พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น พงษ์พัน วงอาษา คณะธรรมทูตปีเม วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

Thumbnail Image Table
IMG_7726
8/7/2560 8:36:22
Size (KB)  :  2,703 KB
IMG_7728
8/7/2560 8:54:02
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_7730
8/7/2560 8:54:20
Size (KB)  :  2,308 KB
IMG_7733
8/7/2560 8:55:10
Size (KB)  :  2,229 KB
IMG_7762
8/7/2560 9:49:46
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_7764
8/7/2560 9:50:52
Size (KB)  :  3,217 KB
IMG_7766
8/7/2560 9:50:54
Size (KB)  :  2,863 KB
IMG_7768
8/7/2560 9:51:06
Size (KB)  :  2,370 KB
IMG_7770
8/7/2560 9:51:18
Size (KB)  :  2,512 KB
IMG_7772
8/7/2560 9:51:38
Size (KB)  :  2,422 KB
IMG_7774
8/7/2560 9:51:48
Size (KB)  :  2,145 KB
IMG_7777
8/7/2560 9:52:12
Size (KB)  :  4,258 KB
IMG_7778
8/7/2560 9:52:20
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_7786
8/7/2560 9:58:40
Size (KB)  :  3,133 KB
IMG_7812
8/7/2560 10:02:48
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_7813
8/7/2560 10:02:48
Size (KB)  :  3,980 KB
IMG_7817
8/7/2560 10:03:06
Size (KB)  :  2,949 KB
IMG_7818
8/7/2560 10:03:14
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_7823
8/7/2560 10:03:28
Size (KB)  :  4,486 KB
IMG_7831
8/7/2560 10:04:00
Size (KB)  :  4,036 KB
IMG_7832
8/7/2560 10:04:02
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_7836
8/7/2560 10:06:42
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_7842
8/7/2560 10:08:24
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_7844
8/7/2560 10:11:44
Size (KB)  :  3,567 KB
IMG_7846
8/7/2560 10:11:50
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_7847
8/7/2560 10:12:42
Size (KB)  :  3,132 KB
IMG_7848
8/7/2560 10:12:50
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_7850
8/7/2560 10:13:04
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_7851
8/7/2560 10:14:04
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_7852
8/7/2560 10:14:14
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_7854
8/7/2560 10:14:42
Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_7855
8/7/2560 10:14:42
Size (KB)  :  3,397 KB
IMG_7856
8/7/2560 10:14:50
Size (KB)  :  3,135 KB
IMG_7857
8/7/2560 10:14:56
Size (KB)  :  3,326 KB
IMG_7861
8/7/2560 10:16:08
Size (KB)  :  3,528 KB
IMG_7862
8/7/2560 10:16:22
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_7865
8/7/2560 10:16:34
Size (KB)  :  3,413 KB
IMG_7870
8/7/2560 10:17:20
Size (KB)  :  3,438 KB
IMG_7871
8/7/2560 10:22:08
Size (KB)  :  3,479 KB
IMG_7872
8/7/2560 10:22:12
Size (KB)  :  3,134 KB
IMG_7875
8/7/2560 10:22:38
Size (KB)  :  2,931 KB
IMG_7877
8/7/2560 10:23:00
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_7878
8/7/2560 10:23:02
Size (KB)  :  2,638 KB
IMG_7880
8/7/2560 10:23:38
Size (KB)  :  2,917 KB
IMG_7904
8/7/2560 10:30:26
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_7905
8/7/2560 10:30:44
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_7908
8/7/2560 10:31:10
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_7921
8/7/2560 10:33:12
Size (KB)  :  3,289 KB
IMG_7936
8/7/2560 10:40:20
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_7937
8/7/2560 10:40:24
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_7938
8/7/2560 10:40:32
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_7939
8/7/2560 10:41:02
Size (KB)  :  3,022 KB
IMG_7942
8/7/2560 10:45:10
Size (KB)  :  3,071 KB
IMG_7943
8/7/2560 10:45:18
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_7945
8/7/2560 10:45:36
Size (KB)  :  3,043 KB
IMG_7946
8/7/2560 10:45:38
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_7947
8/7/2560 10:45:38
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_7949
8/7/2560 10:46:32
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_7950
8/7/2560 10:46:42
Size (KB)  :  2,923 KB
IMG_7951
8/7/2560 10:46:54
Size (KB)  :  3,512 KB
IMG_7952
8/7/2560 10:47:38
Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_7953
8/7/2560 10:47:42
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_7955
8/7/2560 10:50:36
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_7957
8/7/2560 10:51:04
Size (KB)  :  3,119 KB
IMG_7959
8/7/2560 10:57:08
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_7961
8/7/2560 10:57:16
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_7962
8/7/2560 10:57:18
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_7964
8/7/2560 10:57:48
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_7965
8/7/2560 10:57:52
Size (KB)  :  2,494 KB
IMG_7966
8/7/2560 10:58:02
Size (KB)  :  3,137 KB
IMG_7967
8/7/2560 10:58:34
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_7971
8/7/2560 11:00:36
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_7974
8/7/2560 11:02:10
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_7975
8/7/2560 11:02:22
Size (KB)  :  3,627 KB
IMG_7976
8/7/2560 11:05:32
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_7977
8/7/2560 11:10:08
Size (KB)  :  3,432 KB
IMG_7978
8/7/2560 11:10:10
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_7979
8/7/2560 11:10:20
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_7980
8/7/2560 11:10:22
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_7982
8/7/2560 11:10:40
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_7984
8/7/2560 11:10:48
Size (KB)  :  3,065 KB
IMG_7986
8/7/2560 11:10:56
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_7988
8/7/2560 11:11:02
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_7989
8/7/2560 11:11:08
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_7990
8/7/2560 11:11:10
Size (KB)  :  2,989 KB
IMG_7991
8/7/2560 11:11:14
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_7992
8/7/2560 11:11:20
Size (KB)  :  3,057 KB
IMG_7993
8/7/2560 11:11:24
Size (KB)  :  3,214 KB
IMG_7994
8/7/2560 11:11:30
Size (KB)  :  3,309 KB
IMG_7995
8/7/2560 11:11:36
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_7996
8/7/2560 11:11:42
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_7998
8/7/2560 11:11:50
Size (KB)  :  2,861 KB
IMG_8000
8/7/2560 11:11:58
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_8001
8/7/2560 11:12:04
Size (KB)  :  3,041 KB
IMG_8002
8/7/2560 11:12:10
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_8003
8/7/2560 11:12:12
Size (KB)  :  2,879 KB
IMG_8004
8/7/2560 11:12:16
Size (KB)  :  2,866 KB
IMG_8032
8/7/2560 11:15:56
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_8034
8/7/2560 11:16:04
Size (KB)  :  3,375 KB
IMG_8035
8/7/2560 11:16:08
Size (KB)  :  3,373 KB
Pages:     1 2