คณะที่ปรึกษา

คุณพ่อแอนดรูว์วิทยา  งามวงศ์ คุณพ่อดาเนียลวีระชัย บุญประสม คุณพ่ออันตนสำรอง  คำศรี คุณพ่อชาร์ล โบโรเมโอ ประภาส  ทองอินทร์
คุณพ่อสเตเฟนบุญเลิศ  พรหมเสนา คุณพ่อเฮนรี่วินัย  ระติเดช คุณพ่อวิกเตอร์คำดี  ทองมาก