พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง วันที่ 22 เมษายน 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_6282
22/4/2560 9:06:16
Size (KB)  :  7,105 KB
IMG_6283
22/4/2560 9:06:26
Size (KB)  :  7,138 KB
IMG_6285
22/4/2560 9:32:00
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_6286
22/4/2560 9:33:20
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_6287
22/4/2560 9:33:26
Size (KB)  :  2,505 KB
IMG_6288
22/4/2560 9:34:26
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_6289
22/4/2560 9:34:52
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_6290
22/4/2560 9:34:54
Size (KB)  :  2,282 KB
IMG_6291
22/4/2560 9:35:10
Size (KB)  :  2,862 KB
IMG_6294
22/4/2560 9:38:46
Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_6295
22/4/2560 9:38:54
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_6296
22/4/2560 9:39:26
Size (KB)  :  3,340 KB
IMG_6297
22/4/2560 9:39:40
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_6298
22/4/2560 9:40:30
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_6299
22/4/2560 9:45:10
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_6300
22/4/2560 9:45:14
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_6301
22/4/2560 9:54:20
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_6302
22/4/2560 9:59:10
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_6303
22/4/2560 10:00:18
Size (KB)  :  2,109 KB
IMG_6304
22/4/2560 10:00:22
Size (KB)  :  2,627 KB
IMG_6305
22/4/2560 10:00:32
Size (KB)  :  2,711 KB
IMG_6306
22/4/2560 10:06:10
Size (KB)  :  3,913 KB
IMG_6307
22/4/2560 10:09:28
Size (KB)  :  3,055 KB
IMG_6308
22/4/2560 10:10:02
Size (KB)  :  2,404 KB
IMG_6309
22/4/2560 10:10:12
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_6310
22/4/2560 10:12:42
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_6311
22/4/2560 10:17:32
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_6312
22/4/2560 10:18:50
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_6313
22/4/2560 10:20:52
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_6314
22/4/2560 10:22:08
Size (KB)  :  3,959 KB
IMG_6315
22/4/2560 10:22:12
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_6316
22/4/2560 10:22:20
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_6317
22/4/2560 10:22:32
Size (KB)  :  3,742 KB
IMG_6318
22/4/2560 10:22:38
Size (KB)  :  3,392 KB
IMG_6320
22/4/2560 10:22:52
Size (KB)  :  3,801 KB
IMG_6321
22/4/2560 10:22:56
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_6322
22/4/2560 10:23:04
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_6323
22/4/2560 10:23:06
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_6324
22/4/2560 10:23:10
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_6325
22/4/2560 10:23:12
Size (KB)  :  2,408 KB
IMG_6326
22/4/2560 10:25:06
Size (KB)  :  4,041 KB
IMG_6327
22/4/2560 10:25:12
Size (KB)  :  3,867 KB
IMG_6328
22/4/2560 10:25:20
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_6329
22/4/2560 10:25:26
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_6330
22/4/2560 10:26:48
Size (KB)  :  2,733 KB
IMG_6331
22/4/2560 10:26:58
Size (KB)  :  2,382 KB
IMG_6332
22/4/2560 10:27:14
Size (KB)  :  2,481 KB
IMG_6333
22/4/2560 10:27:20
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_6334
22/4/2560 10:28:06
Size (KB)  :  2,546 KB
IMG_6335
22/4/2560 10:30:28
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_6336
22/4/2560 10:31:04
Size (KB)  :  4,048 KB
IMG_6337
22/4/2560 10:33:48
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_6338
22/4/2560 10:34:18
Size (KB)  :  3,721 KB
IMG_6339
22/4/2560 10:36:30
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_6340
22/4/2560 10:36:58
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_6341
22/4/2560 10:37:10
Size (KB)  :  3,890 KB
IMG_6342
22/4/2560 10:37:20
Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_6343
22/4/2560 10:37:22
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_6344
22/4/2560 10:38:42
Size (KB)  :  2,963 KB
IMG_6345
22/4/2560 10:43:42
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_6346
22/4/2560 10:50:40
Size (KB)  :  4,001 KB
IMG_6347
22/4/2560 10:54:44
Size (KB)  :  3,681 KB
IMG_6348
22/4/2560 10:54:44
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_6349
22/4/2560 10:54:50
Size (KB)  :  3,721 KB
IMG_6350
22/4/2560 10:55:02
Size (KB)  :  2,468 KB
IMG_6351
22/4/2560 10:56:34
Size (KB)  :  2,470 KB
IMG_6353
22/4/2560 10:59:40
Size (KB)  :  3,666 KB
IMG_6354
22/4/2560 11:03:10
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_6355
22/4/2560 11:03:32
Size (KB)  :  3,459 KB
IMG_6356
22/4/2560 11:04:20
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_6357
22/4/2560 11:04:28
Size (KB)  :  3,510 KB
IMG_6358
22/4/2560 11:06:20
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_6359
22/4/2560 11:06:28
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_6360
22/4/2560 11:06:42
Size (KB)  :  3,959 KB
IMG_6361
22/4/2560 11:07:06
Size (KB)  :  3,966 KB
IMG_6362
22/4/2560 11:07:50
Size (KB)  :  4,051 KB
IMG_6363
22/4/2560 11:09:22
Size (KB)  :  3,681 KB
IMG_6364
22/4/2560 11:11:44
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_6365
22/4/2560 11:14:00
Size (KB)  :  2,090 KB
IMG_6366
22/4/2560 11:14:02
Size (KB)  :  2,362 KB
IMG_6367
22/4/2560 11:14:08
Size (KB)  :  2,046 KB
IMG_6368
22/4/2560 11:14:58
Size (KB)  :  2,385 KB
IMG_6369
22/4/2560 11:15:36
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_6370
22/4/2560 11:16:12
Size (KB)  :  3,526 KB
IMG_6371
22/4/2560 11:16:40
Size (KB)  :  2,534 KB
IMG_6372
22/4/2560 11:21:10
Size (KB)  :  3,740 KB
IMG_6373
22/4/2560 11:22:14
Size (KB)  :  3,971 KB
IMG_6374
22/4/2560 11:22:20
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_6375
22/4/2560 11:22:40
Size (KB)  :  4,016 KB
IMG_6376
22/4/2560 11:30:22
Size (KB)  :  3,986 KB
IMG_6377
22/4/2560 11:30:22
Size (KB)  :  4,002 KB
IMG_6378
22/4/2560 11:31:24
Size (KB)  :  4,016 KB
IMG_6379
22/4/2560 11:34:16
Size (KB)  :  3,903 KB
IMG_6380
22/4/2560 11:34:30
Size (KB)  :  4,017 KB
IMG_6381
22/4/2560 11:34:46
Size (KB)  :  4,062 KB
IMG_6382
22/4/2560 11:37:54
Size (KB)  :  3,817 KB
IMG_6383
22/4/2560 11:38:08
Size (KB)  :  3,696 KB
IMG_6384
22/4/2560 11:39:26
Size (KB)  :  4,064 KB
IMG_6385
22/4/2560 11:39:54
Size (KB)  :  4,007 KB
IMG_6386
22/4/2560 11:43:36
Size (KB)  :  3,635 KB
Pages:     1 2 3