สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลฯ จัดกิจกรรมอบรมสื่อศึกษา การผลิตสื่อ เทคนิคการถ่ายภาพ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2017 ณ ห้องประชุมอาสนวิหารฯ, บูชาขอบพระคุณโอกาสวันสื่อมวลชนสากล วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมเสวนา เรื่อง การใช้สื่อในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมอาสนวิหารแม่พระนิรมลแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_9267
5/8/2560 9:12:58
Size (KB)  :  3,554 KB
IMG_9268
5/8/2560 9:13:34
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_9269
5/8/2560 9:15:46
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_9270
5/8/2560 9:19:00
Size (KB)  :  3,401 KB
IMG_9271
5/8/2560 9:20:14
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_9272
5/8/2560 9:30:30
Size (KB)  :  2,610 KB
IMG_9273
5/8/2560 9:35:58
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_9274
5/8/2560 9:37:18
Size (KB)  :  3,449 KB
IMG_9275
5/8/2560 9:40:04
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_9276
5/8/2560 9:43:18
Size (KB)  :  2,976 KB
IMG_9277
5/8/2560 9:47:18
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_9278
5/8/2560 9:49:16
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_9279
5/8/2560 9:49:24
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_9280
5/8/2560 10:03:26
Size (KB)  :  3,824 KB
IMG_9281
5/8/2560 10:06:04
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_9282
5/8/2560 10:06:22
Size (KB)  :  4,001 KB
IMG_9283
5/8/2560 10:09:14
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_9284
5/8/2560 10:21:02
Size (KB)  :  3,318 KB
IMG_9285
5/8/2560 10:56:38
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_9286
5/8/2560 11:01:18
Size (KB)  :  2,328 KB
IMG_9287
5/8/2560 11:01:30
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_9289
5/8/2560 11:22:36
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_9290
5/8/2560 11:23:14
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_9291
5/8/2560 11:26:10
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_9292
5/8/2560 11:27:30
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_9293
5/8/2560 11:27:50
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_9294
5/8/2560 11:28:46
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_9295
5/8/2560 11:32:22
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_9296
5/8/2560 11:36:04
Size (KB)  :  3,100 KB
IMG_9297
5/8/2560 11:36:10
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_9298
5/8/2560 11:36:24
Size (KB)  :  2,895 KB
IMG_9299
5/8/2560 11:36:30
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_9300
5/8/2560 11:36:38
Size (KB)  :  2,725 KB
IMG_9301
5/8/2560 11:36:46
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_9302
5/8/2560 11:39:42
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_9303
5/8/2560 11:57:26
Size (KB)  :  3,303 KB
IMG_9304
5/8/2560 12:01:00
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_9305
5/8/2560 12:04:22
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_9306
5/8/2560 12:04:50
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_9307
5/8/2560 12:12:28
Size (KB)  :  3,534 KB
IMG_9308
5/8/2560 12:17:54
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_9309
5/8/2560 12:21:32
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_9310
5/8/2560 12:22:44
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_9311
5/8/2560 12:23:28
Size (KB)  :  3,465 KB
IMG_9312
5/8/2560 12:23:32
Size (KB)  :  3,407 KB
IMG_9313
5/8/2560 12:23:42
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_9314
5/8/2560 12:28:06
Size (KB)  :  2,500 KB
IMG_9315
5/8/2560 12:28:10
Size (KB)  :  2,980 KB
IMG_9316
5/8/2560 12:29:00
Size (KB)  :  3,612 KB
IMG_9317
5/8/2560 12:29:24
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_9318
5/8/2560 12:30:24
Size (KB)  :  3,696 KB
IMG_9319
5/8/2560 12:33:08
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_9320
5/8/2560 12:33:18
Size (KB)  :  3,576 KB
IMG_9321
5/8/2560 12:40:58
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_9322
5/8/2560 12:41:16
Size (KB)  :  3,810 KB
IMG_9323
5/8/2560 12:41:26
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_9324
5/8/2560 12:42:08
Size (KB)  :  3,816 KB
IMG_9325
5/8/2560 12:42:28
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_9326
5/8/2560 12:45:06
Size (KB)  :  3,081 KB
IMG_9327
5/8/2560 12:52:38
Size (KB)  :  2,473 KB
IMG_9328
5/8/2560 12:53:04
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_9329
5/8/2560 12:53:10
Size (KB)  :  2,594 KB
IMG_9330
5/8/2560 12:55:16
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_9331
5/8/2560 13:42:18
Size (KB)  :  2,607 KB
IMG_9332
5/8/2560 13:42:24
Size (KB)  :  2,536 KB
IMG_9333
5/8/2560 13:42:42
Size (KB)  :  2,743 KB
IMG_9334
5/8/2560 13:43:58
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_9335
5/8/2560 13:44:10
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_9336
5/8/2560 13:44:22
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_9338
5/8/2560 14:01:22
Size (KB)  :  4,063 KB
IMG_9339
5/8/2560 14:03:56
Size (KB)  :  5,858 KB
IMG_9380
5/8/2560 15:18:42
Size (KB)  :  24,308 KB
IMG_9381
5/8/2560 15:23:40
Size (KB)  :  25,932 KB
IMG_9382
5/8/2560 15:39:22
Size (KB)  :  24,736 KB
IMG_9383
5/8/2560 15:39:48
Size (KB)  :  26,478 KB
IMG_9384
5/8/2560 15:41:08
Size (KB)  :  29,487 KB
IMG_9385
5/8/2560 15:41:18
Size (KB)  :  27,907 KB
IMG_9386
5/8/2560 15:41:32
Size (KB)  :  27,622 KB
IMG_9387
5/8/2560 15:41:46
Size (KB)  :  21,605 KB
IMG_9388
5/8/2560 15:41:54
Size (KB)  :  27,288 KB
IMG_9389
5/8/2560 15:42:10
Size (KB)  :  27,235 KB
IMG_9390
5/8/2560 15:42:26
Size (KB)  :  29,291 KB
IMG_9391
5/8/2560 15:43:02
Size (KB)  :  22,403 KB
IMG_9392
5/8/2560 15:43:06
Size (KB)  :  21,916 KB
IMG_9393
5/8/2560 15:43:10
Size (KB)  :  28,899 KB
IMG_9396
5/8/2560 15:46:46
Size (KB)  :  3,886 KB
IMG_9427
6/8/2560 9:23:44
Size (KB)  :  3,120 KB
IMG_9428
6/8/2560 9:24:12
Size (KB)  :  2,592 KB
IMG_9429
6/8/2560 9:24:18
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_9430
6/8/2560 9:24:26
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_9431
6/8/2560 9:25:16
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_9435
6/8/2560 9:29:36
Size (KB)  :  4,258 KB
IMG_9436
6/8/2560 9:31:40
Size (KB)  :  4,192 KB
IMG_9438
6/8/2560 9:39:42
Size (KB)  :  3,964 KB
IMG_9439
6/8/2560 9:39:58
Size (KB)  :  4,113 KB
IMG_9440
6/8/2560 9:43:44
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_9441
6/8/2560 9:47:14
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_9442
6/8/2560 9:49:28
Size (KB)  :  3,025 KB
IMG_9443
6/8/2560 9:49:46
Size (KB)  :  4,367 KB
IMG_9444
6/8/2560 9:54:14
Size (KB)  :  3,941 KB
Pages:     1 2