เขตอุบลฯ

1.อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์
604 ถ.พรหมราช
อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
โทร.0-4526-2656
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.30 น ,9.00 น.,16.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 06.00 น.,19.30 น.

2.วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิกตอร์คำดี ทองมาก
120/2 หมู่ 15 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
โทร.0-4531-1632
โทรสาร 0-4531-1632
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

3.วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
เจ้าอาวาส
คุณพ่อดาเนียล วีระชัีย บุญประสม
หมู่ 7 ต.แจระแม
อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
โทร.0-4520-6074
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.
นพวารฯ ทุกวันพุธ

4.วัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออันตน สำรอง คำศรี
ม.7 ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำราบ่ จ.อุบลฯ 34190
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

5.วัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสัมฤทธิ์ แสงวงศ์
หมู่ 5 ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ 34130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

6.วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง
เจ้าอาวาส
พระสงฆ์จากบ้านเณรดูแล
ต.หนองกินเพล
อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.

7.วัดแม่พระประจักษ์ บ้านปากเซน้อย
เจ้าอาวาส
คุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์
ต.ตาลสุม
กิ่ง อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ 34110
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ - น.

8.ศูนย์คาทอลิก ยอห์น แบปติสต์ พิบูลมังสาหาร
เจ้าอาวาส
คุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ 34110
โทร.0-3931-1578
โทรสาร 0-3934-4004
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ - น.

9.วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าขอนไม้ยูง(ปากชี)

เจ้าอาวาส
พระสงฆ์จากบ้านเณรดูแล
ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ -

10.วัดพระคริสตราชา บ้านพลาญชัย
เจ้าอาวาส
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์
ต.โนนก่อ อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ -

11.วัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสานิตย์ พลมาก
ม.6 ต.ธาตุ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30 น.
วันธรรมดา 6.30 น.

12.วัดนักบุญยวงบัปติสตา วารินชำราบ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล
266/1 ถ.เทศบาล 2
อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190
โทร.0-4532-2352
โทรสาร 0-4532-2352
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.

13.วัดพระชุมพาบาล บ็านป่าหญ้าคา
เจ้าอาวาส
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

เขตหนองคู

14.วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
เจ้าอาวาส
คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
หมู่ 3 ต.นาเวียง
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.15 น.

15.วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเสกสรร สมศรี
ม.4 ต.เชียงเพ็ง
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00น.
วันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 6.00 น.

16.วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 34120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 11.00 น.
วันจันทร์ อังคาร พุธ 7.00

17.วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อพิทักษ์ จันทรกาญจน์
ต.เปือย
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 34120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์7.00 น.

18.วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองฟานยืน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมยศ แสวงนาม
หมู่ 5 ต.เหล่างาม
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 34340
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.30 น.
วันธรรมดา 5.45 น.

19,วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนสว่าง (ดงตาหวัง)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมยศ แสวงนาม
หมู่ 2 ต.เหล่างาม
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 34340
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.

20.วัดนักบุญอันนา บ้านปากกะหลาง (บ้านสองคอน)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมยศ แสวงนาม
ต.สองคอน
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 34340
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันเสาร์ 7.00 น.(เสาร์เว้นเสาร์)

21.วัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
หมู่ 11 ต.สวาท
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

ทุกวันอาทิตย์ที่1และ3 ของเดือน 10.00 น.

22,วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรณพ ใจทาน
ม.2 ต.เอือดใหญ่
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ 34250
โทร.0-4534-6065
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 6.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์)

23.วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
เจ้าอาวาส
คุณพ่อ อรรณพ ใจทาน
หมู่ 8 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 34130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.

24.วัดน.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นาสามขา
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรณพ ใจทาน
ต.แก้งกอก
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ 34250
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันเสาร์ 19.00 น.( เสาร์เว้นเสาร์)

25,วัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง 2
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 17.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.

26.วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า เขมราฐ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
ถ.คีรีรัฐ ต.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อำนาจเจริญ 37210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00น.
(อาทิตย์เว้นอาทิตย์)

27.วัดคาทอลิกบ้านป่าก่อ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์
ต.ป่าก่อ
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 10.00 น.
(อาทิตย์เว้นอาทิตย์)

28.วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
ต.ป่าก่อ
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30 น.
(อาทิตย์เว้นอาทิตย์)

29.วัดนักบุญลูกา บ้านดอนบาก
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
กำหนดเวลาการถวายมิสซา


30.วัดนักบุญอันนา บ้านดงเย็น
เจ้าอาวาส
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

เขตซ่งแย้

31.วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
เจ้าอาวาส
คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์
ม.2 ต.ไทยเจริญ
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โทร.0-4571-8201
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 16.00 น.

32.วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หนองคูน้อย(บ้านเหล่า)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวีรเดช ศิลาโคตร
หมู่ 5 ต.น้ำคำ
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

33.วัดแม่พระรับสารบ้านดงขี้นาค-โนนมาลี
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวินัย ระติเดช
หมู่ 3 ต.ผาน้ำย้อย
อ.หนองพอก จ..ร้อยเอ็ด 45210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.

34.วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวินัย ระติเดช
หมู่ 1 ต.ผาน้ำย้อย
อ.หนองพอก จ..ร้อยเอ็ด 45210
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันเสาร์ 19.30 น.

35.วัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก
เจ้าอาวาส
คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์
ม.7 ต.กุดชุม
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
กำหนดเวลาการถวายมิสซา
วันเสาร์ 7.00 น.

36.วัดแม่พระประจักษ์ บ้านมะหรี่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
หมู่ 2 ต.ภูเงิน
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันศุกร์ 18.30 น.

37.วัดนักบุญเทเรซา บ้านหนองแสง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวินัย ระติเดช
ต.ภูเขาทอง
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา


38.วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านเหล่าอ่าง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวินัย ระติเดช
ต.ผาน้ำย้อย
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา


39.วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองแวง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
ต.นาเวียง
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 45120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา


40.วัดแม่พระแห่งสากลโลก ยโสธร
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
54 ถ.สหพัฒนา
อ.เมือง จ.ยโสธร 35120
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.

41.วัดแม่พระมหาชัย ร้อยเอ็ด
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
ถ.รอบเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
กำหนดเวลาการถวายมิสซา


42.วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
545 ถ.สมถวิลราษฎร์
อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร.0-4372-1957
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.

43,วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พยัคฆภูมิพิสัย
เจ้าอาวาส
คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
ถ.สุขาภิบาล ต.ปะหลาน
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44000
โทร.0-4379-1021
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 18.00 น.
วันธรรมดา 6.30 น.

44.วัดนักบุญเปโตร วาปีปทุม
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

เขตหนองทามน้อย

45.วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประยูร สมศรี
หมู่ 7 ต.คำเนียม
อ.กันทรารมย์ จศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 5.45 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

46.วัดนักบุญเปาโล กลับใจ บ้านสร้างเหล่า
เจ้าอาวาส
คุณพ่อประยูร สมศรี
หมู่ 3 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา47.วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล
หมู่ 7 ต.หนองบัว
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

48,วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง

เจ้าอาวาส
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
หมู่ 3 ต.บก
อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 6.30 น.
วันธรรมดา 5.45 น.
วันเสาร์ 19.30 น.

49.วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน
เจ้าอาวาส
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
หมู่ 8 ต.หนองหัวช้าง
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 9.00 น.

50.วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู กันทรลักษ์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อญาณารณพ มหัตกุล
ต.น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00น.
วันธรรมดา 6.00 น.(วัดน้อยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์)

51.วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง
เจ้าอาวาส
คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย
หมู่ 7 ต.กุดเสลา
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.00 น.
วันธรรมดา 6.00 น.
วันเสาร์ 6.00 น.

52.วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง(ตากอย)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย
หมู่ 2 ต.โนนสำราญ
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33130
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 10.30 น.

53.วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 16.00 น.

54.วัดนักบุญเปโตร ราษีไศล
เจ้าอาวาส
คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี
อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 19.30 น.

55.วัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
ต.ขี้เหล็ก
อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 34260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 7.30 น.
วันธรรมดา 6.30 น.

56.วัดนักบุญฟรังซิส น้ำยืน
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 34260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 11.00 น.

57.วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ
เจ้าอาวาส
คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี
1407/3 ถ.รอบเมืองใต้
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.0-4561-2301
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 16.00น.

58.วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สุรินทร์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
28-30 ถ.สันติสุข
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันอาทิตย์ 8.00 น.

59.วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแสบง
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
บ้านโนนแสบง ต.ขี้เหล็ก
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ 34260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา

วันเสาร์ 7.30 น.

60.ชุมชนคริสตชน บ้านดอนชี-เดชอุดม
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข

อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ 34260
กำหนดเวลาการถวายมิสซา