ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น.

Thumbnail Image Table
IMG_9558
26/8/2560 9:50:14
Size (KB)  :  3,457 KB
IMG_9559
26/8/2560 9:51:06
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_9560
26/8/2560 9:52:34
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_9562
26/8/2560 9:58:50
Size (KB)  :  2,154 KB
IMG_9563
26/8/2560 9:59:20
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_9564
26/8/2560 10:00:06
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_9567
26/8/2560 10:16:22
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_9568
26/8/2560 10:18:42
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_9569
26/8/2560 10:18:44
Size (KB)  :  3,603 KB
IMG_9570
26/8/2560 10:18:48
Size (KB)  :  3,698 KB
IMG_9571
26/8/2560 10:18:48
Size (KB)  :  3,627 KB
IMG_9572
26/8/2560 10:18:52
Size (KB)  :  3,863 KB
IMG_9573
26/8/2560 10:18:52
Size (KB)  :  3,912 KB
IMG_9574
26/8/2560 10:18:56
Size (KB)  :  3,309 KB
IMG_9575
26/8/2560 10:18:56
Size (KB)  :  3,411 KB
IMG_9576
26/8/2560 10:19:02
Size (KB)  :  3,396 KB
IMG_9577
26/8/2560 10:19:02
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_9578
26/8/2560 10:19:08
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_9579
26/8/2560 10:19:08
Size (KB)  :  3,468 KB
IMG_9580
26/8/2560 10:19:16
Size (KB)  :  3,185 KB
IMG_9581
26/8/2560 10:19:16
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_9582
26/8/2560 10:19:22
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_9583
26/8/2560 10:19:28
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_9584
26/8/2560 10:19:34
Size (KB)  :  3,815 KB
IMG_9585
26/8/2560 10:19:34
Size (KB)  :  3,739 KB
IMG_9586
26/8/2560 10:19:40
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_9587
26/8/2560 10:19:40
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_9588
26/8/2560 10:19:44
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_9589
26/8/2560 10:19:44
Size (KB)  :  2,913 KB
IMG_9590
26/8/2560 10:20:02
Size (KB)  :  2,959 KB
IMG_9591
26/8/2560 10:20:30
Size (KB)  :  3,465 KB
IMG_9592
26/8/2560 10:20:36
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_9593
26/8/2560 10:20:46
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_9594
26/8/2560 10:20:52
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_9595
26/8/2560 10:21:06
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_9596
26/8/2560 10:22:20
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_9597
26/8/2560 10:22:38
Size (KB)  :  2,662 KB
IMG_9598
26/8/2560 10:22:46
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_9599
26/8/2560 10:22:56
Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_9600
26/8/2560 10:23:14
Size (KB)  :  3,997 KB
IMG_9601
26/8/2560 10:23:48
Size (KB)  :  3,804 KB
IMG_9602
26/8/2560 10:24:34
Size (KB)  :  3,476 KB
IMG_9603
26/8/2560 10:24:52
Size (KB)  :  3,736 KB
IMG_9604
26/8/2560 10:28:04
Size (KB)  :  2,217 KB
IMG_9605
26/8/2560 10:28:26
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_9606
26/8/2560 10:29:12
Size (KB)  :  2,507 KB
IMG_9607
26/8/2560 10:29:16
Size (KB)  :  2,215 KB
IMG_9608
26/8/2560 10:30:16
Size (KB)  :  2,837 KB
IMG_9610
26/8/2560 10:33:36
Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_9611
26/8/2560 10:34:50
Size (KB)  :  3,227 KB
IMG_9613
26/8/2560 10:35:22
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_9614
26/8/2560 10:38:40
Size (KB)  :  2,979 KB
IMG_9615
26/8/2560 10:38:44
Size (KB)  :  3,652 KB
IMG_9616
26/8/2560 10:38:58
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_9617
26/8/2560 10:39:18
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_9618
26/8/2560 10:39:30
Size (KB)  :  3,831 KB
IMG_9619
26/8/2560 10:41:20
Size (KB)  :  3,084 KB
IMG_9620
26/8/2560 10:41:44
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_9621
26/8/2560 10:42:34
Size (KB)  :  3,334 KB
IMG_9622
26/8/2560 10:42:56
Size (KB)  :  2,500 KB
IMG_9623
26/8/2560 10:48:52
Size (KB)  :  6,250 KB
IMG_9624
26/8/2560 10:49:00
Size (KB)  :  7,631 KB
IMG_9625
26/8/2560 10:49:20
Size (KB)  :  8,171 KB
IMG_9626
26/8/2560 10:50:16
Size (KB)  :  2,724 KB
IMG_9627
26/8/2560 10:50:18
Size (KB)  :  2,501 KB
IMG_9628
26/8/2560 10:50:32
Size (KB)  :  3,743 KB
IMG_9629
26/8/2560 10:50:44
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_9631
26/8/2560 11:02:10
Size (KB)  :  3,604 KB
IMG_9632
26/8/2560 11:03:48
Size (KB)  :  2,894 KB
IMG_9633
26/8/2560 11:03:56
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_9634
26/8/2560 11:04:02
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_9635
26/8/2560 11:04:08
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_9636
26/8/2560 11:04:10
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_9637
26/8/2560 11:04:14
Size (KB)  :  3,439 KB
IMG_9638
26/8/2560 11:04:18
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_9639
26/8/2560 11:04:22
Size (KB)  :  3,678 KB
IMG_9640
26/8/2560 11:04:24
Size (KB)  :  3,505 KB
IMG_9641
26/8/2560 11:04:26
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_9642
26/8/2560 11:04:32
Size (KB)  :  3,432 KB
IMG_9643
26/8/2560 11:04:36
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_9644
26/8/2560 11:04:42
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_9645
26/8/2560 11:04:46
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_9646
26/8/2560 11:04:50
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_9647
26/8/2560 11:04:54
Size (KB)  :  3,791 KB
IMG_9648
26/8/2560 11:04:58
Size (KB)  :  3,501 KB
IMG_9649
26/8/2560 11:05:02
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_9650
26/8/2560 11:05:14
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_9651
26/8/2560 11:05:50
Size (KB)  :  4,165 KB
IMG_9652
26/8/2560 11:06:18
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_9653
26/8/2560 11:06:52
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_9654
26/8/2560 11:08:14
Size (KB)  :  3,443 KB
IMG_9655
26/8/2560 11:08:42
Size (KB)  :  3,767 KB
IMG_9656
26/8/2560 11:09:18
Size (KB)  :  3,826 KB
IMG_9657
26/8/2560 11:11:18
Size (KB)  :  4,012 KB
IMG_9658
26/8/2560 11:11:32
Size (KB)  :  4,165 KB
IMG_9659
26/8/2560 11:11:46
Size (KB)  :  3,679 KB
IMG_9660
26/8/2560 11:12:18
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_9661
26/8/2560 11:12:34
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_9662
26/8/2560 11:13:50
Size (KB)  :  3,588 KB
IMG_9663
26/8/2560 11:14:20
Size (KB)  :  3,691 KB
Pages:     1 2