
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_8740
22/7/2560 10:16:50
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_8741
22/7/2560 10:17:04
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_8742
22/7/2560 10:18:18
Size (KB)  :  3,871 KB
IMG_8743
22/7/2560 10:18:28
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_8744
22/7/2560 10:18:42
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_8745
22/7/2560 10:18:52
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_8746
22/7/2560 10:19:04
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_8747
22/7/2560 10:19:24
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_8748
22/7/2560 10:19:42
Size (KB)  :  3,865 KB
IMG_8749
22/7/2560 10:20:10
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_8750
22/7/2560 10:20:34
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_8751
22/7/2560 10:20:46
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_8752
22/7/2560 10:21:10
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_8753
22/7/2560 10:21:30
Size (KB)  :  3,319 KB
IMG_8754
22/7/2560 10:21:50
Size (KB)  :  3,729 KB
IMG_8755
22/7/2560 10:22:06
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_8756
22/7/2560 10:22:18
Size (KB)  :  3,770 KB
IMG_8757
22/7/2560 10:23:02
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_8758
22/7/2560 10:23:18
Size (KB)  :  3,845 KB
IMG_8759
22/7/2560 10:25:32
Size (KB)  :  2,750 KB
IMG_8760
22/7/2560 10:26:10
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_8761
22/7/2560 10:26:58
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_8762
22/7/2560 10:27:52
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_8764
22/7/2560 10:29:58
Size (KB)  :  3,924 KB
IMG_8765
22/7/2560 10:29:58
Size (KB)  :  3,955 KB
IMG_8766
22/7/2560 10:30:12
Size (KB)  :  4,002 KB
IMG_8767
22/7/2560 10:30:12
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_8768
22/7/2560 10:30:22
Size (KB)  :  3,319 KB
IMG_8769
22/7/2560 10:30:22
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_8770
22/7/2560 10:30:40
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_8771
22/7/2560 10:30:56
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_8772
22/7/2560 10:30:56
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_8773
22/7/2560 10:30:58
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_8774
22/7/2560 10:31:00
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_8775
22/7/2560 10:31:02
Size (KB)  :  3,923 KB
IMG_8776
22/7/2560 10:31:02
Size (KB)  :  4,058 KB
IMG_8777
22/7/2560 10:31:06
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_8778
22/7/2560 10:31:06
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_8779
22/7/2560 10:31:08
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_8780
22/7/2560 10:31:10
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_8781
22/7/2560 10:31:12
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_8782
22/7/2560 10:31:16
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_8783
22/7/2560 10:31:16
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_8784
22/7/2560 10:31:16
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_8785
22/7/2560 10:31:24
Size (KB)  :  3,607 KB
IMG_8786
22/7/2560 10:31:34
Size (KB)  :  3,904 KB
IMG_8787
22/7/2560 10:31:38
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_8788
22/7/2560 10:31:40
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_8789
22/7/2560 10:31:44
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_8790
22/7/2560 10:32:46
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_8791
22/7/2560 10:33:42
Size (KB)  :  3,031 KB
IMG_8792
22/7/2560 10:34:08
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG_8793
22/7/2560 10:35:04
Size (KB)  :  3,551 KB
IMG_8794
22/7/2560 10:35:50
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_8795
22/7/2560 10:36:34
Size (KB)  :  3,062 KB
Pages:     1 2 3