พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่คุณพ่อแบร์นาร์ด กิลแม็ง โอกาส 100 วันการมรณภาพ เสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_8923
29/7/2560 9:05:08
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_8924
29/7/2560 9:12:22
Size (KB)  :  3,913 KB
IMG_8925
29/7/2560 9:13:16
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_8926
29/7/2560 9:18:36
Size (KB)  :  4,262 KB
IMG_8927
29/7/2560 9:18:36
Size (KB)  :  4,158 KB
IMG_8928
29/7/2560 9:18:56
Size (KB)  :  3,103 KB
IMG_8929
29/7/2560 9:19:30
Size (KB)  :  2,314 KB
IMG_8930
29/7/2560 9:20:06
Size (KB)  :  2,505 KB
IMG_8931
29/7/2560 9:20:20
Size (KB)  :  2,664 KB
IMG_8932
29/7/2560 9:20:22
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_8933
29/7/2560 9:20:26
Size (KB)  :  2,621 KB
IMG_8934
29/7/2560 9:20:28
Size (KB)  :  3,004 KB
IMG_8935
29/7/2560 9:20:32
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_8936
29/7/2560 9:20:34
Size (KB)  :  2,591 KB
IMG_8937
29/7/2560 9:20:40
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_8938
29/7/2560 9:20:44
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_8939
29/7/2560 9:21:24
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_8940
29/7/2560 9:21:26
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_8941
29/7/2560 9:21:36
Size (KB)  :  2,526 KB
IMG_8942
29/7/2560 9:21:58
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_8943
29/7/2560 9:22:06
Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_8944
29/7/2560 9:22:40
Size (KB)  :  3,889 KB
IMG_8945
29/7/2560 9:23:14
Size (KB)  :  3,347 KB
IMG_8946
29/7/2560 9:23:32
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_8947
29/7/2560 9:23:44
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_8948
29/7/2560 9:23:48
Size (KB)  :  2,706 KB
IMG_8949
29/7/2560 9:24:00
Size (KB)  :  2,627 KB
IMG_8950
29/7/2560 9:24:24
Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_8951
29/7/2560 9:25:08
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_8952
29/7/2560 9:27:34
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_8953
29/7/2560 9:27:56
Size (KB)  :  3,451 KB
IMG_8954
29/7/2560 9:29:04
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_8955
29/7/2560 9:29:22
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_8956
29/7/2560 9:31:16
Size (KB)  :  3,100 KB
IMG_8957
29/7/2560 9:33:12
Size (KB)  :  3,164 KB
IMG_8958
29/7/2560 9:33:32
Size (KB)  :  3,151 KB
IMG_8959
29/7/2560 9:33:44
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_8960
29/7/2560 9:34:10
Size (KB)  :  3,944 KB
IMG_8961
29/7/2560 9:36:02
Size (KB)  :  3,810 KB
IMG_8962
29/7/2560 9:38:46
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_8963
29/7/2560 9:39:12
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_8964
29/7/2560 9:40:56
Size (KB)  :  3,906 KB
IMG_8965
29/7/2560 9:42:06
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_8966
29/7/2560 9:47:26
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_8967
29/7/2560 9:48:36
Size (KB)  :  3,449 KB
IMG_8968
29/7/2560 9:49:32
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_8969
29/7/2560 9:49:36
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_8970
29/7/2560 9:49:46
Size (KB)  :  2,864 KB
IMG_8971
29/7/2560 9:50:00
Size (KB)  :  2,652 KB
IMG_8972
29/7/2560 9:50:06
Size (KB)  :  2,624 KB
IMG_8973
29/7/2560 9:50:08
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_8974
29/7/2560 9:50:12
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_8975
29/7/2560 9:50:20
Size (KB)  :  2,526 KB
IMG_8976
29/7/2560 9:51:02
Size (KB)  :  3,833 KB
IMG_8977
29/7/2560 9:52:10
Size (KB)  :  3,728 KB
IMG_8978
29/7/2560 9:52:24
Size (KB)  :  3,612 KB
IMG_8979
29/7/2560 9:52:42
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_8980
29/7/2560 9:52:46
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_8981
29/7/2560 9:55:12
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_8982
29/7/2560 9:55:38
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_8983
29/7/2560 9:56:02
Size (KB)  :  3,586 KB
IMG_8984
29/7/2560 9:56:16
Size (KB)  :  3,202 KB
IMG_8985
29/7/2560 9:56:42
Size (KB)  :  3,497 KB
IMG_8986
29/7/2560 9:57:40
Size (KB)  :  4,097 KB
IMG_8987
29/7/2560 9:58:08
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_8988
29/7/2560 9:58:28
Size (KB)  :  3,652 KB
IMG_8989
29/7/2560 9:58:44
Size (KB)  :  3,809 KB
IMG_8990
29/7/2560 9:59:20
Size (KB)  :  4,112 KB
IMG_8991
29/7/2560 9:59:38
Size (KB)  :  3,947 KB
IMG_8992
29/7/2560 10:00:14
Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_8993
29/7/2560 10:01:44
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_8994
29/7/2560 10:05:02
Size (KB)  :  3,958 KB
IMG_8995
29/7/2560 10:06:02
Size (KB)  :  2,647 KB
IMG_8996
29/7/2560 10:06:14
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_8997
29/7/2560 10:06:20
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_8998
29/7/2560 10:06:28
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_8999
29/7/2560 10:06:44
Size (KB)  :  2,602 KB
IMG_9000
29/7/2560 10:06:50
Size (KB)  :  2,804 KB
IMG_9001
29/7/2560 10:08:06
Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_9002
29/7/2560 10:08:10
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_9003
29/7/2560 10:08:12
Size (KB)  :  2,582 KB
IMG_9004
29/7/2560 10:08:18
Size (KB)  :  2,822 KB
IMG_9005
29/7/2560 10:08:26
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG_9006
29/7/2560 10:08:48
Size (KB)  :  2,646 KB
IMG_9008
29/7/2560 10:09:16
Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_9009
29/7/2560 10:09:26
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_9010
29/7/2560 10:09:52
Size (KB)  :  2,476 KB
IMG_9012
29/7/2560 10:11:36
Size (KB)  :  3,969 KB
IMG_9013
29/7/2560 10:11:58
Size (KB)  :  4,345 KB
IMG_9014
29/7/2560 10:13:46
Size (KB)  :  4,134 KB
IMG_9015
29/7/2560 10:13:54
Size (KB)  :  4,061 KB
IMG_9016
29/7/2560 10:17:04
Size (KB)  :  6,304 KB
IMG_9017
29/7/2560 10:17:22
Size (KB)  :  6,195 KB
IMG_9018
29/7/2560 10:17:26
Size (KB)  :  6,423 KB
IMG_9019
29/7/2560 10:17:26
Size (KB)  :  6,286 KB
IMG_9022
29/7/2560 10:18:12
Size (KB)  :  5,065 KB
IMG_9024
29/7/2560 10:18:24
Size (KB)  :  5,414 KB
IMG_9025
29/7/2560 10:18:26
Size (KB)  :  5,939 KB
IMG_9026
29/7/2560 10:18:28
Size (KB)  :  5,406 KB
IMG_9027
29/7/2560 10:18:30
Size (KB)  :  6,201 KB
Pages:     1