พระสังฆราช สังฆมณฑลอุบลราชธานี

2

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา

 
 • เกิด วันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945 ( 2488 ) ที่บ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 
 • บิดา-มารดา นายคำจีน และนางคำป่อง ไชยรา เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน
  การศึกษา
 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • B.A (Philosophy) - Holy Redeemer College, Wisconcin
 • M.R.E. (Religious Education) - Mount Saint Alphosus Seminary,New York
 • M.Div.(Divinity) - Mount Saint Alphosus Seminary,New York
  ชีวิตพระสงฆ์-พระสังฆราช
 • ถวายตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1969 ที่ไมโคโนโมวอร์ค มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ที่บ้านเณร โฮลี รีดีมเมอร์ เมืองวอเตอร์ฟอร์ต มลรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ป็นสงฆ์ผู้ช่วยประจำหมู่บ้านห้วยเซือม ห้วยเล็บมือ ชัยพร เวียงคุก บ้านม่วง บ้านชาด สังฆมณฑลอุดรธานี
 • เป็นอธิการบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา ปี ค.ศ. 1979
 • เป็นอธิการบ้านกรุงเทพฯ ศูนย์กลางของคณะ และเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาไถ่ ปี 1981
 • เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านห้วยหินลาด และวัดนักบุญลูซีอา นิคมน้ำพอง จังหวัดขอนก่อน พร้อมทำงานอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนพิการ ปี ค.ศ.1987
 • ได้รับเลือกเป็นอธิการเจ้าคณะ ปี ค.ศ. 1993 อยู่ในตำแหน่งนี้ 3 สมัย
 • รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการงานสงเคราะห์ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน โรงเรียนอาชีวะ พระมหาไถ่เพื่อคนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ โรงเรียนโสตพัฒนาที่พัทยา ทำงานต่อจากคุณพ่อเรย์มอน เอ เบร็นนัน ปี ค.ศ.2002
 • เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญนโคลัส พัทยา พฤศจิกายน ค.ศ. 2005
 • ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2006 ซึ่งเป็น "วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์" พระอัครสังฆราช ซัลวาโตเร เพ็นนัคคีโอ เอกอัครสมณทูต รัฐวาติกันประจำประเทศไทย ประกาศว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลอุบลราชธานี สืบต่อจากพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
 • อภิเษกเป็นสังฆราชประจำสังฆมณฑลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ค.2006 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
 • คติพจน์ NOLITE TIMERE “อย่ากลัวเลย”
  ที่อยู่ปัจจุบัน สำนักมิสซังคาทอลิก 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลฯ